17 juni 2024
Onzeker over het saldo van de nalatenschap? Overweeg Beneficiaire Aanvaarding

Bij het erven van een nalatenschap is het niet altijd meteen duidelijk of de nalatenschap positief is.

Het is dan aan te raden om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. Dit houdt in dat je als erfgenaam wel de nalatenschap aanvaardt, maar dat je niet persoonlijk aansprakelijk bent voor eventuele schulden.

 

Hoe aanvaard ik beneficiair?

Om beneficiair te aanvaarden dien je een verklaring van beneficiaire aanvaarding bij de rechtbank af te leggen. Ons notariskantoor kan deze verklaring, middels een volmacht, ook namens jou afleggen.

 

Voor- en nadelen

Het grootste voordeel van beneficiaire aanvaarding is dat je geen risico loopt om met je privévermogen aansprakelijk te  voor schulden van de nalatenschap. Er zijn echter ook nadelen. Het proces van beneficiaire aanvaarding duurt langer en brengt meer juridische kosten met zich mee, waaronder griffierechter die de rechtbank in rekening brengt.

 

Procedure

Wanneer een erfgenaam de nalatenschap beneficiair aanvaardt, moet de nalatenschap in principe worden vereffend. De erfgenamen dienen gezamenlijk, als vereffenaars, de nalatenschap af te wikkelen volgens de wettelijke voorschriften. Een vereffenaar die de wettelijke voorwaarschriften niet naleeft, loopt het risico aansprakelijk te zijn met privé vermogen.

Bij gebrek aan deskundigheid om de nalatenschap te vereffenen, kan de vereffenaar een notaris als boedelnotaris aanwijzen of de rechtbank verzoeken om een professionele vereffenaar te benoemen.

 

Stappen in het Vereffeningsproces

Hieronder volgt een kort overzicht met de stappen die gezet moeten worden bij de vereffening van een nalatenschap:

 

 

  1. Beheer: als vereffenaar dien je de nalatenschap te beheren. Dit houdt eigenlijk in dat je goed voor de nalatenschap moet zorgen, maar er niet over mag beschikken. Hieronder vallen o.a. daden van gewoon onderhoud en de opzegging van abonnementen.

  2. Melding negatieve nalatenschap: als blijkt dat de nalatenschap negatief is, dient dit zo spoedig mogelijk aan de kantonrechter te worden gemeld. Deze melding moet per brief worden gemeld. Bij deze brief moet een voorlopig overzicht van de bezittingen en schulden van de nalatenschap worden bijgesloten.

  3. Oproeping schuldeisers: de schuldeisers dienen per brief te worden opgeroepen om hun vordering in te dienen. Hiervoor dienen de schuldeisers een redelijke termijn te krijgen. Een termijn van 6 weken wordt als redelijk beschouwd.

  4. Boedelbeschrijving: er dient met bekwame spoed een boedelbeschrijving te worden opgesteld. Een boedelbeschrijving is een overzicht van alle baten en schulden van de nalatenschap. Onder baten valt alles dat een economische waarde heeft. Hierbij kun je denken aan (on)roerende zaken, auto's, teruggave inkomstenbelasting of aanspraken pensioenverzekeringen. De totale waarde van de inboedel dient ook op de boedelbeschrijving te worden opgenomen. De spullen in de woning hoeven overigens niet allemaal los op de lijst te worden opgenomen. Wanneer alle erfgenamen het vrije beheer over hun goederen hebben en het eens zijn, mag de boedelbeschrijving onderhands worden gemaakt. In alle andere gevallen zal een notariële boedelbeschrijving moeten worden opgemaakt.

  5. Bezittingen te gelde maken: de bezittingen van de nalatenschap dienen te gelde te worden gemaakt. Dit hoeft alleen voor zover dit nodig is om de schuldeisers te voldoen.

  6. Schulden voldoen: vervolgens dien je een uitdelingslijst op te stellen, welke ter inzage wordt gegeven aan de schuldeisers. De schuldeisers dienen naar rato te worden voldaan met inachtneming van de wettelijke rangregeling.

  7. Einde vereffening: zodra alle schuldeisers zijn betaald is de vereffeningsprocedure geëindigd.

 

Het is essentieel om bij beneficiaire aanvaarding en vereffening van een nalatenschap zorgvuldig te werk te gaan. Voor deskundige begeleiding en advies kun je contact met ons opnemen. Onze adviseurs staan klaar om je door het proces te begeleiden en al je vragen te beantwoorden.

 

mr. L. (Lieke) van Rossum

mr. L. (Lieke) van Rossum

Lieke van Rossum studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij haar master Notarieel recht heeft behaald.

 

Sinds oktober 2021 is zij werkzaam als kandidaat-notaris bij Huijbregts Notarissen & Adviseurs.

Zij is haar loopbaan begonnen op de sectie vastgoed, waar zij zich voornamelijk bezig hield met de overdracht van woningen.

 

Lieke haalt veel energie uit het contact met mensen. Inmiddels heeft zij de overstap gemaakt naar onze afdeling familierecht, waar zij met veel plezier werkzaam is. 

 


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen