Onze adviseurs

 • Notaris

 • mr. E. (Ellis) Vulto
 • mr. J. G. (Hans) Gräler
 • mr. J. H. (Jef) Oomen
 • mr. M. M. (Marc) Robbers

Ellis Vulto studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en notarieel recht aan de Radboud University te Nijmegen. Na aan beide universiteiten afgestudeerd te zijn in 2001 respectievelijk 2002, is zij direct in het notariaat aan de slag gegaan.

Na een ruime ervaring als kandidaat-notaris te hebben opgedaan binnen de algemene praktijk op een kantoor in Den Haag en op een middelgroot kantoor in Tilburg, is Ellis sinds begin 2017 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Sinds 1 januari 2020 is Ellis notaris en partner.

Zij is voornamelijk werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen en houdt zich met name bezig met (particulier) onroerend goed en familierecht.

 

Kenmerkend voor Ellis zijn haar laagdrempeligheid en de persoonlijke aandacht voor haar cliënten. Ze vindt het daarnaast erg belangrijk te adviseren in begrijpelijke 'no nonsense' taal. 

 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Hans Gräler is sinds 1997 notaris. Hij houdt zich vooral bezig met het familierecht in brede zin (met nadruk op de patchwork family) en het commercieel vastgoed. Op dit laatste gebied houdt hij zich - als juritect - onder andere bezig met revitalisatie van bedrijventerreinen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hans is auteur van de volgende boeken:

 

- Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003;
- Mandeligheid, 2e druk dissertatie, Kluwer 2007;
- Bruikleen, Verbruikleen en geldlening, 1e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2012;
- Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2014;
- Burenrecht, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2019;
- Bruikleen, 2e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2020;
- Schriftelijk Bewijs, 1e druk, Serie Burgerlijk Procesrecht & Praktijk, Kluwer 2020;
- Mandeligheid, digitale editie Zakelijke Rechten, Groene serie, Kluwer 2020;
- Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer (verschijnt in 2021).

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Jef Oomen is in 1982 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en vanaf dat moment werkzaam in het notariaat. Aanvankelijk bij het eenmanskantoor van notaris Dick van Son in ’s-Hertogenbosch, vanaf 1989 bij de associatie Van Son & Raadschelders.

Zijn notariële activiteiten liggen op het terrein van het ondernemings-/verenigings- en stichtingenrecht. Daarnaast is hij ook actief op gebied van commercieel vastgoed en personen- en familierecht.

Op 1 januari 1990 werd hij als kandidaat-notaris/maat opgenomen in de maatschap Huijbregts, Jansen, Van Son, Van der Werf notarissen, thans Huijbregts Notarissen & Adviseurs genaamd. Per 1 januari 1994 is hij genoemde notaris Van Son als notaris opgevolgd.

Jef was vanaf april 2012 bestuurslid (vice-voorzitter) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voorzitter van 8 februari 2015 tot 1 oktober 2017. Daarvoor was hij ook lid van de Commissie Toegang Notariaat.

Daarnaast is Jef vertegenwoordiger van het notariaat in de gebruikersraad van het Kadaster.

 

Sedert 1 januari 2016 is hij hoofdbestuurslid van MKB Nederland en vertegenwoordigt daarin het notariaat. Tevens vertegenwoordigt hij vanaf de instelling het notariaat in de "Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden". Dit is een door het ministerie van VWS opgezette samenwerking van landelijke instellingen, die betrokken zijn bij de bescherming van deze kwetsbare groep ouderen. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/15/ouderen-beter-beschermd-tegen-financiele-uitbuiting.

Vanaf de oprichting in 2000 is Jef voorzitter van de Stichting Heusden Vesting Klassiek, die jaarlijks de Matthäus Passion uitvoeringen organiseert in de Grote- of Catharijne kerk in Heusden (vesting). Huijbregts Notarissen & Adviseurs is een vaste sponsor van deze concerten.
Hij is ook voorzitter van de Vrienden van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) te ’s-Hertogenbosch.


Tot slot is Jef tevens voorzitter van de Bossche stichting Colourful Children die een tehuis exploiteert voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Tamil Nadu (Nammakal) India. Huijbregts Notarissen & Adviseurs is bedrijfspartner en steunpilaar van deze stichting.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Marc Robbers studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na in respectievelijk 1991 en 1992 te zijn afgestudeerd is hij sinds 1992 in het notariaat werkzaam. Na eerst als kandidaat-notaris in Amsterdam gewerkt te hebben, is hij sinds begin 1994 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 2006 is Marc notaris en partner.

Marc heeft binnen ons kantoor zich geheel toegelegd op de vastgoedpraktijk. Op dat gebied beheerst hij alle aspecten waarbij de nadruk ligt op het commerciële vastgoed en de projectontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de daarbij behorende fiscale advisering ook tot zijn werkterrein behoort. Hij heeft daartoe ondermeer de Grotius Academie Vastgoed gevolgd en deze cum laude afgerond.

Naast zijn werkzaamheden als notaris doceert Marc bij de beroepsopleiding notariaat, zit hij in redactie van een vaktijdschrift en is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Breda.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • Notaris

 • mr. E. (Ellis) Vulto
 • mr. J. G. (Hans) Gräler
 • mr. J. H. (Jef) Oomen

Ellis Vulto studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en notarieel recht aan de Radboud University te Nijmegen. Na aan beide universiteiten afgestudeerd te zijn in 2001 respectievelijk 2002, is zij direct in het notariaat aan de slag gegaan.

Na een ruime ervaring als kandidaat-notaris te hebben opgedaan binnen de algemene praktijk op een kantoor in Den Haag en op een middelgroot kantoor in Tilburg, is Ellis sinds begin 2017 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Sinds 1 januari 2020 is Ellis notaris en partner.

Zij is voornamelijk werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen en houdt zich met name bezig met (particulier) onroerend goed en familierecht.

 

Kenmerkend voor Ellis zijn haar laagdrempeligheid en de persoonlijke aandacht voor haar cliënten. Ze vindt het daarnaast erg belangrijk te adviseren in begrijpelijke 'no nonsense' taal. 

 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Hans Gräler is sinds 1997 notaris. Hij houdt zich vooral bezig met het familierecht in brede zin (met nadruk op de patchwork family) en het commercieel vastgoed. Op dit laatste gebied houdt hij zich - als juritect - onder andere bezig met revitalisatie van bedrijventerreinen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hans is auteur van de volgende boeken:

 

- Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003;
- Mandeligheid, 2e druk dissertatie, Kluwer 2007;
- Bruikleen, Verbruikleen en geldlening, 1e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2012;
- Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2014;
- Burenrecht, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2019;
- Bruikleen, 2e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2020;
- Schriftelijk Bewijs, 1e druk, Serie Burgerlijk Procesrecht & Praktijk, Kluwer 2020;
- Mandeligheid, digitale editie Zakelijke Rechten, Groene serie, Kluwer 2020;
- Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer (verschijnt in 2021).

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Jef Oomen is in 1982 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en vanaf dat moment werkzaam in het notariaat. Aanvankelijk bij het eenmanskantoor van notaris Dick van Son in ’s-Hertogenbosch, vanaf 1989 bij de associatie Van Son & Raadschelders.

Zijn notariële activiteiten liggen op het terrein van het ondernemings-/verenigings- en stichtingenrecht. Daarnaast is hij ook actief op gebied van commercieel vastgoed en personen- en familierecht.

Op 1 januari 1990 werd hij als kandidaat-notaris/maat opgenomen in de maatschap Huijbregts, Jansen, Van Son, Van der Werf notarissen, thans Huijbregts Notarissen & Adviseurs genaamd. Per 1 januari 1994 is hij genoemde notaris Van Son als notaris opgevolgd.

Jef was vanaf april 2012 bestuurslid (vice-voorzitter) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voorzitter van 8 februari 2015 tot 1 oktober 2017. Daarvoor was hij ook lid van de Commissie Toegang Notariaat.

Daarnaast is Jef vertegenwoordiger van het notariaat in de gebruikersraad van het Kadaster.

 

Sedert 1 januari 2016 is hij hoofdbestuurslid van MKB Nederland en vertegenwoordigt daarin het notariaat. Tevens vertegenwoordigt hij vanaf de instelling het notariaat in de "Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden". Dit is een door het ministerie van VWS opgezette samenwerking van landelijke instellingen, die betrokken zijn bij de bescherming van deze kwetsbare groep ouderen. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/15/ouderen-beter-beschermd-tegen-financiele-uitbuiting.

Vanaf de oprichting in 2000 is Jef voorzitter van de Stichting Heusden Vesting Klassiek, die jaarlijks de Matthäus Passion uitvoeringen organiseert in de Grote- of Catharijne kerk in Heusden (vesting). Huijbregts Notarissen & Adviseurs is een vaste sponsor van deze concerten.
Hij is ook voorzitter van de Vrienden van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) te ’s-Hertogenbosch.


Tot slot is Jef tevens voorzitter van de Bossche stichting Colourful Children die een tehuis exploiteert voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Tamil Nadu (Nammakal) India. Huijbregts Notarissen & Adviseurs is bedrijfspartner en steunpilaar van deze stichting.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • mr. M. M. (Marc) Robbers

Marc Robbers studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na in respectievelijk 1991 en 1992 te zijn afgestudeerd is hij sinds 1992 in het notariaat werkzaam. Na eerst als kandidaat-notaris in Amsterdam gewerkt te hebben, is hij sinds begin 1994 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 2006 is Marc notaris en partner.

Marc heeft binnen ons kantoor zich geheel toegelegd op de vastgoedpraktijk. Op dat gebied beheerst hij alle aspecten waarbij de nadruk ligt op het commerciële vastgoed en de projectontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de daarbij behorende fiscale advisering ook tot zijn werkterrein behoort. Hij heeft daartoe ondermeer de Grotius Academie Vastgoed gevolgd en deze cum laude afgerond.

Naast zijn werkzaamheden als notaris doceert Marc bij de beroepsopleiding notariaat, zit hij in redactie van een vaktijdschrift en is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Breda.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • Notaris

 • mr. E. (Ellis) Vulto
 • mr. J. G. (Hans) Gräler

Ellis Vulto studeerde Nederlands recht aan de Tilburg University en notarieel recht aan de Radboud University te Nijmegen. Na aan beide universiteiten afgestudeerd te zijn in 2001 respectievelijk 2002, is zij direct in het notariaat aan de slag gegaan.

Na een ruime ervaring als kandidaat-notaris te hebben opgedaan binnen de algemene praktijk op een kantoor in Den Haag en op een middelgroot kantoor in Tilburg, is Ellis sinds begin 2017 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Sinds 1 januari 2020 is Ellis notaris en partner.

Zij is voornamelijk werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen en houdt zich met name bezig met (particulier) onroerend goed en familierecht.

 

Kenmerkend voor Ellis zijn haar laagdrempeligheid en de persoonlijke aandacht voor haar cliënten. Ze vindt het daarnaast erg belangrijk te adviseren in begrijpelijke 'no nonsense' taal. 

 

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Hans Gräler is sinds 1997 notaris. Hij houdt zich vooral bezig met het familierecht in brede zin (met nadruk op de patchwork family) en het commercieel vastgoed. Op dit laatste gebied houdt hij zich - als juritect - onder andere bezig met revitalisatie van bedrijventerreinen en multifunctioneel ruimtegebruik.

Hans is auteur van de volgende boeken:

 

- Mandeligheid, dissertatie, Kluwer 2003;
- Mandeligheid, 2e druk dissertatie, Kluwer 2007;
- Bruikleen, Verbruikleen en geldlening, 1e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2012;
- Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 4e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2014;
- Burenrecht, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2019;
- Bruikleen, 2e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer 2020;
- Schriftelijk Bewijs, 1e druk, Serie Burgerlijk Procesrecht & Praktijk, Kluwer 2020;
- Mandeligheid, digitale editie Zakelijke Rechten, Groene serie, Kluwer 2020;
- Mandeligheid en erfdienstbaarheden, 5e druk, Monografieën Burgerlijk Wetboek, Kluwer (verschijnt in 2021).

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • mr. J. H. (Jef) Oomen
 • mr. M. M. (Marc) Robbers

Jef Oomen is in 1982 afgestudeerd aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en vanaf dat moment werkzaam in het notariaat. Aanvankelijk bij het eenmanskantoor van notaris Dick van Son in ’s-Hertogenbosch, vanaf 1989 bij de associatie Van Son & Raadschelders.

Zijn notariële activiteiten liggen op het terrein van het ondernemings-/verenigings- en stichtingenrecht. Daarnaast is hij ook actief op gebied van commercieel vastgoed en personen- en familierecht.

Op 1 januari 1990 werd hij als kandidaat-notaris/maat opgenomen in de maatschap Huijbregts, Jansen, Van Son, Van der Werf notarissen, thans Huijbregts Notarissen & Adviseurs genaamd. Per 1 januari 1994 is hij genoemde notaris Van Son als notaris opgevolgd.

Jef was vanaf april 2012 bestuurslid (vice-voorzitter) van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en voorzitter van 8 februari 2015 tot 1 oktober 2017. Daarvoor was hij ook lid van de Commissie Toegang Notariaat.

Daarnaast is Jef vertegenwoordiger van het notariaat in de gebruikersraad van het Kadaster.

 

Sedert 1 januari 2016 is hij hoofdbestuurslid van MKB Nederland en vertegenwoordigt daarin het notariaat. Tevens vertegenwoordigt hij vanaf de instelling het notariaat in de "Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden". Dit is een door het ministerie van VWS opgezette samenwerking van landelijke instellingen, die betrokken zijn bij de bescherming van deze kwetsbare groep ouderen. Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2015/06/15/ouderen-beter-beschermd-tegen-financiele-uitbuiting.

Vanaf de oprichting in 2000 is Jef voorzitter van de Stichting Heusden Vesting Klassiek, die jaarlijks de Matthäus Passion uitvoeringen organiseert in de Grote- of Catharijne kerk in Heusden (vesting). Huijbregts Notarissen & Adviseurs is een vaste sponsor van deze concerten.
Hij is ook voorzitter van de Vrienden van het Internationaal Vocalisten Concours (IVC) te ’s-Hertogenbosch.


Tot slot is Jef tevens voorzitter van de Bossche stichting Colourful Children die een tehuis exploiteert voor geestelijk en lichamelijk gehandicapte kinderen in Tamil Nadu (Nammakal) India. Huijbregts Notarissen & Adviseurs is bedrijfspartner en steunpilaar van deze stichting.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Marc Robbers studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Na in respectievelijk 1991 en 1992 te zijn afgestudeerd is hij sinds 1992 in het notariaat werkzaam. Na eerst als kandidaat-notaris in Amsterdam gewerkt te hebben, is hij sinds begin 1994 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Sinds 2006 is Marc notaris en partner.

Marc heeft binnen ons kantoor zich geheel toegelegd op de vastgoedpraktijk. Op dat gebied beheerst hij alle aspecten waarbij de nadruk ligt op het commerciële vastgoed en de projectontwikkeling. Het spreekt vanzelf dat de daarbij behorende fiscale advisering ook tot zijn werkterrein behoort. Hij heeft daartoe ondermeer de Grotius Academie Vastgoed gevolgd en deze cum laude afgerond.

Naast zijn werkzaamheden als notaris doceert Marc bij de beroepsopleiding notariaat, zit hij in redactie van een vaktijdschrift en is hij rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank te Breda.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • Toegevoegd notaris

 • mr. R. F. M. (Romee) van der Rest
 • mr. J. A. J. (Joyce) van Pul
 • mr. C. V. (Charlotte) Looman

Romee van der Rest heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2008 afstudeerde. Na een jaar te hebben gereisd door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië is zij in 2010 gestart als kandidaat-notaris personen- en familierecht bij een klein notariskantoor.

Sinds 1 oktober 2014 is Romee werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs waar zij zich met name bezighoudt met het personen- en familierecht.
Aanvankelijk als kandidaat-notaris en sinds september 2019 als toegevoegd notaris.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 43

Joyce van Pul heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.
Na haar afstuderen in 2001 is zij gestart als kandidaat-notaris bij een middelgroot advocaten- en notariskantoor. Binnen dit kantoor is zij werkzaam geweest op de afdeling ondernemingsrecht en personen- en familierecht.
Sinds februari 2015 is zij werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Joyce heeft zich voornamelijk toegelegd op het ondernemingsrecht en helpt ondernemers bij de oprichting van vennootschappen, overnames en het opzetten en veranderen van ondernemingsstructuren. Ook begeleidt ze fusies en splitsingen.

Zij adviseert ondernemers op alle rechtsgebieden, inclusief estateplanning voor de DGA.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 72

Per 1 september 2014 is Charlotte Looman als kandidaat-notaris begonnen op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Sinds enige tijd werkt zij op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen. In juli 2021 is zij benoemd tot toegevoegd notaris. Zij houdt zich met name bezig met familierecht en onroerend goed. Deze rechtsgebieden hebben veel overlap en dat vormt voor haar de perfecte combinatie. Het vele contact met cliënten en daarnaast zelf inhoudelijk werken aan dossiers spreekt Charlotte erg aan.

In haar vrije tijd brengt Charlotte graag tijd door met haar familie en vrienden, bijvoorbeeld door gezellig iets te eten en drinken in het bourgondische 's-Hertogenbosch. Daarnaast houdt zij van reizen en wil ze nog veel van de wereld gaan zien.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • Toegevoegd notaris

 • mr. R. F. M. (Romee) van der Rest
 • mr. J. A. J. (Joyce) van Pul
 • mr. C. V. (Charlotte) Looman

Romee van der Rest heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2008 afstudeerde. Na een jaar te hebben gereisd door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië is zij in 2010 gestart als kandidaat-notaris personen- en familierecht bij een klein notariskantoor.

Sinds 1 oktober 2014 is Romee werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs waar zij zich met name bezighoudt met het personen- en familierecht.
Aanvankelijk als kandidaat-notaris en sinds september 2019 als toegevoegd notaris.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 43

Joyce van Pul heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.
Na haar afstuderen in 2001 is zij gestart als kandidaat-notaris bij een middelgroot advocaten- en notariskantoor. Binnen dit kantoor is zij werkzaam geweest op de afdeling ondernemingsrecht en personen- en familierecht.
Sinds februari 2015 is zij werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Joyce heeft zich voornamelijk toegelegd op het ondernemingsrecht en helpt ondernemers bij de oprichting van vennootschappen, overnames en het opzetten en veranderen van ondernemingsstructuren. Ook begeleidt ze fusies en splitsingen.

Zij adviseert ondernemers op alle rechtsgebieden, inclusief estateplanning voor de DGA.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 72

Per 1 september 2014 is Charlotte Looman als kandidaat-notaris begonnen op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Sinds enige tijd werkt zij op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen. In juli 2021 is zij benoemd tot toegevoegd notaris. Zij houdt zich met name bezig met familierecht en onroerend goed. Deze rechtsgebieden hebben veel overlap en dat vormt voor haar de perfecte combinatie. Het vele contact met cliënten en daarnaast zelf inhoudelijk werken aan dossiers spreekt Charlotte erg aan.

In haar vrije tijd brengt Charlotte graag tijd door met haar familie en vrienden, bijvoorbeeld door gezellig iets te eten en drinken in het bourgondische 's-Hertogenbosch. Daarnaast houdt zij van reizen en wil ze nog veel van de wereld gaan zien.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • Toegevoegd notaris

 • mr. R. F. M. (Romee) van der Rest
 • mr. J. A. J. (Joyce) van Pul

Romee van der Rest heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij in 2008 afstudeerde. Na een jaar te hebben gereisd door Australië, Nieuw-Zeeland en Zuidoost Azië is zij in 2010 gestart als kandidaat-notaris personen- en familierecht bij een klein notariskantoor.

Sinds 1 oktober 2014 is Romee werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs waar zij zich met name bezighoudt met het personen- en familierecht.
Aanvankelijk als kandidaat-notaris en sinds september 2019 als toegevoegd notaris.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 43

Joyce van Pul heeft notarieel recht gestudeerd aan de Universiteit Leiden.
Na haar afstuderen in 2001 is zij gestart als kandidaat-notaris bij een middelgroot advocaten- en notariskantoor. Binnen dit kantoor is zij werkzaam geweest op de afdeling ondernemingsrecht en personen- en familierecht.
Sinds februari 2015 is zij werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Joyce heeft zich voornamelijk toegelegd op het ondernemingsrecht en helpt ondernemers bij de oprichting van vennootschappen, overnames en het opzetten en veranderen van ondernemingsstructuren. Ook begeleidt ze fusies en splitsingen.

Zij adviseert ondernemers op alle rechtsgebieden, inclusief estateplanning voor de DGA.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 72

 • mr. C. V. (Charlotte) Looman

Per 1 september 2014 is Charlotte Looman als kandidaat-notaris begonnen op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Sinds enige tijd werkt zij op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl in Vlijmen. In juli 2021 is zij benoemd tot toegevoegd notaris. Zij houdt zich met name bezig met familierecht en onroerend goed. Deze rechtsgebieden hebben veel overlap en dat vormt voor haar de perfecte combinatie. Het vele contact met cliënten en daarnaast zelf inhoudelijk werken aan dossiers spreekt Charlotte erg aan.

In haar vrije tijd brengt Charlotte graag tijd door met haar familie en vrienden, bijvoorbeeld door gezellig iets te eten en drinken in het bourgondische 's-Hertogenbosch. Daarnaast houdt zij van reizen en wil ze nog veel van de wereld gaan zien.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • Kandidaat-notaris

 • mr. B. (Bernadette) Dijk
 • mr. E. C. G. (Lisa) de Bont
 • mr. M. (Manisha) Pankow
 • mr. M. P. (Mark) van Tuijl

Bernadette Dijk studeerde notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 haalde zij haar masterdiploma notarieel recht. Aansluitend werkte ze enkele jaren als jurist op een kenniscentrum voor het notariaat, waar zij haar kennis van het familierecht en erfrecht heeft uitgebreid. Op een middelgroot notariskantoor in Brabant leerde ze de notariële praktijk kennen.
Bernadette heeft zich toegelegd op het familierecht en daarnaast verzorgt ze bemiddeling bij (echt)scheidingen.

Sinds 1 oktober 2019 is zij werkzaam als kandidaat notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs binnen de vakgroep familierecht.

Cliënten bijstaan op belangrijke momenten in hun leven (zoals samenwonen, trouwen, overlijden, uit elkaar gaan), zodat alles goed geregeld is, vindt ze het mooie aan dit vak.

Persoonlijke aandacht, betrokkenheid zijn kenmerkend voor Bernadette. Ze informeert en adviseert in begrijpelijke 'no nonsense' taal. Dat leerde ze in haar 'vorige carrière' als verslaggever bij een regionaal dagblad.

Naast haar werk is zij trotse moeder van een zoon en een dochter, beiden op de middelbare school.
Bernadette woont met haar partner en kinderen in Heesch. In haar vrije tijd vindt ze ontspanning in uitgebreid koken en wandelen in het bos met hond Jip.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 57

Lisa de Bont heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij begin dit jaar afstudeerde.

 

Na een aantal maanden door Zuidoost-Azië te hebben gereisd is zij per 1 augustus 2019 gestart als kandidaat-notaris op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Op dit moment houdt zij zich met name bezig met onroerend goed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 50

Manisha Pankow is vanuit Zeeland vertrokken naar Nijmegen om notarieel recht te gaan studeren. In juli 2015 is zij afgestudeerd en direct als kandidaat-notaris gestart bij een kantoor in de provincie Zeeland. Daar heeft zij vooral ervaring opgedaan op het gebied van personen- en familierecht.

Sinds 1 oktober 2019 is zij werkzaam bij onze organisatie, waar zij deel uitmaakt van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Manisha is klantgericht en vriendelijk. Ze helpt u graag uw persoonlijke zaken goed te regelen.

In haar vrije tijd leest zij graag en speelt zij klarinet bij een Symfonisch blaasorkest.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 48

Mark van Tuijl studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Mark is sinds 2018 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 61

 • mr. P.A.M.M. (Phily) Gillet
 • mr. A. (Awang) Kamalizadeh-Rezakhani
 • J. A. P. (Jaimee) Walraven
 • mr. D.B. (Daniëlle) Joosten

Phily Gillet studeerde notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 5 jaar van haar loopbaan als kandidaat notaris in de algemene praktijk. Daarna heeft zij ruim 20 jaar als jurist bij Rabobank gewerkt, vooral in de financieringspraktijk. Sinds november 2020 is zij teruggekeerd in het notariaat en op ons kantoor werkzaam. Zij houdt zich met name bezig met commercieel vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918764

Awang Kamalizadeh is sinds mei 2021 in dienst als kandidaat-notaris (sectie Onroerend Goed) op de vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918759

Jaimee is als kandidaat-notaris (in opleiding) werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch

Daniëlle Joosten is sinds augustus 2021 werkzaam als kandidaat-notaris. Zij maakt deel uit van ons Team Vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 6918769

 • mr. A.M.G. (Aefke) van de Garde
 • mr. L. (Lieke) van Rossum

Aefke van de Garde is sinds september 2021 werkzaam op ons kantoor als kandidaat-notaris. Zij houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 -691 87 87

Lieke van Rossum is sinds 1 oktober 2021 als kandidaat-notaris werkzaam bij team Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918771

 • Kandidaat-notaris

 • mr. B. (Bernadette) Dijk
 • mr. E. C. G. (Lisa) de Bont
 • mr. M. (Manisha) Pankow

Bernadette Dijk studeerde notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 haalde zij haar masterdiploma notarieel recht. Aansluitend werkte ze enkele jaren als jurist op een kenniscentrum voor het notariaat, waar zij haar kennis van het familierecht en erfrecht heeft uitgebreid. Op een middelgroot notariskantoor in Brabant leerde ze de notariële praktijk kennen.
Bernadette heeft zich toegelegd op het familierecht en daarnaast verzorgt ze bemiddeling bij (echt)scheidingen.

Sinds 1 oktober 2019 is zij werkzaam als kandidaat notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs binnen de vakgroep familierecht.

Cliënten bijstaan op belangrijke momenten in hun leven (zoals samenwonen, trouwen, overlijden, uit elkaar gaan), zodat alles goed geregeld is, vindt ze het mooie aan dit vak.

Persoonlijke aandacht, betrokkenheid zijn kenmerkend voor Bernadette. Ze informeert en adviseert in begrijpelijke 'no nonsense' taal. Dat leerde ze in haar 'vorige carrière' als verslaggever bij een regionaal dagblad.

Naast haar werk is zij trotse moeder van een zoon en een dochter, beiden op de middelbare school.
Bernadette woont met haar partner en kinderen in Heesch. In haar vrije tijd vindt ze ontspanning in uitgebreid koken en wandelen in het bos met hond Jip.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 57

Lisa de Bont heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij begin dit jaar afstudeerde.

 

Na een aantal maanden door Zuidoost-Azië te hebben gereisd is zij per 1 augustus 2019 gestart als kandidaat-notaris op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Op dit moment houdt zij zich met name bezig met onroerend goed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 50

Manisha Pankow is vanuit Zeeland vertrokken naar Nijmegen om notarieel recht te gaan studeren. In juli 2015 is zij afgestudeerd en direct als kandidaat-notaris gestart bij een kantoor in de provincie Zeeland. Daar heeft zij vooral ervaring opgedaan op het gebied van personen- en familierecht.

Sinds 1 oktober 2019 is zij werkzaam bij onze organisatie, waar zij deel uitmaakt van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Manisha is klantgericht en vriendelijk. Ze helpt u graag uw persoonlijke zaken goed te regelen.

In haar vrije tijd leest zij graag en speelt zij klarinet bij een Symfonisch blaasorkest.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 48

 • mr. M. P. (Mark) van Tuijl
 • mr. P.A.M.M. (Phily) Gillet
 • mr. A. (Awang) Kamalizadeh-Rezakhani

Mark van Tuijl studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Mark is sinds 2018 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 61

Phily Gillet studeerde notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 5 jaar van haar loopbaan als kandidaat notaris in de algemene praktijk. Daarna heeft zij ruim 20 jaar als jurist bij Rabobank gewerkt, vooral in de financieringspraktijk. Sinds november 2020 is zij teruggekeerd in het notariaat en op ons kantoor werkzaam. Zij houdt zich met name bezig met commercieel vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918764

Awang Kamalizadeh is sinds mei 2021 in dienst als kandidaat-notaris (sectie Onroerend Goed) op de vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918759

 • J. A. P. (Jaimee) Walraven
 • mr. D.B. (Daniëlle) Joosten
 • mr. A.M.G. (Aefke) van de Garde

Jaimee is als kandidaat-notaris (in opleiding) werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch

Daniëlle Joosten is sinds augustus 2021 werkzaam als kandidaat-notaris. Zij maakt deel uit van ons Team Vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 6918769

Aefke van de Garde is sinds september 2021 werkzaam op ons kantoor als kandidaat-notaris. Zij houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 -691 87 87

 • mr. L. (Lieke) van Rossum

Lieke van Rossum is sinds 1 oktober 2021 als kandidaat-notaris werkzaam bij team Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918771

 • Kandidaat-notaris

 • mr. B. (Bernadette) Dijk
 • mr. E. C. G. (Lisa) de Bont

Bernadette Dijk studeerde notarieel recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2011 haalde zij haar masterdiploma notarieel recht. Aansluitend werkte ze enkele jaren als jurist op een kenniscentrum voor het notariaat, waar zij haar kennis van het familierecht en erfrecht heeft uitgebreid. Op een middelgroot notariskantoor in Brabant leerde ze de notariële praktijk kennen.
Bernadette heeft zich toegelegd op het familierecht en daarnaast verzorgt ze bemiddeling bij (echt)scheidingen.

Sinds 1 oktober 2019 is zij werkzaam als kandidaat notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs binnen de vakgroep familierecht.

Cliënten bijstaan op belangrijke momenten in hun leven (zoals samenwonen, trouwen, overlijden, uit elkaar gaan), zodat alles goed geregeld is, vindt ze het mooie aan dit vak.

Persoonlijke aandacht, betrokkenheid zijn kenmerkend voor Bernadette. Ze informeert en adviseert in begrijpelijke 'no nonsense' taal. Dat leerde ze in haar 'vorige carrière' als verslaggever bij een regionaal dagblad.

Naast haar werk is zij trotse moeder van een zoon en een dochter, beiden op de middelbare school.
Bernadette woont met haar partner en kinderen in Heesch. In haar vrije tijd vindt ze ontspanning in uitgebreid koken en wandelen in het bos met hond Jip.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 57

Lisa de Bont heeft Notarieel Recht gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waar zij begin dit jaar afstudeerde.

 

Na een aantal maanden door Zuidoost-Azië te hebben gereisd is zij per 1 augustus 2019 gestart als kandidaat-notaris op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Op dit moment houdt zij zich met name bezig met onroerend goed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 50

 • mr. M. (Manisha) Pankow
 • mr. M. P. (Mark) van Tuijl

Manisha Pankow is vanuit Zeeland vertrokken naar Nijmegen om notarieel recht te gaan studeren. In juli 2015 is zij afgestudeerd en direct als kandidaat-notaris gestart bij een kantoor in de provincie Zeeland. Daar heeft zij vooral ervaring opgedaan op het gebied van personen- en familierecht.

Sinds 1 oktober 2019 is zij werkzaam bij onze organisatie, waar zij deel uitmaakt van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Manisha is klantgericht en vriendelijk. Ze helpt u graag uw persoonlijke zaken goed te regelen.

In haar vrije tijd leest zij graag en speelt zij klarinet bij een Symfonisch blaasorkest.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 48

Mark van Tuijl studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Mark is sinds 2018 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 61

 • mr. P.A.M.M. (Phily) Gillet
 • mr. A. (Awang) Kamalizadeh-Rezakhani

Phily Gillet studeerde notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 5 jaar van haar loopbaan als kandidaat notaris in de algemene praktijk. Daarna heeft zij ruim 20 jaar als jurist bij Rabobank gewerkt, vooral in de financieringspraktijk. Sinds november 2020 is zij teruggekeerd in het notariaat en op ons kantoor werkzaam. Zij houdt zich met name bezig met commercieel vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918764

Awang Kamalizadeh is sinds mei 2021 in dienst als kandidaat-notaris (sectie Onroerend Goed) op de vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918759

 • J. A. P. (Jaimee) Walraven
 • mr. D.B. (Daniëlle) Joosten

Jaimee is als kandidaat-notaris (in opleiding) werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch

Daniëlle Joosten is sinds augustus 2021 werkzaam als kandidaat-notaris. Zij maakt deel uit van ons Team Vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 6918769

 • mr. A.M.G. (Aefke) van de Garde
 • mr. L. (Lieke) van Rossum

Aefke van de Garde is sinds september 2021 werkzaam op ons kantoor als kandidaat-notaris. Zij houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 -691 87 87

Lieke van Rossum is sinds 1 oktober 2021 als kandidaat-notaris werkzaam bij team Vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918771

 • Paralegal

 • B. C. M. (Bo) Korsten
 • mr. C. V. S. (Caroline) Vervoordeldonk – van der Meijs
 • mr. J. (Jasper) van Gorp
 • J.G.H.J. (Jovita) Sharifi-van Ravestijn

Bo volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het ROC te Tilburg. Vervolgens studeerde zij in diezelfde stad HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool.

In maart 2014 is zij begonnen als medewerker bij de receptie en telefonie.
Sinds 2016 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.
Vooral het persoonlijk contact met cliënten spreekt haar erg aan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 46

Caroline Vervoordeldonk heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is sinds haar studie werkzaam binnen het notariaat.

Sinds 2016 is zij werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs binnen de afdeling Ondernemingsrecht, waar zij met veel plezier klanten helpt bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

 

Caroline is werkzaam als jurist op onze vestiging te ’s‑Hertogenbosch.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 49

Jasper van Gorp is werkzaam als paralegal op onze vestiging te Vlijmen.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 68

Jovita van Ravestijn heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2014 afstudeerde.
 
Sinds september 2014 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouwprojecten.

Wat Jovita vooral aanspreekt in haar werk is de diversiteit en het (persoonlijk) contact met verschillende partijen.

In haar vrije tijd is zij regelmatig in de sportschool te  vinden. Daarnaast gaat ze graag met vrienden een hapje eten en drinken.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 41

 • K. (Kevin) Becker
 • mr. L. M. C. (Lizette) Gevers
 • L. G. M. (Loes) Pennings
 • T. M. (Marijke) Ortmans - Dobbelsteen

Kevin Becker studeerde HBO-recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg, waar hij in 2018 afstudeerde. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als paralegal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de overdracht van onroerend goed op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Lizette Gevers is sinds september 2015 verbonden aan Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Ze heeft ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University, waar zij in 2018 haar master behaalde.

Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan in de advocatuur, de gemeente en het bedrijfsleven. 

Naast haar werk studeert ze momenteel de master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

 

Lizette is werkzaam als jurist op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Ze houdt zich met name bezig met (commercieel) vastgoed en ondernemingsrecht.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 63

Loes Pennings studeerde in de periode september 2007 t/m juni 2011 aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven de opleiding Vastgoed & Makelaardij, waar zij in 2011 is afgestudeerd.

Na haar afstuderen heeft zij enkele jaren bij een gemeente gewerkt waarbij zij zich voornamelijk richtte op de aan- en verkoop van bouwgrond, zowel particulier als bedrijfsmatig.

Sinds juli 2014 is Loes werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Zij maakt deel uit van team vastgoed, waarbij zij zich richt op executieveilingen en commercieel vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 02

Na haar opleiding aan het Gymnasium, volgde Marijke Ortmans de opleiding directie-secretaresse bij het Instituut Schoevers. Na haar overstap naar het notariaat heeft ze de beroepsopleiding voor notarisklerken afgerond.

Ze is haar notariële loopbaan gestart in 1974 bij notaris M.J. van Noorden, wiens kantoor is voortgezet door Huijbregts Notarissen. Als paralegal maakt Marijke deel uit van het team vastgoed op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.

Marijke is gehuwd en moeder van drie kinderen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 80

 • M.M.J.L. (Monique) Nuijten
 • N. J. F. (Nanette) Weijts
 • M. L. (Natasja) van Geene
 • C. (Corstiaan) Noordijk

Monique heeft in Weert de 4-jarige beroepsopleiding notarisklerk gevolgd en is sinds 1989 werkzaam in het notariaat, aanvankelijk als paralegal bij De Ruijter & Wiegman Notarissen en sedert 2002 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vanaf september 2008 is zij als paralegal/sectiehoofd werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed transacties voor de particuliere markt.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Nanette studeerde  Management, Economie en Recht in de richting Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij is in 2004 afgestudeerd.

Na haar afstudeerstage bij onze organisatie heeft zij een aantal jaren in de makelaardij gewerkt. In juni 2007 is zij bij ons in dienst getreden en maakt ze deel uit van team nieuwbouw.

Nanette houdt van het persoonlijke contact met de cliënt, waarbij betrokkenheid en kwaliteit voor haar voorop staan. Inmiddels heeft zij zich op deze afdeling ontwikkeld tot paralegal.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij haar tijd graag door in het gezelschap van goede vrienden. Daarnaast gaat zij graag op reis en vindt zij het leuk om te koken en te genieten van lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 79

Natasja haalde in 1999 haar HAVO diploma, waarna zij in dienst is getreden als administratief medewerker op onze toenmalige vestiging in Rosmalen. Al snel werd ze ingezet op de afdeling vastgoed, waar ze zich voornamelijk bezig hield met bestaande bouw. Ze breidde haar kennis uit door het volgen van diverse cursussen. In 2001 doorliep ze de eerste periode van de klerkenopleiding.

Na diverse jaren bestaande bouw (en af en toe nieuwbouw) maakt zij sinds 2009 deel uit van het team commercieel vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals het contact met cliënten en het opstellen van akten.
In 2019 heeft Natasja de FBN module Onroerend Goed met goed gevolg afgesloten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 52

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 44

 • L. (Linda) de Koning
 • K. (Kayleigh) Pennings

Linda de Koning werkt sinds 1 januari 2021 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij heeft ruim 25 jaar notariële ervaring op het gebied van ondernemingsrecht.

 

Linda is enthousiast en vindt cliënttevredenheid erg belangrijk.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij graag tijd door met haar gezin, familie en vrienden.

Ook gaat zij graag naar concerten en ze houdt erg van reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 65

Kayleigh Pennings heeft HBO-rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool  te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2019 is afgestudeerd.

Hierna is zij parttime als notarieel medewerker in dienst getreden bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vervolgens heeft ze de studie rechtsgeleerdheid aan de Tilburgse universiteit gevolgd, waarbij zij in 2021 is afgestudeerd.

Vanaf juli 2021 werkt Kayleigh fulltime als paralegal bij Team onroerend goed, op zowel de vestiging Vlijmen als 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch,Vestiging Vlijmen 088-6668666

 • Paralegal

 • B. C. M. (Bo) Korsten
 • mr. C. V. S. (Caroline) Vervoordeldonk – van der Meijs
 • mr. J. (Jasper) van Gorp

Bo volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het ROC te Tilburg. Vervolgens studeerde zij in diezelfde stad HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool.

In maart 2014 is zij begonnen als medewerker bij de receptie en telefonie.
Sinds 2016 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.
Vooral het persoonlijk contact met cliënten spreekt haar erg aan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 46

Caroline Vervoordeldonk heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is sinds haar studie werkzaam binnen het notariaat.

Sinds 2016 is zij werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs binnen de afdeling Ondernemingsrecht, waar zij met veel plezier klanten helpt bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

 

Caroline is werkzaam als jurist op onze vestiging te ’s‑Hertogenbosch.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 49

Jasper van Gorp is werkzaam als paralegal op onze vestiging te Vlijmen.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 68

 • J.G.H.J. (Jovita) Sharifi-van Ravestijn
 • K. (Kevin) Becker
 • mr. L. M. C. (Lizette) Gevers

Jovita van Ravestijn heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2014 afstudeerde.
 
Sinds september 2014 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouwprojecten.

Wat Jovita vooral aanspreekt in haar werk is de diversiteit en het (persoonlijk) contact met verschillende partijen.

In haar vrije tijd is zij regelmatig in de sportschool te  vinden. Daarnaast gaat ze graag met vrienden een hapje eten en drinken.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 41

Kevin Becker studeerde HBO-recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg, waar hij in 2018 afstudeerde. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als paralegal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de overdracht van onroerend goed op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Lizette Gevers is sinds september 2015 verbonden aan Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Ze heeft ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University, waar zij in 2018 haar master behaalde.

Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan in de advocatuur, de gemeente en het bedrijfsleven. 

Naast haar werk studeert ze momenteel de master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

 

Lizette is werkzaam als jurist op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Ze houdt zich met name bezig met (commercieel) vastgoed en ondernemingsrecht.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 63

 • L. G. M. (Loes) Pennings
 • T. M. (Marijke) Ortmans - Dobbelsteen
 • M.M.J.L. (Monique) Nuijten

Loes Pennings studeerde in de periode september 2007 t/m juni 2011 aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven de opleiding Vastgoed & Makelaardij, waar zij in 2011 is afgestudeerd.

Na haar afstuderen heeft zij enkele jaren bij een gemeente gewerkt waarbij zij zich voornamelijk richtte op de aan- en verkoop van bouwgrond, zowel particulier als bedrijfsmatig.

Sinds juli 2014 is Loes werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Zij maakt deel uit van team vastgoed, waarbij zij zich richt op executieveilingen en commercieel vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 02

Na haar opleiding aan het Gymnasium, volgde Marijke Ortmans de opleiding directie-secretaresse bij het Instituut Schoevers. Na haar overstap naar het notariaat heeft ze de beroepsopleiding voor notarisklerken afgerond.

Ze is haar notariële loopbaan gestart in 1974 bij notaris M.J. van Noorden, wiens kantoor is voortgezet door Huijbregts Notarissen. Als paralegal maakt Marijke deel uit van het team vastgoed op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.

Marijke is gehuwd en moeder van drie kinderen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 80

Monique heeft in Weert de 4-jarige beroepsopleiding notarisklerk gevolgd en is sinds 1989 werkzaam in het notariaat, aanvankelijk als paralegal bij De Ruijter & Wiegman Notarissen en sedert 2002 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vanaf september 2008 is zij als paralegal/sectiehoofd werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed transacties voor de particuliere markt.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • N. J. F. (Nanette) Weijts
 • M. L. (Natasja) van Geene
 • C. (Corstiaan) Noordijk

Nanette studeerde  Management, Economie en Recht in de richting Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij is in 2004 afgestudeerd.

Na haar afstudeerstage bij onze organisatie heeft zij een aantal jaren in de makelaardij gewerkt. In juni 2007 is zij bij ons in dienst getreden en maakt ze deel uit van team nieuwbouw.

Nanette houdt van het persoonlijke contact met de cliënt, waarbij betrokkenheid en kwaliteit voor haar voorop staan. Inmiddels heeft zij zich op deze afdeling ontwikkeld tot paralegal.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij haar tijd graag door in het gezelschap van goede vrienden. Daarnaast gaat zij graag op reis en vindt zij het leuk om te koken en te genieten van lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 79

Natasja haalde in 1999 haar HAVO diploma, waarna zij in dienst is getreden als administratief medewerker op onze toenmalige vestiging in Rosmalen. Al snel werd ze ingezet op de afdeling vastgoed, waar ze zich voornamelijk bezig hield met bestaande bouw. Ze breidde haar kennis uit door het volgen van diverse cursussen. In 2001 doorliep ze de eerste periode van de klerkenopleiding.

Na diverse jaren bestaande bouw (en af en toe nieuwbouw) maakt zij sinds 2009 deel uit van het team commercieel vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals het contact met cliënten en het opstellen van akten.
In 2019 heeft Natasja de FBN module Onroerend Goed met goed gevolg afgesloten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 52

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 44

 • L. (Linda) de Koning
 • K. (Kayleigh) Pennings

Linda de Koning werkt sinds 1 januari 2021 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij heeft ruim 25 jaar notariële ervaring op het gebied van ondernemingsrecht.

 

Linda is enthousiast en vindt cliënttevredenheid erg belangrijk.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij graag tijd door met haar gezin, familie en vrienden.

Ook gaat zij graag naar concerten en ze houdt erg van reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 65

Kayleigh Pennings heeft HBO-rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool  te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2019 is afgestudeerd.

Hierna is zij parttime als notarieel medewerker in dienst getreden bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vervolgens heeft ze de studie rechtsgeleerdheid aan de Tilburgse universiteit gevolgd, waarbij zij in 2021 is afgestudeerd.

Vanaf juli 2021 werkt Kayleigh fulltime als paralegal bij Team onroerend goed, op zowel de vestiging Vlijmen als 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch,Vestiging Vlijmen 088-6668666

 • Paralegal

 • B. C. M. (Bo) Korsten
 • mr. C. V. S. (Caroline) Vervoordeldonk – van der Meijs

Bo volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het ROC te Tilburg. Vervolgens studeerde zij in diezelfde stad HBO-rechten aan de Juridische Hogeschool.

In maart 2014 is zij begonnen als medewerker bij de receptie en telefonie.
Sinds 2016 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.
Vooral het persoonlijk contact met cliënten spreekt haar erg aan.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 46

Caroline Vervoordeldonk heeft Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en is sinds haar studie werkzaam binnen het notariaat.

Sinds 2016 is zij werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs binnen de afdeling Ondernemingsrecht, waar zij met veel plezier klanten helpt bij ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

 

Caroline is werkzaam als jurist op onze vestiging te ’s‑Hertogenbosch.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 49

 • mr. J. (Jasper) van Gorp
 • J.G.H.J. (Jovita) Sharifi-van Ravestijn

Jasper van Gorp is werkzaam als paralegal op onze vestiging te Vlijmen.
Hij houdt zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 68

Jovita van Ravestijn heeft HBO-recht gestudeerd aan de Juridische Hogeschool Avans – Fontys te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2014 afstudeerde.
 
Sinds september 2014 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling vastgoed. Zij houdt zich voornamelijk bezig met nieuwbouwprojecten.

Wat Jovita vooral aanspreekt in haar werk is de diversiteit en het (persoonlijk) contact met verschillende partijen.

In haar vrije tijd is zij regelmatig in de sportschool te  vinden. Daarnaast gaat ze graag met vrienden een hapje eten en drinken.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 41

 • K. (Kevin) Becker
 • mr. L. M. C. (Lizette) Gevers

Kevin Becker studeerde HBO-recht aan de Juridische Hogeschool Avans-Fontys in Tilburg, waar hij in 2018 afstudeerde. Sinds oktober 2018 is hij werkzaam als paralegal. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de overdracht van onroerend goed op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Lizette Gevers is sinds september 2015 verbonden aan Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Ze heeft ondernemingsrecht gestudeerd aan Tilburg University, waar zij in 2018 haar master behaalde.

Tijdens haar studie heeft ze ervaring opgedaan in de advocatuur, de gemeente en het bedrijfsleven. 

Naast haar werk studeert ze momenteel de master Notarieel Recht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.  

 

Lizette is werkzaam als jurist op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. 

Ze houdt zich met name bezig met (commercieel) vastgoed en ondernemingsrecht.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 63

 • L. G. M. (Loes) Pennings
 • T. M. (Marijke) Ortmans - Dobbelsteen

Loes Pennings studeerde in de periode september 2007 t/m juni 2011 aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven de opleiding Vastgoed & Makelaardij, waar zij in 2011 is afgestudeerd.

Na haar afstuderen heeft zij enkele jaren bij een gemeente gewerkt waarbij zij zich voornamelijk richtte op de aan- en verkoop van bouwgrond, zowel particulier als bedrijfsmatig.

Sinds juli 2014 is Loes werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs. Zij maakt deel uit van team vastgoed, waarbij zij zich richt op executieveilingen en commercieel vastgoed.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 02

Na haar opleiding aan het Gymnasium, volgde Marijke Ortmans de opleiding directie-secretaresse bij het Instituut Schoevers. Na haar overstap naar het notariaat heeft ze de beroepsopleiding voor notarisklerken afgerond.

Ze is haar notariële loopbaan gestart in 1974 bij notaris M.J. van Noorden, wiens kantoor is voortgezet door Huijbregts Notarissen. Als paralegal maakt Marijke deel uit van het team vastgoed op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.

Marijke is gehuwd en moeder van drie kinderen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 80

 • M.M.J.L. (Monique) Nuijten
 • N. J. F. (Nanette) Weijts

Monique heeft in Weert de 4-jarige beroepsopleiding notarisklerk gevolgd en is sinds 1989 werkzaam in het notariaat, aanvankelijk als paralegal bij De Ruijter & Wiegman Notarissen en sedert 2002 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vanaf september 2008 is zij als paralegal/sectiehoofd werkzaam op onze vestiging van DéWoonnotaris.nl te Vlijmen. Zij houdt zich voornamelijk bezig met onroerend goed transacties voor de particuliere markt.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Nanette studeerde  Management, Economie en Recht in de richting Vastgoed & Makelaardij aan de Fontys Hogeschool in Eindhoven. Zij is in 2004 afgestudeerd.

Na haar afstudeerstage bij onze organisatie heeft zij een aantal jaren in de makelaardij gewerkt. In juni 2007 is zij bij ons in dienst getreden en maakt ze deel uit van team nieuwbouw.

Nanette houdt van het persoonlijke contact met de cliënt, waarbij betrokkenheid en kwaliteit voor haar voorop staan. Inmiddels heeft zij zich op deze afdeling ontwikkeld tot paralegal.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij haar tijd graag door in het gezelschap van goede vrienden. Daarnaast gaat zij graag op reis en vindt zij het leuk om te koken en te genieten van lekker eten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 79

 • M. L. (Natasja) van Geene
 • C. (Corstiaan) Noordijk

Natasja haalde in 1999 haar HAVO diploma, waarna zij in dienst is getreden als administratief medewerker op onze toenmalige vestiging in Rosmalen. Al snel werd ze ingezet op de afdeling vastgoed, waar ze zich voornamelijk bezig hield met bestaande bouw. Ze breidde haar kennis uit door het volgen van diverse cursussen. In 2001 doorliep ze de eerste periode van de klerkenopleiding.

Na diverse jaren bestaande bouw (en af en toe nieuwbouw) maakt zij sinds 2009 deel uit van het team commercieel vastgoed op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Zij verzorgt alle voorkomende werkzaamheden, zoals het contact met cliënten en het opstellen van akten.
In 2019 heeft Natasja de FBN module Onroerend Goed met goed gevolg afgesloten.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 52

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 44

 • L. (Linda) de Koning
 • K. (Kayleigh) Pennings

Linda de Koning werkt sinds 1 januari 2021 bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij heeft ruim 25 jaar notariële ervaring op het gebied van ondernemingsrecht.

 

Linda is enthousiast en vindt cliënttevredenheid erg belangrijk.

Wanneer zij niet aan het werk is, brengt zij graag tijd door met haar gezin, familie en vrienden.

Ook gaat zij graag naar concerten en ze houdt erg van reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 65

Kayleigh Pennings heeft HBO-rechten gestudeerd aan de Juridische Hogeschool  te ’s-Hertogenbosch, waar zij in 2019 is afgestudeerd.

Hierna is zij parttime als notarieel medewerker in dienst getreden bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Vervolgens heeft ze de studie rechtsgeleerdheid aan de Tilburgse universiteit gevolgd, waarbij zij in 2021 is afgestudeerd.

Vanaf juli 2021 werkt Kayleigh fulltime als paralegal bij Team onroerend goed, op zowel de vestiging Vlijmen als 's-Hertogenbosch. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch,Vestiging Vlijmen 088-6668666

 • Notarieel medewerker

 • A. J. H. G. (Ans) Smits - Pijnenborgh
 • C. M. J. (Corrie) Kivits - Vissers
 • E. A. M. (Erma) Schellekens - Maas
 • G. A. M. (Gitte) van de Laar

Ans heeft in 1977 haar HAVO diploma behaald. In juli 1977 is zij als notarieel medewerker begonnen bij de toenmalige notaris Huijbregts in Vlijmen.
Door de jaren heen is Ans een echte allrounder geworden. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Buiten haar werk maakt ze graag een fietstocht(je) en is ze een “fanatieke” voetballiefhebber.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 74

Corrie Kivits is werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Erma Schellekens is sinds 1983 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.
Na het behalen van haar mavodiploma is ze gestart met de INAS oftewel Interim Algemene Schakelopleiding.
Dit bleek niet haar roeping. Ze stopte met de opleiding en begon bij een notariskantoor in Geffen, waar ze 2 jaar in dienst is geweest.
Sindsdien heeft ze het notariaat niet meer verlaten.

Erma deed ervaring op in alle rechtsgebieden, maar is nu vooral werkzaam binnen team vastgoed. De laatste jaren verrichte zij met name werkzaamheden gericht op de executieveilingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 85

Gitte van de Laar volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.

 

Sinds 2018 studeert zij aan de Hogeschool Utrecht, opleiding HBO-rechten met uitstroomrichting Register Notarisklerk.

 

Ze begon in 2016 als stagiaire met receptiewerkzaamheden. Sinds 2017 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 01

 • E. H. J. M. (Lieneke) ten Have - de Jong
 • M. P. A. W. (Marianne) Bijnen
 • M. J. P. (Marie-José) Brand-van Gurp
 • T. M. P. (Tamara) van den Assem

Lieneke ten Have is een zeer ervaren medewerker binnen het notariaat.

Al vele jaren maakt zij deel uit van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 47

Marianne Bijnen is werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling onroerend goed.

 

Zij houdt zich voornamelijk bezig met de verwerking van royementen.

Dit houdt in dat zij zorgt voor het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 74

Marie-José is sinds 1985 werkzaam in het notariaat.
Ze begon destijds bij Notaris Wiegman te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2002 is zij werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.
Met veel plezier verricht zij haar werkzaamheden als notarieel medewerker binnen het team personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 45

Tamara van den Assem is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • T. T. M. (Titia) Walter
 • W. M. J. (Wilma) Rijkers
 • M.J.E. (Manuela) Fabrie - van Wijk
 • I.R. (Inge) Blom-van Bakel

Titia Walter volgde een secretariële opleiding en is sinds 1990 werkzaam in het notariaat.

Ze begon destijds bij het kantoor van De Ruijter & Wiegman, notarissen te ‘s-Hertogenboch.
De eerste jaren hield zij zich bezig met personen- en familierecht.  Later stapte ze over naar vastgoed.

Sinds 2002 is Titia werkzaam bij onze organisatie op de afdeling commercieel vastgoed en thans op de afdeling vastgoed (bestaande bouw). Zij doet haar werkzaamheden met veel plezier.

Duidelijke communicatie en klanttevredenheid staan bij Titia hoog in het vaandel.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 70

Wilma Rijkers is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Wilma maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Daarbij houdt zich onder meer bezig met oprichting en wijziging van statuten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 53

Manuela Fabrie heeft 25 jaar gewerkt als juridisch secretaresse binnen de advocatuur.

In juli 2020 heeft zij de overstap gemaakt van de advocatuur naar het notariaat.

 

Sinds 1 juli 2020 is zij werkzaam op onze vestiging ‘s-Hertogenbosch als notarieel medewerkster op de afdeling Ondernemingsrecht.

Manuela heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt een tevreden klant een pré.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918755

Inge is sinds 1 juli 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Voorheen werkte Inge met veel plezier bij een webshop, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De diversiteit van de werkzaamheden en het contact met collega's geeft haar veel voldoening.

In haar vrije tijd brengt Inge graag tijd door met haar familie en vrienden.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918787

 • W.E.H. (Wendy) Aarts
 • M.J.M. (Milou) Thijssen
 • E. (Ellen) Dieliessen

Wendy Aarts is sinds maart 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.

 

Voorheen werkte Wendy jarenlang met veel plezier bij een grote bank.

 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega’s te kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden.

 

Wendy is gehuwd en is moeder van 3 kinderen.

In haar vrije tijd brengt Wendy graag tijd door met haar gezin, familie en vrienden. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Milou is werkzaam op onze vestiging te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088-6668666

Ellen Dielissen is sinds 1 oktober 2021 werkzaam bij team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918775

 • Notarieel medewerker

 • A. J. H. G. (Ans) Smits - Pijnenborgh
 • C. M. J. (Corrie) Kivits - Vissers
 • E. A. M. (Erma) Schellekens - Maas

Ans heeft in 1977 haar HAVO diploma behaald. In juli 1977 is zij als notarieel medewerker begonnen bij de toenmalige notaris Huijbregts in Vlijmen.
Door de jaren heen is Ans een echte allrounder geworden. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Buiten haar werk maakt ze graag een fietstocht(je) en is ze een “fanatieke” voetballiefhebber.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 74

Corrie Kivits is werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Erma Schellekens is sinds 1983 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.
Na het behalen van haar mavodiploma is ze gestart met de INAS oftewel Interim Algemene Schakelopleiding.
Dit bleek niet haar roeping. Ze stopte met de opleiding en begon bij een notariskantoor in Geffen, waar ze 2 jaar in dienst is geweest.
Sindsdien heeft ze het notariaat niet meer verlaten.

Erma deed ervaring op in alle rechtsgebieden, maar is nu vooral werkzaam binnen team vastgoed. De laatste jaren verrichte zij met name werkzaamheden gericht op de executieveilingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 85

 • G. A. M. (Gitte) van de Laar
 • E. H. J. M. (Lieneke) ten Have - de Jong
 • M. P. A. W. (Marianne) Bijnen

Gitte van de Laar volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.

 

Sinds 2018 studeert zij aan de Hogeschool Utrecht, opleiding HBO-rechten met uitstroomrichting Register Notarisklerk.

 

Ze begon in 2016 als stagiaire met receptiewerkzaamheden. Sinds 2017 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 01

Lieneke ten Have is een zeer ervaren medewerker binnen het notariaat.

Al vele jaren maakt zij deel uit van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 47

Marianne Bijnen is werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling onroerend goed.

 

Zij houdt zich voornamelijk bezig met de verwerking van royementen.

Dit houdt in dat zij zorgt voor het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 74

 • M. J. P. (Marie-José) Brand-van Gurp
 • T. M. P. (Tamara) van den Assem
 • T. T. M. (Titia) Walter

Marie-José is sinds 1985 werkzaam in het notariaat.
Ze begon destijds bij Notaris Wiegman te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2002 is zij werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.
Met veel plezier verricht zij haar werkzaamheden als notarieel medewerker binnen het team personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 45

Tamara van den Assem is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

Titia Walter volgde een secretariële opleiding en is sinds 1990 werkzaam in het notariaat.

Ze begon destijds bij het kantoor van De Ruijter & Wiegman, notarissen te ‘s-Hertogenboch.
De eerste jaren hield zij zich bezig met personen- en familierecht.  Later stapte ze over naar vastgoed.

Sinds 2002 is Titia werkzaam bij onze organisatie op de afdeling commercieel vastgoed en thans op de afdeling vastgoed (bestaande bouw). Zij doet haar werkzaamheden met veel plezier.

Duidelijke communicatie en klanttevredenheid staan bij Titia hoog in het vaandel.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 70

 • W. M. J. (Wilma) Rijkers
 • M.J.E. (Manuela) Fabrie - van Wijk
 • I.R. (Inge) Blom-van Bakel

Wilma Rijkers is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Wilma maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Daarbij houdt zich onder meer bezig met oprichting en wijziging van statuten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 53

Manuela Fabrie heeft 25 jaar gewerkt als juridisch secretaresse binnen de advocatuur.

In juli 2020 heeft zij de overstap gemaakt van de advocatuur naar het notariaat.

 

Sinds 1 juli 2020 is zij werkzaam op onze vestiging ‘s-Hertogenbosch als notarieel medewerkster op de afdeling Ondernemingsrecht.

Manuela heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt een tevreden klant een pré.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918755

Inge is sinds 1 juli 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Voorheen werkte Inge met veel plezier bij een webshop, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De diversiteit van de werkzaamheden en het contact met collega's geeft haar veel voldoening.

In haar vrije tijd brengt Inge graag tijd door met haar familie en vrienden.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918787

 • W.E.H. (Wendy) Aarts
 • M.J.M. (Milou) Thijssen
 • E. (Ellen) Dieliessen

Wendy Aarts is sinds maart 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.

 

Voorheen werkte Wendy jarenlang met veel plezier bij een grote bank.

 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega’s te kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden.

 

Wendy is gehuwd en is moeder van 3 kinderen.

In haar vrije tijd brengt Wendy graag tijd door met haar gezin, familie en vrienden. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Milou is werkzaam op onze vestiging te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088-6668666

Ellen Dielissen is sinds 1 oktober 2021 werkzaam bij team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918775

 • Notarieel medewerker

 • A. J. H. G. (Ans) Smits - Pijnenborgh
 • C. M. J. (Corrie) Kivits - Vissers

Ans heeft in 1977 haar HAVO diploma behaald. In juli 1977 is zij als notarieel medewerker begonnen bij de toenmalige notaris Huijbregts in Vlijmen.
Door de jaren heen is Ans een echte allrounder geworden. Nu houdt zij zich voornamelijk bezig met personen- en familierecht.

Buiten haar werk maakt ze graag een fietstocht(je) en is ze een “fanatieke” voetballiefhebber.

Locatie: Vestiging Vlijmen 073 – 513 36 74

Corrie Kivits is werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen. Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • E. A. M. (Erma) Schellekens - Maas
 • G. A. M. (Gitte) van de Laar

Erma Schellekens is sinds 1983 werkzaam bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.
Na het behalen van haar mavodiploma is ze gestart met de INAS oftewel Interim Algemene Schakelopleiding.
Dit bleek niet haar roeping. Ze stopte met de opleiding en begon bij een notariskantoor in Geffen, waar ze 2 jaar in dienst is geweest.
Sindsdien heeft ze het notariaat niet meer verlaten.

Erma deed ervaring op in alle rechtsgebieden, maar is nu vooral werkzaam binnen team vastgoed. De laatste jaren verrichte zij met name werkzaamheden gericht op de executieveilingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 85

Gitte van de Laar volgde de opleiding Juridisch medewerker aan het Koning Willem I College te ’s-Hertogenbosch.

 

Sinds 2018 studeert zij aan de Hogeschool Utrecht, opleiding HBO-rechten met uitstroomrichting Register Notarisklerk.

 

Ze begon in 2016 als stagiaire met receptiewerkzaamheden. Sinds 2017 is ze werkzaam op de sectie personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 88 01

 • E. H. J. M. (Lieneke) ten Have - de Jong
 • M. P. A. W. (Marianne) Bijnen

Lieneke ten Have is een zeer ervaren medewerker binnen het notariaat.

Al vele jaren maakt zij deel uit van het team personen- en familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 47

Marianne Bijnen is werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch op de afdeling onroerend goed.

 

Zij houdt zich voornamelijk bezig met de verwerking van royementen.

Dit houdt in dat zij zorgt voor het doorhalen van afgeloste hypotheken bij het Kadaster, bijvoorbeeld na verkoop van een woning.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 74

 • M. J. P. (Marie-José) Brand-van Gurp
 • T. M. P. (Tamara) van den Assem

Marie-José is sinds 1985 werkzaam in het notariaat.
Ze begon destijds bij Notaris Wiegman te ’s-Hertogenbosch. Sinds 2002 is zij werkzaam op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.
Met veel plezier verricht zij haar werkzaamheden als notarieel medewerker binnen het team personen- en familierecht.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 45

Tamara van den Assem is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te Vlijmen.

Zij houdt zich met name bezig met de overdracht van bestaande woningen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088 – 666 8 666

 • T. T. M. (Titia) Walter
 • W. M. J. (Wilma) Rijkers

Titia Walter volgde een secretariële opleiding en is sinds 1990 werkzaam in het notariaat.

Ze begon destijds bij het kantoor van De Ruijter & Wiegman, notarissen te ‘s-Hertogenboch.
De eerste jaren hield zij zich bezig met personen- en familierecht.  Later stapte ze over naar vastgoed.

Sinds 2002 is Titia werkzaam bij onze organisatie op de afdeling commercieel vastgoed en thans op de afdeling vastgoed (bestaande bouw). Zij doet haar werkzaamheden met veel plezier.

Duidelijke communicatie en klanttevredenheid staan bij Titia hoog in het vaandel.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 70

Wilma Rijkers is al vele jaren werkzaam als notarieel medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Wilma maakt deel uit van het team ondernemingsrecht. Daarbij houdt zich onder meer bezig met oprichting en wijziging van statuten van besloten vennootschappen, stichtingen en verenigingen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 53

 • M.J.E. (Manuela) Fabrie - van Wijk
 • I.R. (Inge) Blom-van Bakel

Manuela Fabrie heeft 25 jaar gewerkt als juridisch secretaresse binnen de advocatuur.

In juli 2020 heeft zij de overstap gemaakt van de advocatuur naar het notariaat.

 

Sinds 1 juli 2020 is zij werkzaam op onze vestiging ‘s-Hertogenbosch als notarieel medewerkster op de afdeling Ondernemingsrecht.

Manuela heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel en vindt een tevreden klant een pré.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918755

Inge is sinds 1 juli 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Voorheen werkte Inge met veel plezier bij een webshop, maar zij was toe aan een nieuwe uitdaging.

 

De diversiteit van de werkzaamheden en het contact met collega's geeft haar veel voldoening.

In haar vrije tijd brengt Inge graag tijd door met haar familie en vrienden.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918787

 • W.E.H. (Wendy) Aarts
 • M.J.M. (Milou) Thijssen

Wendy Aarts is sinds maart 2021 werkzaam als administratief medewerker op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.

 

Voorheen werkte Wendy jarenlang met veel plezier bij een grote bank.

 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega’s te kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden.

 

Wendy is gehuwd en is moeder van 3 kinderen.

In haar vrije tijd brengt Wendy graag tijd door met haar gezin, familie en vrienden. 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 - 691 87 87

Milou is werkzaam op onze vestiging te Vlijmen.

Locatie: Vestiging Vlijmen 088-6668666

 • E. (Ellen) Dieliessen

Ellen Dielissen is sinds 1 oktober 2021 werkzaam bij team Personen- en Familierecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918775

 • Expeditie

 • M. L. (Marianne) de Haan - van de Vendel
 • R. (Rosanna) Ravestein-Moneta
 • G. L. (Gertie) Bruijnzeels-Gulikers
 • R. (Renée) Sorgdrager

Marianne is, nadat zij haar opleiding MEAO (bank en verzekeringsbedrijf) op het Koning Willem 1 college heeft afgerond, 17 jaar werkzaam geweest als adviseur bij de Rabobank.

 

Sinds 1 september 2018 is zij werkzaam als telefoniste/receptioniste op onze vestiging 's-Hertogenbosch.

 

Wanneer u telefonisch contact op neemt met Huijbregts Notarissen en Adviseurs is zij het eerst aanspreekpunt. Het zorgvuldig luisteren naar de klanten is kenmerkend voor Marianne.

 

Ook zorgt zij voor correcte afwerking en verzending van de getekende akte.

 

In haar vrije tijd zet ze zich in voor verschillende goede doelen, waaronder Handicap.NL.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Rosanna volgde de opleiding directiesecretaresse/ management assistente  aan het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds februari 1997 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Als expeditiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van notariële akten na het passeren. Daarnaast is zij als receptioniste/telefoniste vaak het eerste aanspreekpunt van ons kantoor.

 

Rosanna is spontaan, behulpzaam, flexibel en samenwerkend. Zij waardeert de diversiteit van haar werkzaamheden en het persoonlijke contact met onze cliënten. In haar vrije tijd kookt ze graag voor en met vrienden. In haar vakanties maakt Rosanna graag mooie reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Gertie Bruijnzeels is geboren en getogen in Maastricht.

Na haar middelbare schoolopleiding in Cadier en Keer, werkte ze ruim 17 jaar met veel plezier bij Albert Heijn.


In 1998 verhuisde zij van het bourgondische Maastricht naar het mooie Brabantse Vinkel.
Na deze verhuizing is zij een hele nieuwe uitdaging aangegaan als administratief medewerker vermogensbeheer.
Toen ze in 2019 de kans kreeg op ons kantoor te gaan werken bij als receptioniste / telefoniste heeft ze deze met beide handen aangegrepen.
Het leuke van haar werk als receptioniste / telefoniste vind ze de afwisseling in werkzaamheden en het contact met onze cliënten en haar collega's.
Gertie is heel flexibel, stressbestendig, creatief en enthousiast. Zij gaat uitdagingen niet uit de weg.

In haar vrije tijd is Gertie vaak te vinden in Maastricht om gezellig met familie en vrienden te genieten van het bourgondische leven. Haar creativiteit kan zij kwijt in het maken van schilderijen en het boetseren van beelden. Daarnaast rijdt ze motor en maakt zij samen met haar man toertochten in binnen- en buitenland.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Renée Sorgdrager heeft Hospitality Management gestudeerd aan Saxion Hogescholen, waar zij in 2015 haar Bachelor behaald heeft.
Na haar afstuderen heeft zij een reis door Australië gemaakt. Na deze reis heeft zij een nieuw pad bewandeld en is zij werkzaam geweest als CDD analist bij de Rabobank.
Om zich verder te ontwikkelen in haar leidinggevende kwaliteiten, heeft zij vervolgens een aantal jaar als Plaatsvervangend Hotelmanager gewerkt bij een hotelketen.
Zij is per 1 juni 2021 gestart als Meewerkend Coördinator Receptie/Telefonie op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.  

Renée is enthousiast en behulpzaam. Ze staat graag voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918787

 • Expeditie

 • M. L. (Marianne) de Haan - van de Vendel
 • R. (Rosanna) Ravestein-Moneta
 • G. L. (Gertie) Bruijnzeels-Gulikers

Marianne is, nadat zij haar opleiding MEAO (bank en verzekeringsbedrijf) op het Koning Willem 1 college heeft afgerond, 17 jaar werkzaam geweest als adviseur bij de Rabobank.

 

Sinds 1 september 2018 is zij werkzaam als telefoniste/receptioniste op onze vestiging 's-Hertogenbosch.

 

Wanneer u telefonisch contact op neemt met Huijbregts Notarissen en Adviseurs is zij het eerst aanspreekpunt. Het zorgvuldig luisteren naar de klanten is kenmerkend voor Marianne.

 

Ook zorgt zij voor correcte afwerking en verzending van de getekende akte.

 

In haar vrije tijd zet ze zich in voor verschillende goede doelen, waaronder Handicap.NL.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Rosanna volgde de opleiding directiesecretaresse/ management assistente  aan het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds februari 1997 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Als expeditiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van notariële akten na het passeren. Daarnaast is zij als receptioniste/telefoniste vaak het eerste aanspreekpunt van ons kantoor.

 

Rosanna is spontaan, behulpzaam, flexibel en samenwerkend. Zij waardeert de diversiteit van haar werkzaamheden en het persoonlijke contact met onze cliënten. In haar vrije tijd kookt ze graag voor en met vrienden. In haar vakanties maakt Rosanna graag mooie reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Gertie Bruijnzeels is geboren en getogen in Maastricht.

Na haar middelbare schoolopleiding in Cadier en Keer, werkte ze ruim 17 jaar met veel plezier bij Albert Heijn.


In 1998 verhuisde zij van het bourgondische Maastricht naar het mooie Brabantse Vinkel.
Na deze verhuizing is zij een hele nieuwe uitdaging aangegaan als administratief medewerker vermogensbeheer.
Toen ze in 2019 de kans kreeg op ons kantoor te gaan werken bij als receptioniste / telefoniste heeft ze deze met beide handen aangegrepen.
Het leuke van haar werk als receptioniste / telefoniste vind ze de afwisseling in werkzaamheden en het contact met onze cliënten en haar collega's.
Gertie is heel flexibel, stressbestendig, creatief en enthousiast. Zij gaat uitdagingen niet uit de weg.

In haar vrije tijd is Gertie vaak te vinden in Maastricht om gezellig met familie en vrienden te genieten van het bourgondische leven. Haar creativiteit kan zij kwijt in het maken van schilderijen en het boetseren van beelden. Daarnaast rijdt ze motor en maakt zij samen met haar man toertochten in binnen- en buitenland.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • R. (Renée) Sorgdrager

Renée Sorgdrager heeft Hospitality Management gestudeerd aan Saxion Hogescholen, waar zij in 2015 haar Bachelor behaald heeft.
Na haar afstuderen heeft zij een reis door Australië gemaakt. Na deze reis heeft zij een nieuw pad bewandeld en is zij werkzaam geweest als CDD analist bij de Rabobank.
Om zich verder te ontwikkelen in haar leidinggevende kwaliteiten, heeft zij vervolgens een aantal jaar als Plaatsvervangend Hotelmanager gewerkt bij een hotelketen.
Zij is per 1 juni 2021 gestart als Meewerkend Coördinator Receptie/Telefonie op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.  

Renée is enthousiast en behulpzaam. Ze staat graag voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918787

 • Expeditie

 • M. L. (Marianne) de Haan - van de Vendel
 • R. (Rosanna) Ravestein-Moneta

Marianne is, nadat zij haar opleiding MEAO (bank en verzekeringsbedrijf) op het Koning Willem 1 college heeft afgerond, 17 jaar werkzaam geweest als adviseur bij de Rabobank.

 

Sinds 1 september 2018 is zij werkzaam als telefoniste/receptioniste op onze vestiging 's-Hertogenbosch.

 

Wanneer u telefonisch contact op neemt met Huijbregts Notarissen en Adviseurs is zij het eerst aanspreekpunt. Het zorgvuldig luisteren naar de klanten is kenmerkend voor Marianne.

 

Ook zorgt zij voor correcte afwerking en verzending van de getekende akte.

 

In haar vrije tijd zet ze zich in voor verschillende goede doelen, waaronder Handicap.NL.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Rosanna volgde de opleiding directiesecretaresse/ management assistente  aan het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

 

Sinds februari 1997 is zij werkzaam op onze vestiging te 's-Hertogenbosch. Als expeditiemedewerker is zij verantwoordelijk voor de verwerking en archivering van notariële akten na het passeren. Daarnaast is zij als receptioniste/telefoniste vaak het eerste aanspreekpunt van ons kantoor.

 

Rosanna is spontaan, behulpzaam, flexibel en samenwerkend. Zij waardeert de diversiteit van haar werkzaamheden en het persoonlijke contact met onze cliënten. In haar vrije tijd kookt ze graag voor en met vrienden. In haar vakanties maakt Rosanna graag mooie reizen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

 • G. L. (Gertie) Bruijnzeels-Gulikers
 • R. (Renée) Sorgdrager

Gertie Bruijnzeels is geboren en getogen in Maastricht.

Na haar middelbare schoolopleiding in Cadier en Keer, werkte ze ruim 17 jaar met veel plezier bij Albert Heijn.


In 1998 verhuisde zij van het bourgondische Maastricht naar het mooie Brabantse Vinkel.
Na deze verhuizing is zij een hele nieuwe uitdaging aangegaan als administratief medewerker vermogensbeheer.
Toen ze in 2019 de kans kreeg op ons kantoor te gaan werken bij als receptioniste / telefoniste heeft ze deze met beide handen aangegrepen.
Het leuke van haar werk als receptioniste / telefoniste vind ze de afwisseling in werkzaamheden en het contact met onze cliënten en haar collega's.
Gertie is heel flexibel, stressbestendig, creatief en enthousiast. Zij gaat uitdagingen niet uit de weg.

In haar vrije tijd is Gertie vaak te vinden in Maastricht om gezellig met familie en vrienden te genieten van het bourgondische leven. Haar creativiteit kan zij kwijt in het maken van schilderijen en het boetseren van beelden. Daarnaast rijdt ze motor en maakt zij samen met haar man toertochten in binnen- en buitenland.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 87

Renée Sorgdrager heeft Hospitality Management gestudeerd aan Saxion Hogescholen, waar zij in 2015 haar Bachelor behaald heeft.
Na haar afstuderen heeft zij een reis door Australië gemaakt. Na deze reis heeft zij een nieuw pad bewandeld en is zij werkzaam geweest als CDD analist bij de Rabobank.
Om zich verder te ontwikkelen in haar leidinggevende kwaliteiten, heeft zij vervolgens een aantal jaar als Plaatsvervangend Hotelmanager gewerkt bij een hotelketen.
Zij is per 1 juni 2021 gestart als Meewerkend Coördinator Receptie/Telefonie op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.  

Renée is enthousiast en behulpzaam. Ze staat graag voor u klaar om u te helpen bij al uw vragen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073-6918787

 • Financiële administratie

 • C. (Cecile) de Laat - de Rooij
 • H. P. (Peter) Moon
 • S. M. (Sandy) Poortvliet - van Riel

Cecile verricht werkzaamheden op de financiële administratie.

Zij houdt zich bezig met diverse financiële processen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 67

Peter Moon is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij Huijbregts Notarissen als financieel administrateur, begonnen op kantoor Vlijmen aan de Julianastraat.
Medio 2005 kreeg Peter een vaste werkplek op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.
Peter verzorgt de financiële administratie en heeft diverse andere financieel gerelateerde taken.
De werkzaamheden van Peter zijn zó divers dat het elke dag een verrassing is wat er op zijn pad komt. Deze dynamiek spreekt Peter erg aan.

In zijn vrije tijd zet Peter zich in voor Lokaal 7 FM, de lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel.
Zo verzorgt hij een wekelijkse column in een weekblad en maakt hij uiteraard veel radio. Te beluisteren via de ether op 107.4 FM of www.lokaal7.nl.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 51

Sandy Poortvliet - van Riel werkt sinds 2000 binnen het notariaat. Na eerst ervaring te hebben opgedaan als administrateur binnen het notariaat, runt zij nu haar eigen administratiekantoor.

 

Sinds 2017 is zij werkzaam als (extern) financieel adviseur voor onze organiatie.
Zij zorgt voor de interne en externe rapportages en financieel advies.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 42

 • Financiële administratie

 • C. (Cecile) de Laat - de Rooij
 • H. P. (Peter) Moon
 • S. M. (Sandy) Poortvliet - van Riel

Cecile verricht werkzaamheden op de financiële administratie.

Zij houdt zich bezig met diverse financiële processen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 67

Peter Moon is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij Huijbregts Notarissen als financieel administrateur, begonnen op kantoor Vlijmen aan de Julianastraat.
Medio 2005 kreeg Peter een vaste werkplek op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.
Peter verzorgt de financiële administratie en heeft diverse andere financieel gerelateerde taken.
De werkzaamheden van Peter zijn zó divers dat het elke dag een verrassing is wat er op zijn pad komt. Deze dynamiek spreekt Peter erg aan.

In zijn vrije tijd zet Peter zich in voor Lokaal 7 FM, de lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel.
Zo verzorgt hij een wekelijkse column in een weekblad en maakt hij uiteraard veel radio. Te beluisteren via de ether op 107.4 FM of www.lokaal7.nl.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 51

Sandy Poortvliet - van Riel werkt sinds 2000 binnen het notariaat. Na eerst ervaring te hebben opgedaan als administrateur binnen het notariaat, runt zij nu haar eigen administratiekantoor.

 

Sinds 2017 is zij werkzaam als (extern) financieel adviseur voor onze organiatie.
Zij zorgt voor de interne en externe rapportages en financieel advies.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 42

 • Financiële administratie

 • C. (Cecile) de Laat - de Rooij
 • H. P. (Peter) Moon

Cecile verricht werkzaamheden op de financiële administratie.

Zij houdt zich bezig met diverse financiële processen.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 67

Peter Moon is sinds 1 januari 2000 werkzaam bij Huijbregts Notarissen als financieel administrateur, begonnen op kantoor Vlijmen aan de Julianastraat.
Medio 2005 kreeg Peter een vaste werkplek op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch.
Peter verzorgt de financiële administratie en heeft diverse andere financieel gerelateerde taken.
De werkzaamheden van Peter zijn zó divers dat het elke dag een verrassing is wat er op zijn pad komt. Deze dynamiek spreekt Peter erg aan.

In zijn vrije tijd zet Peter zich in voor Lokaal 7 FM, de lokale omroep van de gemeente Sint-Michielsgestel.
Zo verzorgt hij een wekelijkse column in een weekblad en maakt hij uiteraard veel radio. Te beluisteren via de ether op 107.4 FM of www.lokaal7.nl.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 51

 • S. M. (Sandy) Poortvliet - van Riel

Sandy Poortvliet - van Riel werkt sinds 2000 binnen het notariaat. Na eerst ervaring te hebben opgedaan als administrateur binnen het notariaat, runt zij nu haar eigen administratiekantoor.

 

Sinds 2017 is zij werkzaam als (extern) financieel adviseur voor onze organiatie.
Zij zorgt voor de interne en externe rapportages en financieel advies.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 42

 • Performance medewerker / contactpersoon AVG en WWFT

 • N. M. M. (Natasja) Stolzenbach

Natasja volgde de opleiding Europees secretaresse/managementassistente op het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch.
Ze begon in 1998 als stagiaire en kwam daarna in vaste dienst als notarieel medewerker bij team ondernemingsrecht.
Later volgde ze diverse NIMA opleidingen en vervulde ze tijdelijk de functie van marketingmanager.

 

Sinds enkele jaren is Natasja werkzaam als performance medewerker.

Zij houdt zich bezig met alles rondom efficiency. Denk daarbij aan het optimaliseren van arbeidsprocessen, opstellen van procedures en ICT.
Natasja is contactpersoon tussen ons kantoor en haar IT partijen.

Daarnaast is zij actief op het gebied van de privacy- en informatiebescherming (AVG) en houdt zij zich bezig met de uitvoering van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Zij vertaalt deze wetgeving naar de werkvloer en is aanspreekpunt voor collega's en onze cliënten.

Natasja heeft een luisterend oor en werkt graag oplossingsgericht. Zij staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega's te kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Natasja heeft 2 tienerdochters. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen, sporten of tuinieren.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 66

 • Performance medewerker / contactpersoon AVG en WWFT

 • N. M. M. (Natasja) Stolzenbach

Natasja volgde de opleiding Europees secretaresse/managementassistente op het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch.
Ze begon in 1998 als stagiaire en kwam daarna in vaste dienst als notarieel medewerker bij team ondernemingsrecht.
Later volgde ze diverse NIMA opleidingen en vervulde ze tijdelijk de functie van marketingmanager.

 

Sinds enkele jaren is Natasja werkzaam als performance medewerker.

Zij houdt zich bezig met alles rondom efficiency. Denk daarbij aan het optimaliseren van arbeidsprocessen, opstellen van procedures en ICT.
Natasja is contactpersoon tussen ons kantoor en haar IT partijen.

Daarnaast is zij actief op het gebied van de privacy- en informatiebescherming (AVG) en houdt zij zich bezig met de uitvoering van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Zij vertaalt deze wetgeving naar de werkvloer en is aanspreekpunt voor collega's en onze cliënten.

Natasja heeft een luisterend oor en werkt graag oplossingsgericht. Zij staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega's te kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Natasja heeft 2 tienerdochters. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen, sporten of tuinieren.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 66

 • Performance medewerker / contactpersoon AVG en WWFT

 • N. M. M. (Natasja) Stolzenbach

Natasja volgde de opleiding Europees secretaresse/managementassistente op het Koning Willem I College te 's-Hertogenbosch.
Ze begon in 1998 als stagiaire en kwam daarna in vaste dienst als notarieel medewerker bij team ondernemingsrecht.
Later volgde ze diverse NIMA opleidingen en vervulde ze tijdelijk de functie van marketingmanager.

 

Sinds enkele jaren is Natasja werkzaam als performance medewerker.

Zij houdt zich bezig met alles rondom efficiency. Denk daarbij aan het optimaliseren van arbeidsprocessen, opstellen van procedures en ICT.
Natasja is contactpersoon tussen ons kantoor en haar IT partijen.

Daarnaast is zij actief op het gebied van de privacy- en informatiebescherming (AVG) en houdt zij zich bezig met de uitvoering van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme). Zij vertaalt deze wetgeving naar de werkvloer en is aanspreekpunt voor collega's en onze cliënten.

Natasja heeft een luisterend oor en werkt graag oplossingsgericht. Zij staat altijd open voor nieuwe ontwikkelingen. 

Het geeft haar veel voldoening om haar collega's te kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Natasja heeft 2 tienerdochters. In haar vrije tijd gaat ze graag wandelen, sporten of tuinieren.

 

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 66

 • Managementassistent/ preventiemedewerker

 • L. A. (Laura) Spits

Laura is werkzaam als managementassistent op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam als preventiemedewerker.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 83

 • Managementassistent/ preventiemedewerker

 • L. A. (Laura) Spits

Laura is werkzaam als managementassistent op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam als preventiemedewerker.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 83

 • Managementassistent/ preventiemedewerker

 • L. A. (Laura) Spits

Laura is werkzaam als managementassistent op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast is zij werkzaam als preventiemedewerker.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 83

 • Personeel & organisatie

 • M. M. (Miriam) Merks – van Eeden Petersman

Miriam Merks is sinds november 2018 werkzaam bij onze organisatie. Zij houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel & organisatie.

Voorheen werkte Miriam jarenlang met plezier bij een grote bank. Zij vervulde daar een aantal jaar een leidinggevende functie. Vervolgens kreeg ze binnen die organisatie de kans een overstap te maken naar het vakgebied HR. Dit bleek haar zeer goed te passen.

 

De ontwikkeling en begeleiding van mensen tijdens hun loopbaan is iets wat Miriam erg boeit. Zij draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Naast het afronden van de studies HBO Personeelsmanagement en HBO Loopbaanadvisering heeft Miriam zich middels diverse aanvullende opleidingen verder verdiept in o.a. arbeidsrecht en ziekteverzuim- en re-integratie.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 73

 • Personeel & organisatie

 • M. M. (Miriam) Merks – van Eeden Petersman

Miriam Merks is sinds november 2018 werkzaam bij onze organisatie. Zij houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel & organisatie.

Voorheen werkte Miriam jarenlang met plezier bij een grote bank. Zij vervulde daar een aantal jaar een leidinggevende functie. Vervolgens kreeg ze binnen die organisatie de kans een overstap te maken naar het vakgebied HR. Dit bleek haar zeer goed te passen.

 

De ontwikkeling en begeleiding van mensen tijdens hun loopbaan is iets wat Miriam erg boeit. Zij draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Naast het afronden van de studies HBO Personeelsmanagement en HBO Loopbaanadvisering heeft Miriam zich middels diverse aanvullende opleidingen verder verdiept in o.a. arbeidsrecht en ziekteverzuim- en re-integratie.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 73

 • Personeel & organisatie

 • M. M. (Miriam) Merks – van Eeden Petersman

Miriam Merks is sinds november 2018 werkzaam bij onze organisatie. Zij houdt zich bezig met alles op het gebied van personeel & organisatie.

Voorheen werkte Miriam jarenlang met plezier bij een grote bank. Zij vervulde daar een aantal jaar een leidinggevende functie. Vervolgens kreeg ze binnen die organisatie de kans een overstap te maken naar het vakgebied HR. Dit bleek haar zeer goed te passen.

 

De ontwikkeling en begeleiding van mensen tijdens hun loopbaan is iets wat Miriam erg boeit. Zij draagt daar graag haar steentje aan bij.

 

Naast het afronden van de studies HBO Personeelsmanagement en HBO Loopbaanadvisering heeft Miriam zich middels diverse aanvullende opleidingen verder verdiept in o.a. arbeidsrecht en ziekteverzuim- en re-integratie.

Locatie: Vestiging 's-Hertogenbosch 073 – 691 87 73

De wereld om ons heen

Wij staan graag midden in de maatschappij. Daarom steunen wij vele culturele en maatschappelijke activiteiten in de omgeving van 's-Hertogenbosch.

 

Jaarlijks nemen wij deel aan NL Doet van het Oranje Fonds. Onze enthousiaste medewerkers steken die dag vrijwillig de handen uit de mouwen. Dit varieert van klussen en tuinieren op de kinderboerderij tot een bezoek aan ouderen in het verzorgingstehuis.

Sinds lange tijd zijn wij sociaal aandeelhouder van Mooi zo Goed zo. Hierdoor investeren we in circa 47.500 sociaal ondernemende bewoners van 's-Hertogenbosch. Wij dragen de initiatieven voor een betere woon-, leef- en werkomgeving een warm hart toe.

Onze post wordt deels bezorgd door Weener XL. Door ondersteuning van dit gemeentelijk bedrijf bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid (weer) deel te nemen aan het arbeidsproces.

Tevens zijn wij al vele jaren donateur van Stichting Colourful Children. Hiermee dragen wij ons steentje bij aan onderdak en scholing aan kinderen met een beperking in Zuid-India.

HN International/Europa Desk

Ons kantoor kent een steeds internationaler wordende rechtspraktijk. Zo zijn steeds meer van onze klanten buiten de landsgrenzen actief en maken al vele buitenlandse klanten gebruik van onze dienstverlening.

 

Wij zijn al jarenlang lid van Lexunion, een internationaal netwerk van notarissen, advocaten en fiscalisten. De leden van Lexunion delen dezelfde basisprincipes, namelijk hoogstaande kwaliteit van de dienstverlening, de uitwisseling van knowhow en een strikte naleving van de regels voor goed gedrag.

 

Door onze internationale ervaring hebben wij niet alleen specialistische kennis opgedaan maar ook een mooi netwerk met een groot aantal collega's in andere Europese landen opgebouwd.

 

Op het gebied van personen en familierecht begeleiden wij bijvoorbeeld klanten als zij erfgenaam zijn en de nalatenschap zich in een ander Europees land bevindt of wanneer sprake is van een (voorgenomen) huwelijk in het buitenland of met een inwoner van een andere Europese lidstaat.

 

Onze sectie ondernemingsrecht houdt zich in internationaal verband onder meer bezig met de oprichtingen van Nederlandse rechtspersonen door buitenlandse partijen en de begeleiding van oprichtingen in het buitenland. Ook zijn wij actief op het gebied van grensoverschrijdende transacties zoals internationale fusies en het omzetten van vennootschappen van en naar Nederland ('cross-border conversion').

 

Wanneer het gaat om zaken met een internationale component gaat het in het ene geval om de inzet van onze eigen kennis en kunde met betrekking tot het (internationale) recht en de andere keer treden we op als procesbegeleider. In dat geval zijn wij degene die contacten legt en de processen stroomlijnt.

 

Praktische informatie

 • Kom op tijd!
 • Verschillen tussen landen onderling worden vaak erg onderschat. Contracten, afspraken en verwachtingen zijn soms zeer afwijkend, waardoor de afwikkeling tijdrovend kan zijn

Contactpersonen

Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen