23 september 2022
Prinsjesdag: flinke belastingverhogingen voor ondernemers voorgesteld

Prinsjesdag: flinke belastingverhogingen voor ondernemers voorgesteld

 

Een greep uit de voorgestelde maatregelen uit het belastingplan 2023: hogere vennootschapsbelasting, verhoging box-2 heffing (aanmerkelijk belang) en invoering van twee schijven, verlaging zelfstandigenaftrek, afschaffing oudedagsreserve, verdwijnen van de BPM-vrijstelling en verhoging van de motorrijtuigenbelasting. In dit artikel nemen we de meest opvallende belastingwijzigingen met je door.

 

Verhoging van de vennootschapsbelasting

Om de burgers tegemoet te komen in hun lasten en de koopkracht te vergrote stelt het kabinet voor om de vennootschapsbelasting te verhogen.

 

Hoe zit het nu? Over de eerste € 395.000 winst is door ondernemers nu 15% belasting verschuldigd. Over het meerdere boven de € 395.000 moet 25% belasting betaald worden.

 

Het kabinet stelt voor om vanaf 2023 de drempels te verlagen en de percentages te verhogen. Dat leidt er dan toe dat over de eerste € 200.000 een tarief van 19% belasting gaat gelden (het basistarief). Over het meerdere boven de € 200.000 gaat het tarief omhoog naar 25,8%.

 

Met de 2 schijven wil het kabinet belastingplichtigen stimuleren de winst vaker in delen uit te keren tegen het lagere tarief. Zo wil het kabinet belastinguitstel door winstinhouding tegen gaan.

 

In 2024 is het kabinet voornemens om opnieuw naar het lage tarief te kijken.

 

Verhoging van de aanmerkelijkbelangheffing

Wat is ook alweer een aanmerkelijk belang? Daarvan is sprake als je (al dan niet met een fiscaal partner) direct of indirect een belang van ten minste 5% in een rechtspersoon (zoals een bv) hebt.

 

Heb je een aanmerkelijk belang, dan betaal je belasting over het voordeel dat je haalt uit de onderneming, zoals dividend of winst uit de verkoop van aandelen. Deze belasting valt in box 2. Box 2 kent nu één belastingtarief, namelijk 26,9%.

 

In 2023 introduceert het kabinet twee schijven. Over de eerste € 67.000 aan ontvangen winstuitkeringen wordt dan 24,5% belasting heven. Voor alle uitkeringen (winst, verkoopopbrengst, etc.) boven de € 67.000 geldt een tarief van 31%.

 

Met deze maatregel wil het kabinet voorkomen dat ondernemers de box 2-belasting uitstellen door geen winst uit te keren. De twee schijven moeten ondernemers stimuleren om vaker winst in delen uit te keren tegen het lagere tarief.

 

De verhoging van het box 2 tarief zal worden gebruikt voor de compensatieregeling van bezwaarmakers tegen de box 3 heffing in de periode 2017 tot en met 2020.

 

Verlaging van de zelfstandigenaftrek

Er vindt niet alleen belastingverhoging plaats voor rechtspersonen, maar ook voor ondernemers met bijvoorbeeld een eenmanszaak, v.o.f. of maatschap.

 

Deze ondernemers kunnen momenteel gebruik maken van de zogenaamde zelfstandigenaftrek.  De zelfstandigenaftrek is een belangrijke aftrekpost voor ondernemers met een eenmanszaak die aan het urencriterium voldoen. De afgelopen drie jaar konden ze bedragen tussen de € 6.000 en € 7.000 van de winst aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting.

 

In het coalitieakkoord werd al afgesproken om de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 terug te brengen tot € 1.200 in 2030. Maar het kabinet stelt nu voor om de zelfstandigenaftrek versneld te gaan afbouwen.

 

In het Belastingplan 2023 wordt voorgesteld om de zelfstandigenaftrek al in 2026 terug te brengen naar € 1.200 en in 2027 een verdere verlaging naar € 900 door te voeren.

 

Let op: De verhoging van de zelfstandigenaftrek voor starters, de startersaftrek, blijft ongewijzigd.

 

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Jaarlijks hebben ondernemers de mogelijkheid om een deel van de behaalde winst te reserveren als oudedagsreserve. Over deze reservering hoeft geen belasting betaald te worden. Het gereserveerde bedrag zou dan (in theorie) wel gespaard moeten worden voor bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering of bankspaarproduct. In de praktijk wordt de reservering wel gedaan, maar het geld niet gebruikt voor een reserve voor de oude dag.

 

Om deze praktijk tegen te gaan stelt het kabinet voor om de opbouw van een oudedagsreserve van 2023 niet meer toe te staan.

 

Heb je een oudedagsreserve opgebouwd? Dan kan die tot en met 31 december 2022 volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Het bedrag komt dan in één keer vrij. Wordt het gebruikt om (meteen) een ander pensioenproduct aan te kopen, dan is er geen belastingheffing. Wordt het geld anders besteed, dan vindt er wel belastingheffing plaats.

 

Verdwijnen vrijstelling bpm en verhoging motorrijtuigenbelasting

Het kabinet wil dat voor bestelauto’s dezelfde criteria voor belastingheffing gaan gelden als voor personenauto’s. Ondernemers moeten dan straks ook belasting (bpm) betalen wanneer zij een bestelauto kopen. Hoeveel dat is, hangt af van de CO2-uitstoot van de bestelauto.

 

Verder wil het kabinet dat ook de motorrijtuigenbelasting (mrb) voor deze bestelauto’s omhooggaat. In 2025 is de verhoging van de mrb 15%. In 2026 gaat het om een verdere verhoging met 6,96%. Hoeveel een ondernemer aan belasting betaalt hangt af van het type bestelauto.

 

De maatregelen leiden tot meer belastingopbrengst. Verder wil het kabinet met de maatregelen de verkoop van emissievrije of zeer zuinige bestelauto’s stimuleren. De vrijstelling geldt wel voor emissievrije auto's. Het afschaffen van de ondernemersvrijstelling draagt ook bij aan de vereenvoudiging van de autobelastingen.

mr. M. P. (Mark) van Tuijl

mr. M. P. (Mark) van Tuijl

Mark van Tuijl studeerde Nederlands recht en notarieel recht in Utrecht en werkte de eerste 8 jaar van zijn loopbaan als advocaat en faillissementscurator. Daar deed hij met name ervaring op in het ondernemings- en insolventierecht, vastgoed, financieringen en zekerheden.

Mark is sinds 2018 werkzaam als kandidaat-notaris op onze vestiging te ’s-Hertogenbosch. Zijn werkterrein omvat het ondernemingsrecht in de volle breedte en zowel rechtspersonen (zoals BV’s, NV’s, stichtingen en verenigingen) als personenvennootschappen (bijvoorbeeld de v.o.f. en maatschap).

Mark adviseert onder meer over samenwerken, financieren, zekerheden en bestuurdersaansprakelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan fusies, overnames, (her)structureringen, aandeelhoudersovereenkomsten, koop- en verkoop, hypotheek en pandrechten en bestuurdersaansprakelijkheid.


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen