Stichting / Vereniging

Verenigingen en stichtingen zijn er in alle soorten en maten. Van plaatselijke sport- en hobbyclubs en liefdadigheidsinstellingen tot grote woningbouwcorporaties en ziekenhuizen. Voor al deze verenigingen en stichtingen staan wij klaar met een deskundig advies op maat.

Oprichting

Verenigingen en stichtingen zijn er in alle soorten en maten. Van plaatselijke sport- en hobbyclubs en liefdadigheidsinstellingen tot grote woningbouwcorporaties en ziekenhuizen. Voor al deze verenigingen en stichtingen staan wij klaar met een deskundig advies op maat.

 

In tegenstelling tot een stichting heeft een vereniging leden. De algemene ledenvergadering is bevoegd tot het nemen van besluiten. Het bestuur van de vereniging mag de vereniging vertegenwoordigen. Bij een stichting liggen de besluitvorming en de vertegenwoordiging beide in handen van het bestuur. Wij begeleiden u bij de oprichting en het opstellen van de statuten. Wij letten daarbij op de beperking van de aansprakelijkheid van u als bestuurder. Komt uw stichting in aanmerking voor een aanwijzing als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling), dan kunnen wij u hierin tevens begeleiden.

Ook in een later stadium staan wij als adviseur voor u klaar, bijvoorbeeld als de statuten moeten worden gewijzigd of uw vereniging of stichting fuseert.

Praktische informatie

Komt u voor een eerste bespreking? Brengt u dan het volgende mee:

  • uw geldig legitimatiebewijs
  • kopie van een geldig legitimatiebewijs van de mede bestuurders
  • wie wordt tot voorzitter, secretaris en/of penningmeester aangewezen?
  • duidelijke doelomschrijving van de stichting/vereniging

Contactpersonen

Wijzigen / herstructureren

Voordat u tot wijziging van de statuten van uw stichting of vereniging kunt overgaan dient hiervoor een rechtsgeldig besluit te zijn genomen. In de huidige statuten van uw stichting of vereniging is bepaald hoe de statuten kunnen worden gewijzigd. Hetzelfde geldt voor een voorgenomen fusie of splitsing.

 

Voor dergelijke wijzigingen is in ieder geval een geldig besluit nodig van het bestuur of – in het geval van de vereniging - de algemene ledenvergadering. Soms zijn in de statuten nog aanvullende eisen gesteld.
Wenst u de statuten van uw stichting of vereniging (indien opgericht bij notariële akte) te wijzigen, dan is hiervoor altijd een notariële akte nodig. Onze adviseurs begeleiden en adviseren bij de besluitvorming en stellen voor u de gewijzigde statuten op. Daarnaast hebben zij ruime ervaring met meer uitgebreide herstructureringen.

Na de afwikkeling verzorgen wij voor u de registratie van de wijzigingen bij de Kamer van Koophandel. Heeft u nog vragen? Onze adviseurs helpen u graag verder!

Praktische informatie

Komt u voor een eerste bespreking, brengt u dan het volgende mee:

  • geldig legitimatiebewijs
  • indien aanwezig: besluit tot wijziging statuten

Contactpersonen

Beëindiging

Voor het beëindigen van uw stichting of vereniging geldt een wettelijke procedure. Allereerst zal een geldig besluit tot ontbinding moeten worden genomen door het bestuur of – in het geval van een vereniging – de algemene ledenvergadering.

 

Indien er nog vermogen aanwezig is, vindt eerst een vereffening van het vermogen plaats. In dat geval dient een uitgebreide procedure tot liquidatie te worden gevolgd. Een onderdeel hiervan is de deponering van een rekening en verantwoording en een plan van verdeling bij het handelsregister. Onze adviseurs kunnen u deskundig begeleiden tijdens dit traject. Wij voorzien u graag van het juiste advies en dragen zorg voor een vakkundige afwikkeling. Na afloop zorgen wij voor de uitschrijving van uw stichting of vereniging bij het handelsregister.

Praktische informatie

  • Is er geen vermogen? Dan kan de stichting/vereniging direct bij het handelsregister worden uitgeschreven zodra een geldig besluit tot beëindiging is genomen
  • Is er nog vermogen? Dan geldt een uitgebreide procedure, waarbij gedurende 2 maanden stukken dienen te worden gedeponeerd bij het handelsregister, voordat de stichting/vereniging kan worden beëindigd
  • Tijdens de uitgebreide liquidatieprocedure dient de tekst "in liquidatie" te worden toegevoegd aan de naam van de stichting/vereniging

Contactpersonen

Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen