14 maart 2024
Van inkomstenbelasting naar vennootschapsbelasting

In een vorig blogartikel zijn diverse rechtsvormen voor jouw bedrijf besproken. Aan de hand van de voor- en nadelen zijn de eenmanszaak en de besloten vennootschap (BV) naast elkaar gezet  om zo te kunnen beslissen welke rechtsvorm bij jou en je bedrijf past. Gedurende het bestaan van jouw onderneming kan het aantrekkelijk zijn om te switchen van rechtsvorm. Denk aan de bestaande eenmanszaak die je wil omzetten naar een BV. Deze omzetting, ook wel het inbrengen van een onderneming genoemd, kan op drie manieren. In dit artikel neem ik je mee langs deze drie opties.

 

Een eenmanszaak en een vennootschap onder firma (VOF) ontstaan niet door een notariële akte en zijn dan ook tamelijk eenvoudig opgericht. Dergelijke ondernemingen vallen fiscaal gezien onder de regels van de inkomstenbelasting en worden daarom ook wel IB-ondernemingen genoemd. Op den duur, zeker wanneer het bedrijf een enorme groei doormaakt, kan het fiscaal aantrekkelijk zijn om de onderneming om te zetten naar een BV, zodat andere regels van toepassing zijn, namelijk die van de vennootschapsbelasting. De onderneming dient dan te worden ingebracht. Dit kan op de volgende drie manieren:

 

1. Activa-passiva transactie

De eerste optie houdt twee dingen in: de oprichting van een BV en de overdracht van alle activa en passiva van de IB-onderneming. De oprichting van de BV gaat uiteraard via de notaris. Met al één euro aandelenkapitaal kan een BV worden opgericht. De aandelen worden door jou als aandeelhouder in geld volgestort. De opgerichte BV koopt alle bezittingen en schulden die momenteel nog van de IB-onderneming zijn, van jou over. Gevolg van deze route is dat je de boekhouding van de IB-onderneming staakt; je stopt in die zin ermee. Over het verschil tussen de werkelijke waarde van de onderneming op het moment van de overdracht en de fiscale boekwaarde, de ‘stakingswinst’, zal jij als onderneming in beginsel afrekenen met de fiscus in de inkomstenbelasting.

Het is bij een activa-passiva transactie niet mogelijk om met de BV terug te werken naar een datum in het verleden. Vanaf het moment dat de onderneming (de activa en passiva) door jou is overgedragen aan de BV, zullen de bestanddelen per die datum in de boeken van de BV komen.

 

2. Ruisende inbreng

De tweede optie is de ruisende inbreng van de onderneming in een op te richten BV. De op te richten BV geeft aandelen uit aan de ondernemer. In plaats van een storting in geld op die aandelen, zal de onderneming zijn onderneming (of in geval van een VOF zijn aandeel in die onderneming), inbrengen op de aandelen en op die manier voldoen aan de volstortingsverplichting. De onderneming zelf wordt tegen de waarde in het economische verkeer – de werkelijke waarde – ingebracht. Vaak is dit hoger dan de boekwaarde. Het verschil tussen de boekwaarde en de waarde in het economische verkeer, wordt aangeduid als stakingswinst. Hierover zal de ondernemer in beginsel moeten afrekenen. Dit kan een flink bedrag aan inkomstenbelasting zijn.

Een ruisende inbreng is mogelijk met terugwerkende kracht. Om met de Belastingdienst het risico op discussie zo klein mogelijk te maken, kan het lonen om vóór 1 oktober een intentieverklaring te verzenden. Je hebt dan de mogelijkheid om de onderneming vanaf 1 januari van dat jaar voor rekening en risico te laten zijn van de op te richten BV. Deze BV dient echter opgericht te zijn vóór 31 maart van het daaropvolgende jaar. Voorbeeld: jij wil jouw onderneming met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 meenemen in de boeken van je nieuwe BV. Hiervoor dien je vóór 1 oktober 2023 een intentieverklaring te hebben verzonden naar de fiscus. Tevens dient de BV vóór 31 maart 2024 te zijn opgericht.

 

3. Geruisloze inbreng

De laatste optie is de geruisloze inbreng. Ook bij deze route geeft jouw BV aandelen uit aan jou – de ondernemer. Evenals bij de ruisende inbreng breng jij je onderneming in op de aandelen, ter voldoening van de volstortingsverplichting. In plaats van inbreng tegen de werkelijke waarde, gaat de BV in dit scenario verder met dezelfde boekwaarden als die de onderneming al had. De openingsbalans van de BV is gelijk aan de eindbalans van de IB-onderneming.

Voor een geruisloze inbreng dient de Belastingdienst een intentieverklaring te hebben ontvangen en dient deze te zijn goedgekeurd. Ook hier is terugwerkende kracht mogelijk. De termijnen zijn hetzelfde als beschreven in de vorige optie.

Bij de geruisloze inbreng wordt (voorlopig) niet afgerekend over een stakingswinst. Het betreft een fiscale faciliteit en dit maakt de inbreng “geruisloos”.

 

Welke manier van omzetting voor jou en jouw bedrijf het meest passend is, begint al bij overleg met een fiscalist. Wij zijn geen fiscalisten en kunnen geen sluitend advies geven over wat voor jou de beste opties is. Wél kunnen wij jou in contact brengen met fiscalisten en accountants. 

Uiteraard staan wij klaar voor het beantwoorden van al je juridische vragen.

mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk

mr. D.P.E.M. (Dorette) Unk

Dorette is sinds september 2022 werkzaam als jurist Ondernemingsrecht op onze vestiging te 's-Hertogenbosch.

 

Zij studeerde aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. In 2020 heeft zij haar master Ondernemingsrecht behaald. Na haar studie deed zij ervaring op in de advisering. Deze ervaring zal zij benutten en uitbreiden binnen ons Team Ondernemingsrecht.

 


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen