Onze adviseurs

 • Notaris

 • mr. E. (Ellis) Vulto
 • mr. J.G. (Hans) Gräler
 • mr. M.M. (Marc) Robbers
 • mr. A.M.G. (Aefke) van de Garde

Ellis Vulto studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en notarieel recht aan de Radboud University te Nijmegen. Na aan beide universiteiten afgestudeerd te zijn in 2001 respectievelijk 2002, is zij direct in het notariaat aan de slag gegaan.

 

Na een ruime ervaring als kandidaat-notaris te hebben opgedaan binnen de algemene praktijk op een kantoor in Den Haag en op een middelgroot kantoor in Tilburg, is Ellis sinds begin 2017 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 1 januari 2020 is Ellis notaris en partner.

Zij is voornamelijk werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen en houdt zich met name bezig met (particulier) onroerend goed en familierecht.

 

Kenmerkend voor Ellis zijn haar laagdrempeligheid en de persoonlijke aandacht voor haar cliënten. Ze vindt het daarnaast erg belangrijk te adviseren in begrijpelijke 'no nonsense' taal. 

 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Hans Gräler is sinds 1997 notaris. Hij houdt zich vooral bezig met het familierecht in brede zin (met nadruk op de patchwork family) en het commercieel vastgoed. Op dit laatste gebied houdt hij zich - als juritect - onder andere bezig met revitalisatie van bedrijventerreinen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hans is auteur van de volgende boeken:

 

 • Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003;
 • Mandeligheid, 2e druk dissertatie, Kluwer 2007;
 • Bruikleen, Verbruikleen en geldlening, 1e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2012;
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2014;
 • Burenrecht, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2019;
 • Bruikleen, 2e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2020;
 • Schriftelijk Bewijs, 1e druk, Serie Burgerlijk Procesrecht & Praktijk, Kluwer 2020;
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2021;
 • Mandeligheid, digitale editie Zakelijke Rechten, Groene serie, Kluwer 2022.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Marc Robbers studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na in respectievelijk 1991 en 1992 te zijn afgestudeerd is hij sinds 1992 in het notariaat werkzaam. Na eerst als kandidaat-notaris in Amsterdam gewerkt te hebben, is hij sinds begin 1994 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 2006 is Marc notaris en partner.

Marc heeft binnen ons kantoor zich geheel toegelegd op de vastgoedpraktijk. Op dat gebied beheerst hij alle aspecten waarbij de nadruk ligt op het commerciële vastgoed en de projectontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de daarbij behorende fiscale advisering ook tot zijn werkterrein behoort. Hij heeft daartoe ondermeer de Grotius Academie Vastgoed gevolgd en deze cum laude afgerond.

Naast zijn werkzaamheden als notaris doceert Marc bij de beroepsopleiding notariaat, zit hij in redactie van een vaktijdschrift en is hij rechter- plaatsvervanger bij de rechtbank te Breda.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Aefke is sinds 2021 aan ons kantoor verbonden en is per 1 januari 2023 benoemd tot notaris.

 

Aefke volgde de notariële rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2003 als kandidaat-notaris werkzaam. Haar carrière begon bij het kantoor Stibbe. Daar heeft zij enkele jaren gewerkt op de sectie fusies & overnames. Hierna heeft zij ruim 10 jaar gewerkt bij Van Grafhorst notarissen in Utrecht en heeft zij ervaring opgedaan op alle notariële rechtsgebieden (ondernemingsrecht, familierecht en onroerend goed). In de laatste periode heeft Aefke als freelance kandidaat-notaris vele kantoren ondersteund in tijden van uitval en drukte. In die periode heeft zij zich het ondernemerschap eigen gemaakt en zichzelf klaargestoomd om notaris te worden. 

 

Gedurende de jaren heeft Aefke zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en heeft daarnaast de opleiding tot scheidings- en nalatenschapsmediator gevolgd en een eigen mediationpraktijk gestart.

 

Ondanks haar specialisatie voelt Aefke zich meer een allrounder en krijgt zij dagelijks energie van het helpen van mensen op belangrijke momenten in hun leven. 

 

“Het vertrouwen om zaken juridisch correct, maar ook begrijpelijk en uitvoerbaar voor henzelf op papier vast te leggen. Daar doe ik vanzelfsprekend elke dag mijn uiterste best voor."

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • mr. M.P. (Mark) van Tuijl

Mark van Tuijl is sinds 2018 werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Per 1 januari 2023 is hij benoemd tot notaris.

 

Mark studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 61

 • Notaris

 • mr. E. (Ellis) Vulto
 • mr. J.G. (Hans) Gräler
 • mr. M.M. (Marc) Robbers

Ellis Vulto studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en notarieel recht aan de Radboud University te Nijmegen. Na aan beide universiteiten afgestudeerd te zijn in 2001 respectievelijk 2002, is zij direct in het notariaat aan de slag gegaan.

 

Na een ruime ervaring als kandidaat-notaris te hebben opgedaan binnen de algemene praktijk op een kantoor in Den Haag en op een middelgroot kantoor in Tilburg, is Ellis sinds begin 2017 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 1 januari 2020 is Ellis notaris en partner.

Zij is voornamelijk werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen en houdt zich met name bezig met (particulier) onroerend goed en familierecht.

 

Kenmerkend voor Ellis zijn haar laagdrempeligheid en de persoonlijke aandacht voor haar cliënten. Ze vindt het daarnaast erg belangrijk te adviseren in begrijpelijke 'no nonsense' taal. 

 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Hans Gräler is sinds 1997 notaris. Hij houdt zich vooral bezig met het familierecht in brede zin (met nadruk op de patchwork family) en het commercieel vastgoed. Op dit laatste gebied houdt hij zich - als juritect - onder andere bezig met revitalisatie van bedrijventerreinen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hans is auteur van de volgende boeken:

 

 • Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003;
 • Mandeligheid, 2e druk dissertatie, Kluwer 2007;
 • Bruikleen, Verbruikleen en geldlening, 1e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2012;
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2014;
 • Burenrecht, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2019;
 • Bruikleen, 2e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2020;
 • Schriftelijk Bewijs, 1e druk, Serie Burgerlijk Procesrecht & Praktijk, Kluwer 2020;
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2021;
 • Mandeligheid, digitale editie Zakelijke Rechten, Groene serie, Kluwer 2022.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Marc Robbers studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na in respectievelijk 1991 en 1992 te zijn afgestudeerd is hij sinds 1992 in het notariaat werkzaam. Na eerst als kandidaat-notaris in Amsterdam gewerkt te hebben, is hij sinds begin 1994 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 2006 is Marc notaris en partner.

Marc heeft binnen ons kantoor zich geheel toegelegd op de vastgoedpraktijk. Op dat gebied beheerst hij alle aspecten waarbij de nadruk ligt op het commerciële vastgoed en de projectontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de daarbij behorende fiscale advisering ook tot zijn werkterrein behoort. Hij heeft daartoe ondermeer de Grotius Academie Vastgoed gevolgd en deze cum laude afgerond.

Naast zijn werkzaamheden als notaris doceert Marc bij de beroepsopleiding notariaat, zit hij in redactie van een vaktijdschrift en is hij rechter- plaatsvervanger bij de rechtbank te Breda.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • mr. A.M.G. (Aefke) van de Garde
 • mr. M.P. (Mark) van Tuijl

Aefke is sinds 2021 aan ons kantoor verbonden en is per 1 januari 2023 benoemd tot notaris.

 

Aefke volgde de notariële rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2003 als kandidaat-notaris werkzaam. Haar carrière begon bij het kantoor Stibbe. Daar heeft zij enkele jaren gewerkt op de sectie fusies & overnames. Hierna heeft zij ruim 10 jaar gewerkt bij Van Grafhorst notarissen in Utrecht en heeft zij ervaring opgedaan op alle notariële rechtsgebieden (ondernemingsrecht, familierecht en onroerend goed). In de laatste periode heeft Aefke als freelance kandidaat-notaris vele kantoren ondersteund in tijden van uitval en drukte. In die periode heeft zij zich het ondernemerschap eigen gemaakt en zichzelf klaargestoomd om notaris te worden. 

 

Gedurende de jaren heeft Aefke zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en heeft daarnaast de opleiding tot scheidings- en nalatenschapsmediator gevolgd en een eigen mediationpraktijk gestart.

 

Ondanks haar specialisatie voelt Aefke zich meer een allrounder en krijgt zij dagelijks energie van het helpen van mensen op belangrijke momenten in hun leven. 

 

“Het vertrouwen om zaken juridisch correct, maar ook begrijpelijk en uitvoerbaar voor henzelf op papier vast te leggen. Daar doe ik vanzelfsprekend elke dag mijn uiterste best voor."

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Mark van Tuijl is sinds 2018 werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Per 1 januari 2023 is hij benoemd tot notaris.

 

Mark studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 61

 • Notaris

 • mr. E. (Ellis) Vulto
 • mr. J.G. (Hans) Gräler

Ellis Vulto studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en notarieel recht aan de Radboud University te Nijmegen. Na aan beide universiteiten afgestudeerd te zijn in 2001 respectievelijk 2002, is zij direct in het notariaat aan de slag gegaan.

 

Na een ruime ervaring als kandidaat-notaris te hebben opgedaan binnen de algemene praktijk op een kantoor in Den Haag en op een middelgroot kantoor in Tilburg, is Ellis sinds begin 2017 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 1 januari 2020 is Ellis notaris en partner.

Zij is voornamelijk werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen en houdt zich met name bezig met (particulier) onroerend goed en familierecht.

 

Kenmerkend voor Ellis zijn haar laagdrempeligheid en de persoonlijke aandacht voor haar cliënten. Ze vindt het daarnaast erg belangrijk te adviseren in begrijpelijke 'no nonsense' taal. 

 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Hans Gräler is sinds 1997 notaris. Hij houdt zich vooral bezig met het familierecht in brede zin (met nadruk op de patchwork family) en het commercieel vastgoed. Op dit laatste gebied houdt hij zich - als juritect - onder andere bezig met revitalisatie van bedrijventerreinen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hans is auteur van de volgende boeken:

 

 • Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003;
 • Mandeligheid, 2e druk dissertatie, Kluwer 2007;
 • Bruikleen, Verbruikleen en geldlening, 1e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2012;
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2014;
 • Burenrecht, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2019;
 • Bruikleen, 2e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2020;
 • Schriftelijk Bewijs, 1e druk, Serie Burgerlijk Procesrecht & Praktijk, Kluwer 2020;
 • Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2021;
 • Mandeligheid, digitale editie Zakelijke Rechten, Groene serie, Kluwer 2022.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • mr. M.M. (Marc) Robbers
 • mr. A.M.G. (Aefke) van de Garde

Marc Robbers studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na in respectievelijk 1991 en 1992 te zijn afgestudeerd is hij sinds 1992 in het notariaat werkzaam. Na eerst als kandidaat-notaris in Amsterdam gewerkt te hebben, is hij sinds begin 1994 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 2006 is Marc notaris en partner.

Marc heeft binnen ons kantoor zich geheel toegelegd op de vastgoedpraktijk. Op dat gebied beheerst hij alle aspecten waarbij de nadruk ligt op het commerciële vastgoed en de projectontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de daarbij behorende fiscale advisering ook tot zijn werkterrein behoort. Hij heeft daartoe ondermeer de Grotius Academie Vastgoed gevolgd en deze cum laude afgerond.

Naast zijn werkzaamheden als notaris doceert Marc bij de beroepsopleiding notariaat, zit hij in redactie van een vaktijdschrift en is hij rechter- plaatsvervanger bij de rechtbank te Breda.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Aefke is sinds 2021 aan ons kantoor verbonden en is per 1 januari 2023 benoemd tot notaris.

 

Aefke volgde de notariële rechtenstudie aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2003 als kandidaat-notaris werkzaam. Haar carrière begon bij het kantoor Stibbe. Daar heeft zij enkele jaren gewerkt op de sectie fusies & overnames. Hierna heeft zij ruim 10 jaar gewerkt bij Van Grafhorst notarissen in Utrecht en heeft zij ervaring opgedaan op alle notariële rechtsgebieden (ondernemingsrecht, familierecht en onroerend goed). In de laatste periode heeft Aefke als freelance kandidaat-notaris vele kantoren ondersteund in tijden van uitval en drukte. In die periode heeft zij zich het ondernemerschap eigen gemaakt en zichzelf klaargestoomd om notaris te worden. 

 

Gedurende de jaren heeft Aefke zich gespecialiseerd in het personen- en familierecht en heeft daarnaast de opleiding tot scheidings- en nalatenschapsmediator gevolgd en een eigen mediationpraktijk gestart.

 

Ondanks haar specialisatie voelt Aefke zich meer een allrounder en krijgt zij dagelijks energie van het helpen van mensen op belangrijke momenten in hun leven. 

 

“Het vertrouwen om zaken juridisch correct, maar ook begrijpelijk en uitvoerbaar voor henzelf op papier vast te leggen. Daar doe ik vanzelfsprekend elke dag mijn uiterste best voor."

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • mr. M.P. (Mark) van Tuijl

Mark van Tuijl is sinds 2018 werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Per 1 januari 2023 is hij benoemd tot notaris.

 

Mark studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 61

 • Toegevoegd notaris

 • mr. R.F.M. (Romee) van der Rest
 • mr. C.V. (Charlotte) Looman

Romee van der Rest heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2008 afstudeerde. Na een jaar te hebben gereisd door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië is zij in 2010 gestart als kandidaat-notaris personen- en familierecht bij een klein notariskantoor.

Sinds 1 oktober 2014 is Romee werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs waar zij zich met name bezighoudt met het personen- en familierecht.
Aanvankelijk als kandidaat-notaris en sinds september 2019 als toegevoegd notaris.

 

Romee is daarnaast EPN estate planner en NOVEX gecertificeerd executeur.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 43

Per 1 september 2014 is Charlotte Looman bij ons in dienst getreden als kandidaat-notaris. In juli 2021 is zij benoemd tot toegevoegd notaris.

 

Zij houdt zich met name bezig met familierecht en onroerend goed. Deze rechtsgebieden hebben veel overlap en dat vormt voor haar de perfecte combinatie. Het vele contact met cliënten en daarnaast zelf inhoudelijk werken aan dossiers spreekt Charlotte erg aan.


In haar vrije tijd brengt Charlotte graag tijd door met haar familie en vrienden, bijvoorbeeld door gezellig iets te eten en drinken in het bourgondische 's-Hertogenbosch. Daarnaast houdt zij van reizen en wil ze nog veel van de wereld gaan zien.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • Toegevoegd notaris

 • mr. R.F.M. (Romee) van der Rest
 • mr. C.V. (Charlotte) Looman

Romee van der Rest heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2008 afstudeerde. Na een jaar te hebben gereisd door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië is zij in 2010 gestart als kandidaat-notaris personen- en familierecht bij een klein notariskantoor.

Sinds 1 oktober 2014 is Romee werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs waar zij zich met name bezighoudt met het personen- en familierecht.
Aanvankelijk als kandidaat-notaris en sinds september 2019 als toegevoegd notaris.

 

Romee is daarnaast EPN estate planner en NOVEX gecertificeerd executeur.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 43

Per 1 september 2014 is Charlotte Looman bij ons in dienst getreden als kandidaat-notaris. In juli 2021 is zij benoemd tot toegevoegd notaris.

 

Zij houdt zich met name bezig met familierecht en onroerend goed. Deze rechtsgebieden hebben veel overlap en dat vormt voor haar de perfecte combinatie. Het vele contact met cliënten en daarnaast zelf inhoudelijk werken aan dossiers spreekt Charlotte erg aan.


In haar vrije tijd brengt Charlotte graag tijd door met haar familie en vrienden, bijvoorbeeld door gezellig iets te eten en drinken in het bourgondische 's-Hertogenbosch. Daarnaast houdt zij van reizen en wil ze nog veel van de wereld gaan zien.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • Toegevoegd notaris

 • mr. R.F.M. (Romee) van der Rest
 • mr. C.V. (Charlotte) Looman

Romee van der Rest heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2008 afstudeerde. Na een jaar te hebben gereisd door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië is zij in 2010 gestart als kandidaat-notaris personen- en familierecht bij een klein notariskantoor.

Sinds 1 oktober 2014 is Romee werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs waar zij zich met name bezighoudt met het personen- en familierecht.
Aanvankelijk als kandidaat-notaris en sinds september 2019 als toegevoegd notaris.

 

Romee is daarnaast EPN estate planner en NOVEX gecertificeerd executeur.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 43

Per 1 september 2014 is Charlotte Looman bij ons in dienst getreden als kandidaat-notaris. In juli 2021 is zij benoemd tot toegevoegd notaris.

 

Zij houdt zich met name bezig met familierecht en onroerend goed. Deze rechtsgebieden hebben veel overlap en dat vormt voor haar de perfecte combinatie. Het vele contact met cliënten en daarnaast zelf inhoudelijk werken aan dossiers spreekt Charlotte erg aan.


In haar vrije tijd brengt Charlotte graag tijd door met haar familie en vrienden, bijvoorbeeld door gezellig iets te eten en drinken in het bourgondische 's-Hertogenbosch. Daarnaast houdt zij van reizen en wil ze nog veel van de wereld gaan zien.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • Kandidaat-notaris

 • mr. E.C.G. (Lisa) de Bont
 • mr. A. (Awang) Kamalizadeh-Rezakhani
 • mr. L. (Lieke) van Rossum
 • mr. N. (Natasja) Dul

Lisa de Bont is sinds 1 augustus 2019 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ‘s-Hertogenbosch.

 

Zij heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2019 afstudeerde.

 

Momenteel werkt zij binnen de sectie Onroerend Goed (bestaande bouw).

 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 50

Awang Kamalizadeh is sinds mei 2021 in dienst als kandidaat-notaris op onze sectie (commercieel) onroerend goed te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 59

Lieke van Rossum studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij haar master Notarieel recht heeft behaald.

 

Sinds oktober 2021 is zij werkzaam als kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij is haar loopbaan begonnen op de sectie vastgoed, waar zij zich voornamelijk bezig hield met de overdracht van woningen.

 

Lieke haalt veel energie uit het contact met mensen. Inmiddels heeft zij de overstap gemaakt naar onze afdeling familierecht, waar zij met veel plezier werkzaam is. 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 71

Natasja is sinds mei 2023 als kandidaat-notaris werkzaam bij ons team Commercieel Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 63

 • Kandidaat-notaris

 • mr. E.C.G. (Lisa) de Bont
 • mr. A. (Awang) Kamalizadeh-Rezakhani
 • mr. L. (Lieke) van Rossum

Lisa de Bont is sinds 1 augustus 2019 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ‘s-Hertogenbosch.

 

Zij heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2019 afstudeerde.

 

Momenteel werkt zij binnen de sectie Onroerend Goed (bestaande bouw).

 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 50

Awang Kamalizadeh is sinds mei 2021 in dienst als kandidaat-notaris op onze sectie (commercieel) onroerend goed te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 59

Lieke van Rossum studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij haar master Notarieel recht heeft behaald.

 

Sinds oktober 2021 is zij werkzaam als kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij is haar loopbaan begonnen op de sectie vastgoed, waar zij zich voornamelijk bezig hield met de overdracht van woningen.

 

Lieke haalt veel energie uit het contact met mensen. Inmiddels heeft zij de overstap gemaakt naar onze afdeling familierecht, waar zij met veel plezier werkzaam is. 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 71

 • mr. N. (Natasja) Dul

Natasja is sinds mei 2023 als kandidaat-notaris werkzaam bij ons team Commercieel Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 63

 • Kandidaat-notaris

 • mr. E.C.G. (Lisa) de Bont
 • mr. A. (Awang) Kamalizadeh-Rezakhani

Lisa de Bont is sinds 1 augustus 2019 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ‘s-Hertogenbosch.

 

Zij heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2019 afstudeerde.

 

Momenteel werkt zij binnen de sectie Onroerend Goed (bestaande bouw).

 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 50

Awang Kamalizadeh is sinds mei 2021 in dienst als kandidaat-notaris op onze sectie (commercieel) onroerend goed te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 59

 • mr. L. (Lieke) van Rossum
 • mr. N. (Natasja) Dul

Lieke van Rossum studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij haar master Notarieel recht heeft behaald.

 

Sinds oktober 2021 is zij werkzaam als kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij is haar loopbaan begonnen op de sectie vastgoed, waar zij zich voornamelijk bezig hield met de overdracht van woningen.

 

Lieke haalt veel energie uit het contact met mensen. Inmiddels heeft zij de overstap gemaakt naar onze afdeling familierecht, waar zij met veel plezier werkzaam is. 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 71

Natasja is sinds mei 2023 als kandidaat-notaris werkzaam bij ons team Commercieel Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 63

 • Jurist

 • mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk
 • mr. J. (Jasper) van Gorp
 • mr. C. (Cecilia) van den Hout
 • L. (Lianne) der Kinderen

Dorette is sinds september 2022 werkzaam als jurist Ondernemingsrecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij studeerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2020 heeft zij haar master Ondernemingsrecht behaald. Na haar studie deed zij ervaring op in de advisering. Deze ervaring zal zij benutten en uitbreiden binnen ons Team Ondernemingsrecht.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 49

Jasper is sinds november 2019 werkzaam bij Huijbregts Notarissen op de sectie personen- en familierecht.

 

Hij heeft HBO-rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool, waar hij in 2017 is afgestudeerd. Vervolgens heeft hij de studies premaster en master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg gevolgd en is in 2019 afgestudeerd.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 80

Cecilia is sinds 1 april 2024 werkzaam als jurist op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij maakt deel uit van ons team Personen- en Familierecht.

 

Zij heeft in 2020 haar Bachelor International and European Law afgerond aan de Haagse Hogeschool. Vervolgens heeft zij in 2023 een dubbele Master Rechtsgeleerdheid Familie- en Arbeidsrecht afgerond aan Tilburg Universiteit.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 72

Lianne is sinds 15 april 2024 werkzaam bij ons team Commercieel Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 72

 • Jurist

 • mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk
 • mr. J. (Jasper) van Gorp
 • mr. C. (Cecilia) van den Hout

Dorette is sinds september 2022 werkzaam als jurist Ondernemingsrecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij studeerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2020 heeft zij haar master Ondernemingsrecht behaald. Na haar studie deed zij ervaring op in de advisering. Deze ervaring zal zij benutten en uitbreiden binnen ons Team Ondernemingsrecht.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 49

Jasper is sinds november 2019 werkzaam bij Huijbregts Notarissen op de sectie personen- en familierecht.

 

Hij heeft HBO-rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool, waar hij in 2017 is afgestudeerd. Vervolgens heeft hij de studies premaster en master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg gevolgd en is in 2019 afgestudeerd.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 80

Cecilia is sinds 1 april 2024 werkzaam als jurist op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij maakt deel uit van ons team Personen- en Familierecht.

 

Zij heeft in 2020 haar Bachelor International and European Law afgerond aan de Haagse Hogeschool. Vervolgens heeft zij in 2023 een dubbele Master Rechtsgeleerdheid Familie- en Arbeidsrecht afgerond aan Tilburg Universiteit.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 72

 • L. (Lianne) der Kinderen

Lianne is sinds 15 april 2024 werkzaam bij ons team Commercieel Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 72

 • Jurist

 • mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk
 • mr. J. (Jasper) van Gorp

Dorette is sinds september 2022 werkzaam als jurist Ondernemingsrecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij studeerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2020 heeft zij haar master Ondernemingsrecht behaald. Na haar studie deed zij ervaring op in de advisering. Deze ervaring zal zij benutten en uitbreiden binnen ons Team Ondernemingsrecht.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 49

Jasper is sinds november 2019 werkzaam bij Huijbregts Notarissen op de sectie personen- en familierecht.

 

Hij heeft HBO-rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool, waar hij in 2017 is afgestudeerd. Vervolgens heeft hij de studies premaster en master Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg gevolgd en is in 2019 afgestudeerd.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 80

 • mr. C. (Cecilia) van den Hout
 • L. (Lianne) der Kinderen

Cecilia is sinds 1 april 2024 werkzaam als jurist op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij maakt deel uit van ons team Personen- en Familierecht.

 

Zij heeft in 2020 haar Bachelor International and European Law afgerond aan de Haagse Hogeschool. Vervolgens heeft zij in 2023 een dubbele Master Rechtsgeleerdheid Familie- en Arbeidsrecht afgerond aan Tilburg Universiteit.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 72

Lianne is sinds 15 april 2024 werkzaam bij ons team Commercieel Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 72

 • Paralegal

 • B.C.M. (Bo) Korsten
 • J.G.H.J. (Jovita) Sharifi-van Ravestijn
 • K. (Kevin) Becker
 • M.M.J.L. (Monique) Nuijten

Bo volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het ROC te Tilburg. Vervolgens studeerde zij in diezelfde stad HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool.

In maart 2014 is zij begonnen als medewerker bij de receptie en telefonie. Sinds 2016 is ze werkzaam op onze sectie personen- en familierecht.
Vooral het persoonlijk contact met cliënten spreekt haar erg aan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 46

Jovita van Ravestijn heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2014 afstudeerde.
 
Sinds september 2014 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouwprojecten.

Wat Jovita vooral aanspreekt in haar werk is de diversiteit en het (persoonlijk) contact met verschillende partijen.

In haar vrije tijd is zij regelmatig in de sportschool te  vinden. Daarnaast gaat ze graag met vrienden een hapje eten en drinken.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 41

Kevin Becker studeerde HBO-recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg, waar hij in 2018 afstudeerde. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als paralegal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de overdracht van onroerend goed op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Monique heeft in Weert de 4-jarige beroepsopleiding notarisklerk gevolgd en is sinds 1989 werkzaam in het notariaat, aanvankelijk als paralegal bij De Ruijter & Wiegman Notarissen en sedert 2002 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vanaf september 2008 is zij als paralegal/sectiehoofd werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed transacties voor de particuliere markt.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • N.J.F. (Nanette) Weijts
 • M.L. (Natasja) van Geene
 • C. (Corstiaan) Noordijk
 • J.C.W. (Joyce) Noorloos - van der Helm

Nanette studeerde  Management, Economie en Recht in de richting Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij is in 2004 afgestudeerd.

Na haar afstudeerstage bij onze organisatie heeft zij een aantal jaren in de makelaardij gewerkt. In juni 2007 is zij bij ons in dienst getreden en maakt ze deel uit van team nieuwbouw.

Nanette houdt van het persoonlijke contact met de cliënt, waarbij betrokkenheid en kwaliteit voor haar voorop staan. Inmiddels heeft zij zich op deze afdeling ontwikkeld tot paralegal.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij haar tijd graag door in het gezelschap van goede vrienden. Daarnaast gaat zij graag op reis en vindt zij het leuk om te koken en te genieten van lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 79

Natasja haalde in 1999 haar HAVO diploma, waarna zij in dienst is getreden als administratief medewerker op onze toenmalige vestiging in Rosmalen. Al snel werd ze ingezet op de afdeling vastgoed, waar ze zich voornamelijk bezig hield met bestaande bouw. Ze breidde haar kennis uit door het volgen van diverse cursussen. In 2001 doorliep ze de eerste periode van de klerkenopleiding.

Na diverse jaren bestaande bouw (en af en toe nieuwbouw) maakt zij sinds 2009 deel uit van het team commercieel vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals het contact met cliënten en het opstellen van akten.
In 2019 heeft Natasja de FBN module Onroerend Goed met goed gevolg afgesloten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 52

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 44

Joyce is sinds 1 juni 2023 werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij is sinds 2017 werkzaam in het notariaat. Inmiddels heeft Joyce zich ontwikkeld tot paralegal op de sectie ondernemingsrecht.

In 2022 heeft zij de opleiding tot register notarisklerk afgerond.

 

In haar vrije tijd brengt Joyce graag tijd door met familie en vrienden. Ze gaat graag op reis naar Oostenrijk en houdt van wandelen en lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 65

 • M.P.J. (Maarten) van de Kruijs
 • R.M. (Rosalie) van den Oetelaar
 • L. (Lieke) van Hest

Maarten van de Kruijs is sinds 23 oktober 2023 werkzaam bij team bestaande bouw op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 68

Rosalie heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans–Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij afgelopen zomer afstudeerde.

 

Na haar stage binnen onze organisatie is Rosalie in 2022 parttime bij ons in dienst getreden en maakte zij deel uit van team Ondernemingsrecht.

 

Daarna heeft zij haar afstudeerstage binnen een andere organisatie volbracht. Vervolgens is is zij begonnen binnen ons team Vastgoed als werkstudent en later fulltime als paralegal.

 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Lieke van Hest is sinds 1 oktober 2023 werkzaam bij ons team commercieel vastgoed te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 64

 • Paralegal

 • B.C.M. (Bo) Korsten
 • J.G.H.J. (Jovita) Sharifi-van Ravestijn
 • K. (Kevin) Becker

Bo volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het ROC te Tilburg. Vervolgens studeerde zij in diezelfde stad HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool.

In maart 2014 is zij begonnen als medewerker bij de receptie en telefonie. Sinds 2016 is ze werkzaam op onze sectie personen- en familierecht.
Vooral het persoonlijk contact met cliënten spreekt haar erg aan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 46

Jovita van Ravestijn heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2014 afstudeerde.
 
Sinds september 2014 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouwprojecten.

Wat Jovita vooral aanspreekt in haar werk is de diversiteit en het (persoonlijk) contact met verschillende partijen.

In haar vrije tijd is zij regelmatig in de sportschool te  vinden. Daarnaast gaat ze graag met vrienden een hapje eten en drinken.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 41

Kevin Becker studeerde HBO-recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg, waar hij in 2018 afstudeerde. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als paralegal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de overdracht van onroerend goed op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • M.M.J.L. (Monique) Nuijten
 • N.J.F. (Nanette) Weijts
 • M.L. (Natasja) van Geene

Monique heeft in Weert de 4-jarige beroepsopleiding notarisklerk gevolgd en is sinds 1989 werkzaam in het notariaat, aanvankelijk als paralegal bij De Ruijter & Wiegman Notarissen en sedert 2002 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vanaf september 2008 is zij als paralegal/sectiehoofd werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed transacties voor de particuliere markt.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Nanette studeerde  Management, Economie en Recht in de richting Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij is in 2004 afgestudeerd.

Na haar afstudeerstage bij onze organisatie heeft zij een aantal jaren in de makelaardij gewerkt. In juni 2007 is zij bij ons in dienst getreden en maakt ze deel uit van team nieuwbouw.

Nanette houdt van het persoonlijke contact met de cliënt, waarbij betrokkenheid en kwaliteit voor haar voorop staan. Inmiddels heeft zij zich op deze afdeling ontwikkeld tot paralegal.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij haar tijd graag door in het gezelschap van goede vrienden. Daarnaast gaat zij graag op reis en vindt zij het leuk om te koken en te genieten van lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 79

Natasja haalde in 1999 haar HAVO diploma, waarna zij in dienst is getreden als administratief medewerker op onze toenmalige vestiging in Rosmalen. Al snel werd ze ingezet op de afdeling vastgoed, waar ze zich voornamelijk bezig hield met bestaande bouw. Ze breidde haar kennis uit door het volgen van diverse cursussen. In 2001 doorliep ze de eerste periode van de klerkenopleiding.

Na diverse jaren bestaande bouw (en af en toe nieuwbouw) maakt zij sinds 2009 deel uit van het team commercieel vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals het contact met cliënten en het opstellen van akten.
In 2019 heeft Natasja de FBN module Onroerend Goed met goed gevolg afgesloten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 52

 • C. (Corstiaan) Noordijk
 • J.C.W. (Joyce) Noorloos - van der Helm
 • M.P.J. (Maarten) van de Kruijs

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 44

Joyce is sinds 1 juni 2023 werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij is sinds 2017 werkzaam in het notariaat. Inmiddels heeft Joyce zich ontwikkeld tot paralegal op de sectie ondernemingsrecht.

In 2022 heeft zij de opleiding tot register notarisklerk afgerond.

 

In haar vrije tijd brengt Joyce graag tijd door met familie en vrienden. Ze gaat graag op reis naar Oostenrijk en houdt van wandelen en lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 65

Maarten van de Kruijs is sinds 23 oktober 2023 werkzaam bij team bestaande bouw op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 68

 • R.M. (Rosalie) van den Oetelaar
 • L. (Lieke) van Hest

Rosalie heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans–Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij afgelopen zomer afstudeerde.

 

Na haar stage binnen onze organisatie is Rosalie in 2022 parttime bij ons in dienst getreden en maakte zij deel uit van team Ondernemingsrecht.

 

Daarna heeft zij haar afstudeerstage binnen een andere organisatie volbracht. Vervolgens is is zij begonnen binnen ons team Vastgoed als werkstudent en later fulltime als paralegal.

 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Lieke van Hest is sinds 1 oktober 2023 werkzaam bij ons team commercieel vastgoed te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 64

 • Paralegal

 • B.C.M. (Bo) Korsten
 • J.G.H.J. (Jovita) Sharifi-van Ravestijn

Bo volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het ROC te Tilburg. Vervolgens studeerde zij in diezelfde stad HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool.

In maart 2014 is zij begonnen als medewerker bij de receptie en telefonie. Sinds 2016 is ze werkzaam op onze sectie personen- en familierecht.
Vooral het persoonlijk contact met cliënten spreekt haar erg aan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 46

Jovita van Ravestijn heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2014 afstudeerde.
 
Sinds september 2014 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouwprojecten.

Wat Jovita vooral aanspreekt in haar werk is de diversiteit en het (persoonlijk) contact met verschillende partijen.

In haar vrije tijd is zij regelmatig in de sportschool te  vinden. Daarnaast gaat ze graag met vrienden een hapje eten en drinken.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 41

 • K. (Kevin) Becker
 • M.M.J.L. (Monique) Nuijten

Kevin Becker studeerde HBO-recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg, waar hij in 2018 afstudeerde. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als paralegal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de overdracht van onroerend goed op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Monique heeft in Weert de 4-jarige beroepsopleiding notarisklerk gevolgd en is sinds 1989 werkzaam in het notariaat, aanvankelijk als paralegal bij De Ruijter & Wiegman Notarissen en sedert 2002 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vanaf september 2008 is zij als paralegal/sectiehoofd werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed transacties voor de particuliere markt.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • N.J.F. (Nanette) Weijts
 • M.L. (Natasja) van Geene

Nanette studeerde  Management, Economie en Recht in de richting Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij is in 2004 afgestudeerd.

Na haar afstudeerstage bij onze organisatie heeft zij een aantal jaren in de makelaardij gewerkt. In juni 2007 is zij bij ons in dienst getreden en maakt ze deel uit van team nieuwbouw.

Nanette houdt van het persoonlijke contact met de cliënt, waarbij betrokkenheid en kwaliteit voor haar voorop staan. Inmiddels heeft zij zich op deze afdeling ontwikkeld tot paralegal.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij haar tijd graag door in het gezelschap van goede vrienden. Daarnaast gaat zij graag op reis en vindt zij het leuk om te koken en te genieten van lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 79

Natasja haalde in 1999 haar HAVO diploma, waarna zij in dienst is getreden als administratief medewerker op onze toenmalige vestiging in Rosmalen. Al snel werd ze ingezet op de afdeling vastgoed, waar ze zich voornamelijk bezig hield met bestaande bouw. Ze breidde haar kennis uit door het volgen van diverse cursussen. In 2001 doorliep ze de eerste periode van de klerkenopleiding.

Na diverse jaren bestaande bouw (en af en toe nieuwbouw) maakt zij sinds 2009 deel uit van het team commercieel vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals het contact met cliënten en het opstellen van akten.
In 2019 heeft Natasja de FBN module Onroerend Goed met goed gevolg afgesloten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 52

 • C. (Corstiaan) Noordijk
 • J.C.W. (Joyce) Noorloos - van der Helm

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 44

Joyce is sinds 1 juni 2023 werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij is sinds 2017 werkzaam in het notariaat. Inmiddels heeft Joyce zich ontwikkeld tot paralegal op de sectie ondernemingsrecht.

In 2022 heeft zij de opleiding tot register notarisklerk afgerond.

 

In haar vrije tijd brengt Joyce graag tijd door met familie en vrienden. Ze gaat graag op reis naar Oostenrijk en houdt van wandelen en lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 65

 • M.P.J. (Maarten) van de Kruijs
 • R.M. (Rosalie) van den Oetelaar

Maarten van de Kruijs is sinds 23 oktober 2023 werkzaam bij team bestaande bouw op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 68

Rosalie heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans–Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij afgelopen zomer afstudeerde.

 

Na haar stage binnen onze organisatie is Rosalie in 2022 parttime bij ons in dienst getreden en maakte zij deel uit van team Ondernemingsrecht.

 

Daarna heeft zij haar afstudeerstage binnen een andere organisatie volbracht. Vervolgens is is zij begonnen binnen ons team Vastgoed als werkstudent en later fulltime als paralegal.

 

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • L. (Lieke) van Hest

Lieke van Hest is sinds 1 oktober 2023 werkzaam bij ons team commercieel vastgoed te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 64

 • Notarieel medewerker

 • A.J.H.G. (Ans) Smits - Pijnenborgh
 • C.M.J. (Corrie) Kivits - Vissers
 • E. A.M. (Erma) Schellekens - Maas
 • G.A.M. (Gitte) van de Laar

Ans heeft in 1977 haar HAVO diploma behaald. In juli 1977 is zij als notarieel medewerker begonnen bij de toenmalige notaris Huijbregts in Vlijmen.


Door de jaren heen is Ans een echte allrounder geworden. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Buiten haar werk maakt ze graag een fietstocht(je) en is ze een “fanatieke” voetballiefhebber.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 74

Corrie Kivits is werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

 

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Erma Schellekens is sinds 1983 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.


Na het behalen van haar mavodiploma is ze gestart met de INAS oftewel Interim Algemene Schakelopleiding.
Dit bleek niet haar roeping. Ze stopte met de opleiding en begon bij een notariskantoor in Geffen, waar ze 2 jaar in dienst is geweest.
Sindsdien heeft ze het notariaat niet meer verlaten.

Erma deed ervaring op in alle rechtsgebieden, maar is nu vooral werkzaam binnen team vastgoed. De laatste jaren verrichte zij met name werkzaamheden gericht op de executieveilingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 85

Gitte van de Laar volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.

 

Sinds 2018 studeert zij aan de Hogeschool Utrecht, opleiding HBO-rechten met uitstroomrichting Register Notarisklerk.

 

Ze begon in 2016 als stagiaire met receptiewerkzaamheden. Sinds 2017 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 01

 • E.H.J.M. (Lieneke) ten Have - de Jong
 • M.P.A.W. (Marianne) Bijnen
 • M.J.P. (Marie-José) Brand-van Gurp
 • T.M.P. (Tamara) van den Assem

Lieneke ten Have is een zeer ervaren medewerker binnen het notariaat.

 

Al vele jaren maakt zij deel uit van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 47

Marianne Bijnen is bijna 48 jaar werkzaam geweest voor onze organisatie. Sinds 28 mei 2024 geniet zij van haar welverdiende pensioen!

 

Zij hield zich voornamelijk bezig met de verwerking van royementen, oftwel het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door Marianne de Haan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Marie-José is sinds 1985 werkzaam in het notariaat.


Ze begon destijds bij Notaris Wiegman te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2002 is zij werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.


Met veel plezier verricht zij haar werkzaamheden als notarieel medewerker binnen het team personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 45

Tamara van den Assem is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

 

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • T.T.M. (Titia) Walter
 • W.M.J. (Wilma) Rijkers
 • I.R. (Inge) Blom-van Bakel
 • E. (Ellen) Dielissen

Titia Walter volgde een secretariële opleiding en is sinds 1990 werkzaam in het notariaat.

Ze begon destijds bij het kantoor van De Ruijter & Wiegman, notarissen te ‘s-Hertogenboch.
De eerste jaren hield zij zich bezig met personen- en familierecht.  Later stapte ze over naar vastgoed.
Zij doet haar werkzaamheden met veel plezier.

Duidelijke communicatie en klanttevredenheid staan bij Titia hoog in het vaandel.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 70

Wilma Rijkers is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Wilma maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Daarbij houdt zich onder meer bezig met oprichting en wijziging van statuten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 53

Inge is sinds 1 juli 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Voorheen werkte Inge met veel plezier bij een webshop, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De diversiteit van de werkzaamheden en het contact met collega's geeft haar veel voldoening.

In haar vrije tijd brengt Inge graag tijd door met haar familie en vrienden.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Ellen Dielissen is sinds 1 oktober 2021 werkzaam bij team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 75

 • C.W.A. (Chrisly) Zijlmans - de Graaff
 • J.M. (Susanne) de Gier

Sinds 1 november 2023 is Chrisly werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. 

Zij verricht werkzaamheden op het gebied van bestaande bouw en personen- en familierecht. 

 

Chrisly besteedt haar vrije tijd graag aan lezen, wandelen en fietsen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

Susanne is sinds 1 november 2023 werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. 

Zij verricht werkzaamheden op het gebied van bestaande bouw en personen- en familierecht. 

 

In 2014 heeft Susanne de opleiding juridisch medewerker op het ROC in Tilburg afgerond.

Daarna heeft zij ervaring opgedaan bij een bank op de afdeling hypotheken. 

 

In haar vrije tijd gaat Susanne graag lekker uit eten en maakt ze leuke uitstapjes met haar gezin. 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

 • Notarieel medewerker

 • A.J.H.G. (Ans) Smits - Pijnenborgh
 • C.M.J. (Corrie) Kivits - Vissers
 • E. A.M. (Erma) Schellekens - Maas

Ans heeft in 1977 haar HAVO diploma behaald. In juli 1977 is zij als notarieel medewerker begonnen bij de toenmalige notaris Huijbregts in Vlijmen.


Door de jaren heen is Ans een echte allrounder geworden. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Buiten haar werk maakt ze graag een fietstocht(je) en is ze een “fanatieke” voetballiefhebber.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 74

Corrie Kivits is werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

 

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Erma Schellekens is sinds 1983 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.


Na het behalen van haar mavodiploma is ze gestart met de INAS oftewel Interim Algemene Schakelopleiding.
Dit bleek niet haar roeping. Ze stopte met de opleiding en begon bij een notariskantoor in Geffen, waar ze 2 jaar in dienst is geweest.
Sindsdien heeft ze het notariaat niet meer verlaten.

Erma deed ervaring op in alle rechtsgebieden, maar is nu vooral werkzaam binnen team vastgoed. De laatste jaren verrichte zij met name werkzaamheden gericht op de executieveilingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 85

 • G.A.M. (Gitte) van de Laar
 • E.H.J.M. (Lieneke) ten Have - de Jong
 • M.P.A.W. (Marianne) Bijnen

Gitte van de Laar volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.

 

Sinds 2018 studeert zij aan de Hogeschool Utrecht, opleiding HBO-rechten met uitstroomrichting Register Notarisklerk.

 

Ze begon in 2016 als stagiaire met receptiewerkzaamheden. Sinds 2017 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 01

Lieneke ten Have is een zeer ervaren medewerker binnen het notariaat.

 

Al vele jaren maakt zij deel uit van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 47

Marianne Bijnen is bijna 48 jaar werkzaam geweest voor onze organisatie. Sinds 28 mei 2024 geniet zij van haar welverdiende pensioen!

 

Zij hield zich voornamelijk bezig met de verwerking van royementen, oftwel het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door Marianne de Haan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • M.J.P. (Marie-José) Brand-van Gurp
 • T.M.P. (Tamara) van den Assem
 • T.T.M. (Titia) Walter

Marie-José is sinds 1985 werkzaam in het notariaat.


Ze begon destijds bij Notaris Wiegman te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2002 is zij werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.


Met veel plezier verricht zij haar werkzaamheden als notarieel medewerker binnen het team personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 45

Tamara van den Assem is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

 

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Titia Walter volgde een secretariële opleiding en is sinds 1990 werkzaam in het notariaat.

Ze begon destijds bij het kantoor van De Ruijter & Wiegman, notarissen te ‘s-Hertogenboch.
De eerste jaren hield zij zich bezig met personen- en familierecht.  Later stapte ze over naar vastgoed.
Zij doet haar werkzaamheden met veel plezier.

Duidelijke communicatie en klanttevredenheid staan bij Titia hoog in het vaandel.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 70

 • W.M.J. (Wilma) Rijkers
 • I.R. (Inge) Blom-van Bakel
 • E. (Ellen) Dielissen

Wilma Rijkers is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Wilma maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Daarbij houdt zich onder meer bezig met oprichting en wijziging van statuten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 53

Inge is sinds 1 juli 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Voorheen werkte Inge met veel plezier bij een webshop, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De diversiteit van de werkzaamheden en het contact met collega's geeft haar veel voldoening.

In haar vrije tijd brengt Inge graag tijd door met haar familie en vrienden.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Ellen Dielissen is sinds 1 oktober 2021 werkzaam bij team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 75

 • C.W.A. (Chrisly) Zijlmans - de Graaff
 • J.M. (Susanne) de Gier

Sinds 1 november 2023 is Chrisly werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. 

Zij verricht werkzaamheden op het gebied van bestaande bouw en personen- en familierecht. 

 

Chrisly besteedt haar vrije tijd graag aan lezen, wandelen en fietsen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

Susanne is sinds 1 november 2023 werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. 

Zij verricht werkzaamheden op het gebied van bestaande bouw en personen- en familierecht. 

 

In 2014 heeft Susanne de opleiding juridisch medewerker op het ROC in Tilburg afgerond.

Daarna heeft zij ervaring opgedaan bij een bank op de afdeling hypotheken. 

 

In haar vrije tijd gaat Susanne graag lekker uit eten en maakt ze leuke uitstapjes met haar gezin. 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

 • Notarieel medewerker

 • A.J.H.G. (Ans) Smits - Pijnenborgh
 • C.M.J. (Corrie) Kivits - Vissers

Ans heeft in 1977 haar HAVO diploma behaald. In juli 1977 is zij als notarieel medewerker begonnen bij de toenmalige notaris Huijbregts in Vlijmen.


Door de jaren heen is Ans een echte allrounder geworden. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Buiten haar werk maakt ze graag een fietstocht(je) en is ze een “fanatieke” voetballiefhebber.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 74

Corrie Kivits is werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

 

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • E. A.M. (Erma) Schellekens - Maas
 • G.A.M. (Gitte) van de Laar

Erma Schellekens is sinds 1983 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.


Na het behalen van haar mavodiploma is ze gestart met de INAS oftewel Interim Algemene Schakelopleiding.
Dit bleek niet haar roeping. Ze stopte met de opleiding en begon bij een notariskantoor in Geffen, waar ze 2 jaar in dienst is geweest.
Sindsdien heeft ze het notariaat niet meer verlaten.

Erma deed ervaring op in alle rechtsgebieden, maar is nu vooral werkzaam binnen team vastgoed. De laatste jaren verrichte zij met name werkzaamheden gericht op de executieveilingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 85

Gitte van de Laar volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.

 

Sinds 2018 studeert zij aan de Hogeschool Utrecht, opleiding HBO-rechten met uitstroomrichting Register Notarisklerk.

 

Ze begon in 2016 als stagiaire met receptiewerkzaamheden. Sinds 2017 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 01

 • E.H.J.M. (Lieneke) ten Have - de Jong
 • M.P.A.W. (Marianne) Bijnen

Lieneke ten Have is een zeer ervaren medewerker binnen het notariaat.

 

Al vele jaren maakt zij deel uit van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 47

Marianne Bijnen is bijna 48 jaar werkzaam geweest voor onze organisatie. Sinds 28 mei 2024 geniet zij van haar welverdiende pensioen!

 

Zij hield zich voornamelijk bezig met de verwerking van royementen, oftwel het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning. Deze werkzaamheden zijn overgenomen door Marianne de Haan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • M.J.P. (Marie-José) Brand-van Gurp
 • T.M.P. (Tamara) van den Assem

Marie-José is sinds 1985 werkzaam in het notariaat.


Ze begon destijds bij Notaris Wiegman te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2002 is zij werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.


Met veel plezier verricht zij haar werkzaamheden als notarieel medewerker binnen het team personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 45

Tamara van den Assem is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

 

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • T.T.M. (Titia) Walter
 • W.M.J. (Wilma) Rijkers

Titia Walter volgde een secretariële opleiding en is sinds 1990 werkzaam in het notariaat.

Ze begon destijds bij het kantoor van De Ruijter & Wiegman, notarissen te ‘s-Hertogenboch.
De eerste jaren hield zij zich bezig met personen- en familierecht.  Later stapte ze over naar vastgoed.
Zij doet haar werkzaamheden met veel plezier.

Duidelijke communicatie en klanttevredenheid staan bij Titia hoog in het vaandel.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 70

Wilma Rijkers is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Wilma maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Daarbij houdt zich onder meer bezig met oprichting en wijziging van statuten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 53

 • I.R. (Inge) Blom-van Bakel
 • E. (Ellen) Dielissen

Inge is sinds 1 juli 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Voorheen werkte Inge met veel plezier bij een webshop, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De diversiteit van de werkzaamheden en het contact met collega's geeft haar veel voldoening.

In haar vrije tijd brengt Inge graag tijd door met haar familie en vrienden.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Ellen Dielissen is sinds 1 oktober 2021 werkzaam bij team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 75

 • C.W.A. (Chrisly) Zijlmans - de Graaff
 • J.M. (Susanne) de Gier

Sinds 1 november 2023 is Chrisly werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. 

Zij verricht werkzaamheden op het gebied van bestaande bouw en personen- en familierecht. 

 

Chrisly besteedt haar vrije tijd graag aan lezen, wandelen en fietsen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

Susanne is sinds 1 november 2023 werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. 

Zij verricht werkzaamheden op het gebied van bestaande bouw en personen- en familierecht. 

 

In 2014 heeft Susanne de opleiding juridisch medewerker op het ROC in Tilburg afgerond.

Daarna heeft zij ervaring opgedaan bij een bank op de afdeling hypotheken. 

 

In haar vrije tijd gaat Susanne graag lekker uit eten en maakt ze leuke uitstapjes met haar gezin. 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

 • Administratie & Compliance

 • M.L. (Marianne) de Haan - van de Vendel
 • R. (Rosanna) Ravestein-Moneta
 • R. (Renée) Sorgdrager
 • L.H.A. (Linda) van de Camp-van Krieken

Sinds 1 september 2018 is Marianne werkzaam op de afdeling Administratie & Compliance op onze vestiging ’s-Hertogenbosch.

Zij houdt zich o.a. bezig met de verwerking van royementen, oftwel het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning. 

 

In het college jaar 2022-2023 is Marianne begonnen aan de deeltijdstudie HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool te Tilburg.

In ditzelfde college jaar heeft zij haar propedeuse behaald en de komende jaren zal ze haar studie voortzetten. 

 

In haar vrije tijd zet ze zich in voor verschillende goede doelen, waaronder HandicapNL.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Rosanna volgde de opleiding directiesecretaresse/ management assistente  aan het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds februari 1997 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Als expeditiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van notariële akten na het passeren. Daarnaast is zij als receptioniste/telefoniste vaak het eerste aanspreekpunt van ons kantoor.

 

Rosanna is spontaan, behulpzaam, flexibel en samenwerkend. Zij waardeert de diversiteit van haar werkzaamheden en het persoonlijke contact met onze cliënten. In haar vrije tijd kookt ze graag voor en met vrienden. In haar vakanties maakt Rosanna graag mooie reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Renée Sorgdrager heeft Hospitality Management gestudeerd aan Saxion Hogescholen, waar zij in 2015 haar Bachelor behaald heeft.

 

Na haar afstuderen heeft zij een reis door Australië gemaakt. Na deze reis heeft zij een nieuw pad bewandeld en is zij werkzaam geweest als CDD analist bij de Rabobank.


Om zich verder te ontwikkelen in haar leidinggevende kwaliteiten, heeft zij vervolgens een aantal jaar als Plaatsvervangend Hotelmanager gewerkt bij een hotelketen. Zij is per 1 juni 2021 gestart als Meewerkend Coördinator Receptie/Telefonie op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.  

Renée is enthousiast en behulpzaam. Ze staat graag voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Linda van de Camp is werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • B.A. (Brecht) van der Hoeff

Brecht is sinds 18 oktober 2022 werkzaam op onze afdeling Administratie & Compliance. 

 

Zij volgt de opleiding Legal, insurance & hr services specialist op het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

Op onze vestiging te 's-Hertogenbosch doet zij ervaring op in de praktijk, zodat zij haar kennis uit kan breiden.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • Administratie & Compliance

 • M.L. (Marianne) de Haan - van de Vendel
 • R. (Rosanna) Ravestein-Moneta
 • R. (Renée) Sorgdrager

Sinds 1 september 2018 is Marianne werkzaam op de afdeling Administratie & Compliance op onze vestiging ’s-Hertogenbosch.

Zij houdt zich o.a. bezig met de verwerking van royementen, oftwel het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning. 

 

In het college jaar 2022-2023 is Marianne begonnen aan de deeltijdstudie HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool te Tilburg.

In ditzelfde college jaar heeft zij haar propedeuse behaald en de komende jaren zal ze haar studie voortzetten. 

 

In haar vrije tijd zet ze zich in voor verschillende goede doelen, waaronder HandicapNL.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Rosanna volgde de opleiding directiesecretaresse/ management assistente  aan het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds februari 1997 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Als expeditiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van notariële akten na het passeren. Daarnaast is zij als receptioniste/telefoniste vaak het eerste aanspreekpunt van ons kantoor.

 

Rosanna is spontaan, behulpzaam, flexibel en samenwerkend. Zij waardeert de diversiteit van haar werkzaamheden en het persoonlijke contact met onze cliënten. In haar vrije tijd kookt ze graag voor en met vrienden. In haar vakanties maakt Rosanna graag mooie reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Renée Sorgdrager heeft Hospitality Management gestudeerd aan Saxion Hogescholen, waar zij in 2015 haar Bachelor behaald heeft.

 

Na haar afstuderen heeft zij een reis door Australië gemaakt. Na deze reis heeft zij een nieuw pad bewandeld en is zij werkzaam geweest als CDD analist bij de Rabobank.


Om zich verder te ontwikkelen in haar leidinggevende kwaliteiten, heeft zij vervolgens een aantal jaar als Plaatsvervangend Hotelmanager gewerkt bij een hotelketen. Zij is per 1 juni 2021 gestart als Meewerkend Coördinator Receptie/Telefonie op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.  

Renée is enthousiast en behulpzaam. Ze staat graag voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • L.H.A. (Linda) van de Camp-van Krieken
 • B.A. (Brecht) van der Hoeff

Linda van de Camp is werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Brecht is sinds 18 oktober 2022 werkzaam op onze afdeling Administratie & Compliance. 

 

Zij volgt de opleiding Legal, insurance & hr services specialist op het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

Op onze vestiging te 's-Hertogenbosch doet zij ervaring op in de praktijk, zodat zij haar kennis uit kan breiden.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • Administratie & Compliance

 • M.L. (Marianne) de Haan - van de Vendel
 • R. (Rosanna) Ravestein-Moneta

Sinds 1 september 2018 is Marianne werkzaam op de afdeling Administratie & Compliance op onze vestiging ’s-Hertogenbosch.

Zij houdt zich o.a. bezig met de verwerking van royementen, oftwel het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning. 

 

In het college jaar 2022-2023 is Marianne begonnen aan de deeltijdstudie HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool te Tilburg.

In ditzelfde college jaar heeft zij haar propedeuse behaald en de komende jaren zal ze haar studie voortzetten. 

 

In haar vrije tijd zet ze zich in voor verschillende goede doelen, waaronder HandicapNL.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Rosanna volgde de opleiding directiesecretaresse/ management assistente  aan het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds februari 1997 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Als expeditiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van notariële akten na het passeren. Daarnaast is zij als receptioniste/telefoniste vaak het eerste aanspreekpunt van ons kantoor.

 

Rosanna is spontaan, behulpzaam, flexibel en samenwerkend. Zij waardeert de diversiteit van haar werkzaamheden en het persoonlijke contact met onze cliënten. In haar vrije tijd kookt ze graag voor en met vrienden. In haar vakanties maakt Rosanna graag mooie reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • R. (Renée) Sorgdrager
 • L.H.A. (Linda) van de Camp-van Krieken

Renée Sorgdrager heeft Hospitality Management gestudeerd aan Saxion Hogescholen, waar zij in 2015 haar Bachelor behaald heeft.

 

Na haar afstuderen heeft zij een reis door Australië gemaakt. Na deze reis heeft zij een nieuw pad bewandeld en is zij werkzaam geweest als CDD analist bij de Rabobank.


Om zich verder te ontwikkelen in haar leidinggevende kwaliteiten, heeft zij vervolgens een aantal jaar als Plaatsvervangend Hotelmanager gewerkt bij een hotelketen. Zij is per 1 juni 2021 gestart als Meewerkend Coördinator Receptie/Telefonie op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.  

Renée is enthousiast en behulpzaam. Ze staat graag voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Linda van de Camp is werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • B.A. (Brecht) van der Hoeff

Brecht is sinds 18 oktober 2022 werkzaam op onze afdeling Administratie & Compliance. 

 

Zij volgt de opleiding Legal, insurance & hr services specialist op het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

Op onze vestiging te 's-Hertogenbosch doet zij ervaring op in de praktijk, zodat zij haar kennis uit kan breiden.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • Financiële administratie

 • C. (Cecile) de Laat - de Rooij
 • H.P. (Peter) Moon
 • S.M. (Sandy) Poortvliet - van Riel
 • A.A.E. (Angelique) Schuurmans - van den Bosch

Cecile verricht werkzaamheden op de financiële administratie.

Zij houdt zich bezig met diverse financiële processen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 67

Peter Moon is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij Huijbregts Notarissen als financieel administrateur, begonnen op kantoor Vlijmen aan de Julianastraat.


Medio 2005 kreeg Peter een vaste werkplek op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Peter verzorgt de financiële administratie en heeft diverse andere financieel gerelateerde taken. De werkzaamheden van Peter zijn zó divers dat het elke dag een verrassing is wat er op zijn pad komt. Deze dynamiek spreekt Peter erg aan.

In zijn vrije tijd zet Peter zich in voor Lokaal 7 FM, de lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel.
Zo verzorgt hij een wekelijkse column in een weekblad en maakt hij uiteraard veel radio. Te beluisteren via de ether op 107.4 FM of www.lokaal7.nl.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 51

Sandy Poortvliet - van Riel werkt sinds 2000 binnen het notariaat. Na eerst ervaring te hebben opgedaan als administrateur binnen het notariaat, runt zij nu haar eigen administratiekantoor.

 

Sinds 2017 is zij werkzaam als (extern) financieel adviseur voor onze organiatie.
Zij zorgt voor de interne en externe rapportages en financieel advies.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 42

Angelique is sinds april 2023 als financieel medewerker werkzaam op onze financiële administratie. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 58

 • Financiële administratie

 • C. (Cecile) de Laat - de Rooij
 • H.P. (Peter) Moon
 • S.M. (Sandy) Poortvliet - van Riel

Cecile verricht werkzaamheden op de financiële administratie.

Zij houdt zich bezig met diverse financiële processen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 67

Peter Moon is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij Huijbregts Notarissen als financieel administrateur, begonnen op kantoor Vlijmen aan de Julianastraat.


Medio 2005 kreeg Peter een vaste werkplek op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Peter verzorgt de financiële administratie en heeft diverse andere financieel gerelateerde taken. De werkzaamheden van Peter zijn zó divers dat het elke dag een verrassing is wat er op zijn pad komt. Deze dynamiek spreekt Peter erg aan.

In zijn vrije tijd zet Peter zich in voor Lokaal 7 FM, de lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel.
Zo verzorgt hij een wekelijkse column in een weekblad en maakt hij uiteraard veel radio. Te beluisteren via de ether op 107.4 FM of www.lokaal7.nl.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 51

Sandy Poortvliet - van Riel werkt sinds 2000 binnen het notariaat. Na eerst ervaring te hebben opgedaan als administrateur binnen het notariaat, runt zij nu haar eigen administratiekantoor.

 

Sinds 2017 is zij werkzaam als (extern) financieel adviseur voor onze organiatie.
Zij zorgt voor de interne en externe rapportages en financieel advies.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 42

 • A.A.E. (Angelique) Schuurmans - van den Bosch

Angelique is sinds april 2023 als financieel medewerker werkzaam op onze financiële administratie. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 58

 • Financiële administratie

 • C. (Cecile) de Laat - de Rooij
 • H.P. (Peter) Moon

Cecile verricht werkzaamheden op de financiële administratie.

Zij houdt zich bezig met diverse financiële processen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 67

Peter Moon is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij Huijbregts Notarissen als financieel administrateur, begonnen op kantoor Vlijmen aan de Julianastraat.


Medio 2005 kreeg Peter een vaste werkplek op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Peter verzorgt de financiële administratie en heeft diverse andere financieel gerelateerde taken. De werkzaamheden van Peter zijn zó divers dat het elke dag een verrassing is wat er op zijn pad komt. Deze dynamiek spreekt Peter erg aan.

In zijn vrije tijd zet Peter zich in voor Lokaal 7 FM, de lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel.
Zo verzorgt hij een wekelijkse column in een weekblad en maakt hij uiteraard veel radio. Te beluisteren via de ether op 107.4 FM of www.lokaal7.nl.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 51

 • S.M. (Sandy) Poortvliet - van Riel
 • A.A.E. (Angelique) Schuurmans - van den Bosch

Sandy Poortvliet - van Riel werkt sinds 2000 binnen het notariaat. Na eerst ervaring te hebben opgedaan als administrateur binnen het notariaat, runt zij nu haar eigen administratiekantoor.

 

Sinds 2017 is zij werkzaam als (extern) financieel adviseur voor onze organiatie.
Zij zorgt voor de interne en externe rapportages en financieel advies.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 42

Angelique is sinds april 2023 als financieel medewerker werkzaam op onze financiële administratie. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 58

 • Performance medewerker / contactpersoon AVG en WWFT

 • N.M.M. (Natasja) Stolzenbach

Natasja volgde de opleiding Europees secretaresse/managementassistente op het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch.
Ze begon in 1998 als stagiaire en kwam daarna in vaste dienst als notarieel medewerker bij team ondernemingsrecht.
Later volgde ze diverse NIMA opleidingen en vervulde ze tijdelijk de functie van marketingmanager.

 

Sinds enkele jaren is Natasja werkzaam als performance medewerker.

Zij houdt zich bezig met alles rondom efficiency. Denk daarbij aan het optimaliseren van arbeidsprocessen, opstellen van procedures en ICT.
Natasja is contactpersoon tussen ons kantoor en haar IT partijen.

Daarnaast is zij actief op het gebied van de privacy- en informatiebescherming (AVG) en houdt zij zich bezig met de uitvoering van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Zij vertaalt deze wetgeving naar de werkvloer en is aanspreekpunt voor collega's en onze cliënten.

Natasja heeft een luisterend oor en werkt graag oplossingsgericht. Zij staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega's te kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Natasja heeft 2 tienerdochters. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen, sporten of tuinieren.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 66

 • Performance medewerker / contactpersoon AVG en WWFT

 • N.M.M. (Natasja) Stolzenbach

Natasja volgde de opleiding Europees secretaresse/managementassistente op het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch.
Ze begon in 1998 als stagiaire en kwam daarna in vaste dienst als notarieel medewerker bij team ondernemingsrecht.
Later volgde ze diverse NIMA opleidingen en vervulde ze tijdelijk de functie van marketingmanager.

 

Sinds enkele jaren is Natasja werkzaam als performance medewerker.

Zij houdt zich bezig met alles rondom efficiency. Denk daarbij aan het optimaliseren van arbeidsprocessen, opstellen van procedures en ICT.
Natasja is contactpersoon tussen ons kantoor en haar IT partijen.

Daarnaast is zij actief op het gebied van de privacy- en informatiebescherming (AVG) en houdt zij zich bezig met de uitvoering van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Zij vertaalt deze wetgeving naar de werkvloer en is aanspreekpunt voor collega's en onze cliënten.

Natasja heeft een luisterend oor en werkt graag oplossingsgericht. Zij staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega's te kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Natasja heeft 2 tienerdochters. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen, sporten of tuinieren.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 66

 • Performance medewerker / contactpersoon AVG en WWFT

 • N.M.M. (Natasja) Stolzenbach

Natasja volgde de opleiding Europees secretaresse/managementassistente op het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch.
Ze begon in 1998 als stagiaire en kwam daarna in vaste dienst als notarieel medewerker bij team ondernemingsrecht.
Later volgde ze diverse NIMA opleidingen en vervulde ze tijdelijk de functie van marketingmanager.

 

Sinds enkele jaren is Natasja werkzaam als performance medewerker.

Zij houdt zich bezig met alles rondom efficiency. Denk daarbij aan het optimaliseren van arbeidsprocessen, opstellen van procedures en ICT.
Natasja is contactpersoon tussen ons kantoor en haar IT partijen.

Daarnaast is zij actief op het gebied van de privacy- en informatiebescherming (AVG) en houdt zij zich bezig met de uitvoering van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Zij vertaalt deze wetgeving naar de werkvloer en is aanspreekpunt voor collega's en onze cliënten.

Natasja heeft een luisterend oor en werkt graag oplossingsgericht. Zij staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega's te kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Natasja heeft 2 tienerdochters. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen, sporten of tuinieren.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 66

 • Managementassistent/ preventiemedewerker

 • L.A. (Laura) Spits

Laura is werkzaam als managementassistent op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam als preventiemedewerker.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 83

 • Managementassistent/ preventiemedewerker

 • L.A. (Laura) Spits

Laura is werkzaam als managementassistent op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam als preventiemedewerker.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 83

 • Managementassistent/ preventiemedewerker

 • L.A. (Laura) Spits

Laura is werkzaam als managementassistent op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam als preventiemedewerker.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 83

 • Personeel & organisatie

 • M.M. (Miriam) Merks – van Eeden Petersman

Miriam Merks is sinds november 2018 werkzaam bij onze organisatie. Zij houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel & organisatie.

Voorheen werkte Miriam jarenlang met plezier bij een grote bank. Zij vervulde daar een aantal jaar een leidinggevende functie. Vervolgens kreeg ze binnen die organisatie de kans een overstap te maken naar het vakgebied HR. Dit bleek haar zeer goed te passen.

 

De ontwikkeling en begeleiding van mensen tijdens hun loopbaan is iets wat Miriam erg boeit. Zij draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Naast het afronden van de studies HBO Personeelsmanagement en HBO Loopbaanadvisering heeft Miriam zich middels diverse aanvullende opleidingen verder verdiept in o.a. arbeidsrecht en ziekteverzuim- en re-integratie.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 73

 • Personeel & organisatie

 • M.M. (Miriam) Merks – van Eeden Petersman

Miriam Merks is sinds november 2018 werkzaam bij onze organisatie. Zij houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel & organisatie.

Voorheen werkte Miriam jarenlang met plezier bij een grote bank. Zij vervulde daar een aantal jaar een leidinggevende functie. Vervolgens kreeg ze binnen die organisatie de kans een overstap te maken naar het vakgebied HR. Dit bleek haar zeer goed te passen.

 

De ontwikkeling en begeleiding van mensen tijdens hun loopbaan is iets wat Miriam erg boeit. Zij draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Naast het afronden van de studies HBO Personeelsmanagement en HBO Loopbaanadvisering heeft Miriam zich middels diverse aanvullende opleidingen verder verdiept in o.a. arbeidsrecht en ziekteverzuim- en re-integratie.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 73

 • Personeel & organisatie

 • M.M. (Miriam) Merks – van Eeden Petersman

Miriam Merks is sinds november 2018 werkzaam bij onze organisatie. Zij houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel & organisatie.

Voorheen werkte Miriam jarenlang met plezier bij een grote bank. Zij vervulde daar een aantal jaar een leidinggevende functie. Vervolgens kreeg ze binnen die organisatie de kans een overstap te maken naar het vakgebied HR. Dit bleek haar zeer goed te passen.

 

De ontwikkeling en begeleiding van mensen tijdens hun loopbaan is iets wat Miriam erg boeit. Zij draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Naast het afronden van de studies HBO Personeelsmanagement en HBO Loopbaanadvisering heeft Miriam zich middels diverse aanvullende opleidingen verder verdiept in o.a. arbeidsrecht en ziekteverzuim- en re-integratie.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 73

 • Werkstudent

 • L.J.T. (Lucas) Bastiaanssen
 • M.J.M. (Milou) Thijssen
 • K. (Kayra) van den Akker
 • A. (Assala) Bzami

Lucas is sinds 11 oktober 2023 werkzaam als werkstudent bij team Vastgoed te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Milou is in 2019 begonnen aan de bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij nu nog steeds studeert.

 

Zij is sinds september 2020 parttime werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging in Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

Kayra is als werkstudent werkzaam bij ons team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 48

Assala is werkzaam bij ons team van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 - 691 87 87

 • A.J. (Hanne) van Oudheusden

Hanne is 2 dagen in de week werkzaam als werkstudent op onze afdeling Ondernemingsrecht te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • Werkstudent

 • L.J.T. (Lucas) Bastiaanssen
 • M.J.M. (Milou) Thijssen
 • K. (Kayra) van den Akker

Lucas is sinds 11 oktober 2023 werkzaam als werkstudent bij team Vastgoed te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Milou is in 2019 begonnen aan de bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij nu nog steeds studeert.

 

Zij is sinds september 2020 parttime werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging in Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

Kayra is als werkstudent werkzaam bij ons team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 48

 • A. (Assala) Bzami
 • A.J. (Hanne) van Oudheusden

Assala is werkzaam bij ons team van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 - 691 87 87

Hanne is 2 dagen in de week werkzaam als werkstudent op onze afdeling Ondernemingsrecht te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

 • Werkstudent

 • L.J.T. (Lucas) Bastiaanssen
 • M.J.M. (Milou) Thijssen

Lucas is sinds 11 oktober 2023 werkzaam als werkstudent bij team Vastgoed te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Milou is in 2019 begonnen aan de bachelor Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij nu nog steeds studeert.

 

Zij is sinds september 2020 parttime werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging in Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 - 666 8 666

 • K. (Kayra) van den Akker
 • A. (Assala) Bzami

Kayra is als werkstudent werkzaam bij ons team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 48

Assala is werkzaam bij ons team van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 - 691 87 87

 • A.J. (Hanne) van Oudheusden

Hanne is 2 dagen in de week werkzaam als werkstudent op onze afdeling Ondernemingsrecht te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

De wereld om ons heen

Wij staan graag midden in de maatschappij. Daarom steunen wij vele culturele en maatschappelijke activiteiten in de omgeving van 's-Hertogenbosch.

 

Wij zijn sociaal aandeelhouder van Galant. Hierdoor investeren we in circa 47.500 sociaal ondernemende bewoners van 's-Hertogenbosch. Wij dragen de initiatieven voor een betere woon-, leef- en werkomgeving een warm hart toe.

Onze post wordt deels bezorgd door Weener XL. Door ondersteuning van dit gemeentelijk bedrijf bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces.

Tot slot zijn wij donateur van Stichting Colourful Children. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan onderdak en scholing aan kinderen met een beperking in Zuid-India.

Samen Dementie Vriendelijk

Dementie speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. In ons werk krijgen wij hier ook steeds vaker mee te maken. 

 

Als notariskantoor is het van groot belang dat wij de wilsbekwaamheid van onze cliënten goed vast kunnen stellen.

Daarnaast bieden wij graag een prettige service aan al onze klanten, dus ook aan klanten met dementie. 

 

Om deze redenen hebben onze medewerkers de training "Goed omgaan met Dementie" gevolgd.

Deze training werd aangeboden door Samen Dementie Vriendelijk,  een initiatief van Alzheimer Nederland en het Ministerie van VWS. 

De training heeft onze medewerkers handvatten gegeven om de signalen van dementie te herkennen. Er werd geoefend met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Zo kunnen wij - als "dementievriendelijke organisatie" - beter omgaan met klanten met dementie en onze service hierop aanpassen. 


Voor meer informatie, zie www.samendementievriendelijk.nl

  

Goede doelen actie 2022

Gedurende 1 jaar sponsorden onze kantoren 3 goede doelen in de regio. Bij ondertekening van een akte ontvingen onze cliënten per persoon een muntje. Onze klant deponeerde vervolgens het muntje in de transparante spaarbox van het goede doel naar keuze. Onlangs hebben wij de muntjes geteld. Het totale budget van € 7.500,- is als volgt naar rato geschonken aan de volgende goede doelen:

 

 

 

 

 Wij dragen deze organisaties en hun enthousiaste vrijwilligers en medewerkers een warm hart toe! 

HN International/Europa Desk

Ons kantoor kent een steeds internationaler wordende rechtspraktijk. Zo zijn steeds meer van onze klanten buiten de landsgrenzen actief en maken al vele buitenlandse klanten gebruik van onze dienstverlening.

 

Wij zijn al jarenlang lid van Lexunion, een internationaal netwerk van notarissen, advocaten en fiscalisten. De leden van Lexunion delen dezelfde basisprincipes, namelijk hoogstaande kwaliteit van de dienstverlening, de uitwisseling van knowhow en een strikte naleving van de regels voor goed gedrag.

 

Door onze internationale ervaring hebben wij niet alleen specialistische kennis opgedaan maar ook een mooi netwerk met een groot aantal collega's in andere Europese landen opgebouwd.

 

Op het gebied van personen en familierecht begeleiden wij bijvoorbeeld klanten als zij erfgenaam zijn en de nalatenschap zich in een ander Europees land bevindt of wanneer sprake is van een (voorgenomen) huwelijk in het buitenland of met een inwoner van een andere Europese lidstaat.

 

Onze sectie ondernemingsrecht houdt zich in internationaal verband onder meer bezig met de oprichtingen van Nederlandse rechtspersonen door buitenlandse partijen en de begeleiding van oprichtingen in het buitenland. Ook zijn wij actief op het gebied van grensoverschrijdende transacties zoals internationale fusies en het omzetten van vennootschappen van en naar Nederland ('cross-border conversion').

 

Wanneer het gaat om zaken met een internationale component gaat het in het ene geval om de inzet van onze eigen kennis en kunde met betrekking tot het (internationale) recht en de andere keer treden we op als procesbegeleider. In dat geval zijn wij degene die contacten legt en de processen stroomlijnt.

 

Praktische informatie

 • Kom op tijd!
 • Verschillen tussen landen onderling worden vaak erg onderschat. Contracten, afspraken en verwachtingen zijn soms zeer afwijkend, waardoor de afwikkeling tijdrovend kan zijn

Contactpersonen

Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen