Meer informatie

Bij een overlijden van een naaste komt veel kijken. Naast de emotionele kant wordt u als nabestaande geconfronteerd met veel regelwerk. Vaak heeft u al snel na het overlijden van uw naaste een verklaring van erfrecht nodig.

Afwikkeling nalatenschap

Als u een naaste verliest wordt u geconfronteerd met veel regelwerk in een emotionele periode. Onze adviseurs helpen u bij de afwikkeling van de nalatenschap.

 

Hoewel we bij het woord erfenis vooral denken aan ‘wat we krijgen’, kan dat soms heel anders uitpakken. Een erfenis kan namelijk ook (deels) bestaan uit schulden of onbetaalde rekeningen. Of een woning die "onder water staat". Wanneer u niet precies weet wat er te erven is, kan het zijn dat u eigenaar wordt van schulden. Een erfenis is dus niet zonder risico. Daarom hoeft u een erfenis niet verplicht te accepteren.

Wie erfgenaam is, is geregeld in de wet of het testament van de overledene. Is er geen testament? Dan erven alleen familieleden. Bij huwelijk en/of geregistreerd partnerschap de partner en de kinderen. De partner krijgt dan eerst de gehele erfenis. De kinderen krijgen een vordering op de partner gelijk aan hun erfdeel. Zij krijgen hun erfdeel pas echt in handen als de partner komt te overlijden. Om te achterhalen of er een testament is en bij welke notaris, kan opvraag worden gedaan bij het Centraal Testamentenregister.

Vaak wordt in een testament een executeur benoemd, die met de afwikkeling van de nalatenschap is belast. Deze executeur kan iedereen zijn. Vaak is het een familielid of vriend, maar ook een notaris kan tot executeur zijn aangewezen.

Na het overlijden van uw naaste heeft u vaak een verklaring van erfrecht nodig. In deze verklaring staat wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen. Zonder die verklaring kan de bankrekening van de overledene geblokkeerd blijven.

Afhankelijk van de omvang van de erfenis is er een aangifte erfbelasting noodzakelijk.

Krijgt u een erfenis en vraagt u zich af waar u goed aan doet? Onze adviseurs voorzien u graag van een deskundig advies. Ook bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap, het opstellen van de verklaring van erfecht en de aangifte erfbelasting staan wij graag voor u klaar.

Animatie Erfenis beneficiair aanvaarden

Informatiefilmpje : eerste hulp bij erven

Praktische informatie

  • Zijn er veel (moeilijk te achterhalen) erfgenamen? Dan is het opstellen van een verklaring van erfrecht vaak een tijdrovende klus
  • Erft u een huis dat "onder water" staat of zijn er andere schulden? Dan is het vaak verstandig de erfenis "beneficiair" te aanvaarden. U erft dan alleen als er na afbetaling van de schulden nog geld overblijft
  • Als notaris kunnen wij de executeur helpen bij het opstellen van een boedelbeschrijving en eindafrekening
  • Een internationale erfenis? Ook dan kunnen wij u adviseren over de afwikkeling!

Contactpersonen

Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen