Ondernemen

Net als kleding dient uw bedrijfsstructuur als gegoten te zitten. Of u nu starter bent of een ervaren ondernemer. De structuur moet passen bij u als persoon, maar ook bij uw branche, achtergrond en financiële situatie.

Oprichting

Als u een onderneming wilt starten heeft u keuze uit meerdere rechtsvormen. De vorm die het beste bij uw onderneming past, is uiteraard afhankelijk van uw situatie. Fiscale redenen of beperking van uw aansprakelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol. In sommige branches is ook de wens van eventuele opdrachtgevers daarbij relevant.

Onze specialisten geven u graag advies bij het maken van de juiste keuzes. Oók over allerlei zaken waarmee u vóór de oprichting en daarna, als directeur, vennoot of aandeelhouder, rekening moet houden. Statutaire regelingen bijvoorbeeld, zoals afspraken met medeaandeelhouders/vennoten, en fiscale regels. Maar ook over huwelijkse voorwaarden en continuïteit van uw onderneming. Want wie neemt uw taken en bevoegdheden over als u die zelf niet uit kunt voeren? Kortom, onderwerpen die u meer zekerheid geven bij de uitoefening van uw eigen bedrijf.

Bent u een startend ondernemer? Dan bieden wij u een starterspakket, een complete B.V. tegen een scherp tarief.

Doet u zaken over de grens? Of wilt u in een Nederlandse rechtsvorm een internationale samenwerking aangaan? Ook hiervoor kunt u bij ons kantoor terecht.Praktische informatie

Komt u voor een eerste bespreking? Brengt u dan het volgende mee:

 • legitimatiebewijs
 • intentieverklaring (indien aanwezig)
 • bestaande samenwerkingsovereenkomsten (zoals een aandeelhoudersovereenkomst)
 • eventueel een ondernemingsplan


BIj de oprichting van een B.V. is het van belang om na te denken over:

 • naam en doel van de B.V.
 • financiering van activiteiten
 • winstverdeling
 • verdeling zeggenschap
 • wel of niet werken met managementovereenkomsten
 • wat als mij of mijn mede-aandeelhouder(s) iets overkomt
 • hoe met elkaar om te gaan bij eventuele geschillen

Contactpersonen

Starterspakket B.V.

Huijbregts Notarissen & Adviseurs helpt u als startend ondernemer graag op weg. Zo ook indien u wilt ondernemen vanuit een B.V. en hiermee snel aan de slag wilt. Eenvoudig van structuur om efficiënt te kunnen ondernemen, maar wel compleet. Compleet omdat wij u meer bieden dan slechts de B.V. zelf.

Wat houdt het B.V.-starterspakket in?

 • Oprichting van de B.V. (inclusief inschrijving KvK en akte van bekrachtiging)
 • DGA-volmacht*
 • Opslag van het aandeelhoudersregister in onze kluis

* Aangezien u alle zeggenschap binnen de vennootschap bezit, is het belangrijk om in een volmacht een persoon aan te wijzen die bij uw afwezigheid de onderneming draaiende kan houden.

 

 

Wat zijn de voorwaarden?

 • U bent in privé enig oprichter, bestuurder en aandeelhouder
 • Volstorting van het aandelenkapitaal geschiedt in contanten
 • De statuten voorzien in gewone aandelen

 

 

Wat zijn de kosten?

Een all-inprijs van € 685

 

Voldoet u aan de bovenstaande voorwaarden en wilt u snel met een B.V. aan de slag, dan is het Starterspakket B.V. wellicht iets voor u.

 

Aanvragen

Bedrijfsoverdracht

De overdracht van uw bedrijf is meestal een complex en tijdrovend proces. Soms draagt u zelfs uw ‘levenswerk’ over. Een beslissing die u niet zomaar neemt. Veel ondernemers denken er (te) laat over na, wat nadelige financiële consequenties kan hebben.

 

Als specialist hebben wij oog voor alle aspecten van uw bedrijfsoverdracht.
Wij begeleiden u bij het reorganiseren en ‘verkoopklaar’ maken van uw onderneming, bij de verkoop en overdracht en alle afspraken daaromheen. De overdracht van uw bedrijf of een onderdeel daarvan kan op verschillende manier worden vormgegeven. Wij helpen u graag bij het maken van de juiste keuze. Daarbij staan wij uiteraard ook stil bij uw persoonlijke situatie na de overdracht.

Bent u juist van plan een (gedeelte van een) onderneming over te nemen? Ook dan kunt u voor deskundig advies en begeleiding bij ons terecht. Onze specialisten besteden zowel aandacht aan de zakelijke als de persoonlijke aspecten van de aankoop. Heeft u al gedacht aan het opstellen van een testament en/of huwelijkse voorwaarden?

Blijft uw onderneming binnen de familie? Dan kunt u wellicht gebruik maken van bijzondere faciliteiten. Ook in dat geval adviseren wij u graag over de mogelijkheden op fiscaal gebied.

Praktische informatie

 • Zorg voor een betrouwbaar beeld van de vermogenspositie van de over te nemen onderneming
 • Denk na over de gewenste garanties
 • Een onderneming hoeft niet in één keer te worden overgenomen, dit kan ook gefaseerd
 • Denk van te voren goed na over de wijze van financiering van de aankoop en laat u hierover deskundig adviseren
 • Denk na over uw (financiële) situatie na de overdracht. Wilt u bijvoorbeeld (tijdelijk) nog verbonden blijven als adviseur/werknemer van de verkochte onderneming?
 • Wordt een eventueel bedrijfspand wel of niet mee verkocht?

 

Aan te leveren gegevens voor bespreking (afhankelijk van rechtsvorm onderneming):

 • legitimatiebewijs
 • statuten
 • aandeelhoudersregister
 • koopovereenkomst (indien reeds opgesteld)
 • jaarrekening/overnamebalans
 • bestaande aandeelhoudersovereenkomst/participatieovereenkomst

Contactpersonen

Samenwerken

Om diverse redenen, zoals schaalvergroting, bundeling van krachten of het aantrekken van extra kapitaal, kan het wenselijk zijn uw bedrijf uit te breiden met andere aandeelhouders of vennoten.

 

Dit kan op verschillende manieren.
Bijvoorbeeld door een gezamenlijk nieuw op te richten onderneming (een joint venture), deelneming door uitgifte of overdracht van aandelen, een fusie of het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst. Onze specialisten kennen alle ins en outs en zoeken samen met u naar de meest geschikte oplossing.

Wilt u uw personeelsleden laten meeprofiteren van uw bedrijfsresultaat? Dan adviseren wij u graag over de juiste participatievorm. Rekening houdend met wat het beste bij u en uw onderneming past, begeleiden wij u naar het gewenste resultaat.

Praktische informatie

Komt u voor een eerste bespreking? Breng u dan het volgende mee:

 • legitimatiebewijs
 • intentieverklaring (indien aanwezig)
 • bestaande samenwerkingsovereenkomsten (zoals een aandeelhoudersovereenkomst)

 

Van belang is om van te voren na te denken over:

 • winstverdeling
 • verdeling zeggenschap
 • wel of niet werken met managementovereenkomsten
 • wat als mij of mijn medeaandeelhouder(s) iets overkomt?
 • hoe met elkaar om te gaan bij eventuele geschillen?
 • hoe ver dient de samenwerking/samenvoeging te gaan?

Contactpersonen

Wijzigen / herstructureren

Wenst u uw bedrijfsstructuur te optimaliseren? Graag staan onze specialisten u bij met advies. Samen met u zorgen wij voor de vastlegging van de beste structuur. En waar nodig voeren wij nauw overleg met financieel adviseurs.

 

Onze adviseurs kennen alle ins en outs van de verschillende rechtsvormen. Zij zijn gespecialiseerd in diverse wijzen van herstructureren, zoals fusie, (af)splitsing en inbreng van een bestaande onderneming. Binnen de bestaande juridische en fiscale mogelijkheden zoeken wij met u naar de meest passende oplossing voor nu en de toekomst. Uiteraard staan uw wensen en persoonlijke situatie hierbij altijd centraal.

Wenst u een analyse, wijziging of update van uw huidige structuur, statuten en/of overeenkomsten? Onze adviseurs bespreken graag met u de mogelijkheden.

Praktische informatie

Komt u voor een eerste bespreking? Breng u dan het volgende mee:

 • legitimatiebewijs
 • statuten
 • aandeelhoudersregister(s)
 • jaarrekening/overnamebalans
 • bestaande aandeelhoudersovereenkomst/participatiekomst
 • overzicht structuur


Tips:

 • Betrek ons in een vroeg stadium bij een mogelijke wijziging van bedrijfsstructuur
 • Zo kunnen wij tijdig overleggen met eventuele andere adviseurs (zoals accountant/fiscalist) om juridische en fiscale vraagstukken/wensen op elkaar af te stemmen
 • Let bij een wijziging van structuur op de gevolgen voor bestaande contracten en financieringen

Contactpersonen

Beëindiging

Het beëindigen van uw bedrijf kan afhankelijk van de rechtsvorm en eventuele aanvullende afspraken op verschillende wijzen plaatsvinden. Het staken van een eenmanszaak heeft vaak minder impact dan het beëindigen van een bedrijf met 50 personeelsleden, aandeelhouders en een miljoenenomzet.

U wilt uiteraard niet achteraf worden geconfronteerd met een vervelende nasleep of ongewenste aansprakelijkheden.
Onze bedrijfsspecialisten weten wat voor uw bedrijf van toepassing is. Zij adviseren hoe u de zaken (financieel, juridisch en fiscaal) het beste regelt en zorgen ervoor dat u niets over het hoofd ziet.

Elk bedrijf is anders, en dat maakt het zo noodzakelijk om een beëindiging goed (begeleid) aan te pakken. Denk aan:

 • Welke bedrijfsvorm heeft uw bedrijf?
 • Heeft u te maken met personeel, meerdere eigenaren, aandeelhouders?
 • Wat is de reden van de beëindiging?
 • Wat is de financiële situatie en hoe wordt die afgewikkeld?
 • Welke bezittingen zijn er binnen het bedrijf en wat moet daarmee gebeuren?

 

Wanneer u een beëindiging overweegt of wilt weten welke rol wij daarin kunnen spelen, neemt u dan contact op met een van onze adviseurs.

Praktische informatie

Aan te leveren gegevens (voor zover relevant):

 • Legitimatiebewijs
 • Statuten/contract/overeenkomst
 • Aandeelhoudersregister
 • Balans/rekening en verantwoording


Van belang is om te weten of de onderneming daadwerkelijk wordt gestaakt of dat slechts de samenwerking wordt beëindigd, zoals bijvoorbeeld bij een vennootschap onder firma en deze onderneming in een andere bedrijfsvorm wordt voortgezet.

Bij een daadwerkelijke beëindiging is het uiteraard relevant om er voor zorg te dragen dat alle mogelijke schuldeisers zijn betaald en dat alle registergoederen (zoals onroerend goed en aandelen) voor ontbinding zijn overgedragen.

Tevens dient er uiteraard aandacht te zijn voor de afwikkeling van nog lopende contracten om een vervelende (financiële) nasleep te voorkomen.
 
Denk verder aan de volgende praktische zaken:

 • Schrijf uw bedrijf uit bij het handelsregister
 • Zeg bedrijfsverzekeringen op
 • Controleer uw afmelding bij de Belastingdienst
 • Controleer of u in aanmerking komt voor stakingsaftrek
 • Controleer of u in aanmerking komt voor een uitkering
 • Zeg uw domeinnaam op (indien gewenst) en controleer lopende contracten (telefoon, Internet, enz.)
 • Controleer of u te maken heeft met jaarlijks terugkerende kosten die bewust moeten worden beëindigd/afgerond (subsidieaanvragen, vergunningen, verplichtingen)
 • Zorg dat uw administratie op orde blijft; administratie moet minimaal 7 jaar bewaard blijven

Contactpersonen

Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen