16 juni 2022
Laatste kans voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)?

Eerder schreef ik al dat er een evaluatie van de fiscale faciliteiten voor de overgang van bedrijfsvermogen op komst was. Inmiddels heeft het Centraal Planbureau (CPB) haar evaluatie uitgevoerd. De tekst op de voorpagina van de notitie doet niet veel goeds vermoeden! Houdt dit het einde van de BOR in?

 

Op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën heeft het CPB onderzocht of de bestaande fiscale regelingen doeltreffend, noodzakelijk en doelmatig zijn. Deze regelingen zijn er om ervoor te zorgen dat belastingheffing de continuïteit van deze bedrijven bij een overdracht niet in gevaar brengt.

De belastingheffing dient ook geen belemmering te vormen voor economisch gewenste bedrijfsoverdrachten.

 

 

Op de voorpagina van de notitie is de volgende verontrustende tekst opgenomen:

 

“De BOR is niet doelmatig doordat er bij circa driekwart van de overdrachten bij de erflaters, schenkers of verkrijgers voldoende financiële vrije middelen aanwezig zijn om de erf- of schenkbelasting direct te betalen.”

 

Luidt dit de afschaffing of een flinke versobering van de BOR in? Het zou kunnen. Mogelijk worden er andere voorwaarden aan verbonden. Maar wat zijn volgens de notitie in het kort nu de voors en tegens?

 

Continuïteit

De BOR is doeltreffend in de zin dat de erf- en schenkbelasting (vrijwel) geen gevaar meer vormen voor de continuïteit van ondernemingen. Doordat de erf- en schenkbelasting over ondernemingsvermogen voor een groot gedeelte vervalt, vormen deze ook (vrijwel) geen bedreiging meer.

De BOR blijkt echter bij een substantieel deel van de overdrachten niet noodzakelijk. Het blijkt dat er in veel gevallen toch voldoende financiële middelen aanwezig zijn om de belasting direct te kunnen voldoen.

 

Niet alle onderdelen van de vrijstelling dragen bij aan het doel van continuïteit van de onderneming, zoals de bezits- en voortzettingseis.

 

Het afschaffen van de mogelijkheden van de BOR  zou echter kunnen bewerkstelligen dat laag renderende ondernemingen worden opgeheven in plaats van voortgezet. Een averechts effect dus als het doel van de BOR juist is om ondernemingen te continueren.

 

Belastingdruk

Dankzij de BOR  is de huidige daadwerkelijke belastingdruk bij schenkingen en erfenissen van ondernemingsvermogen vergelijkbaar met die in andere EU-landen. Nu dus geen reden voor ondernemers om niet in Nederland te blijven. Maar wat als deze flink versoberd?

 

Concurrentie

De vrijstelling in de BOR zou de concurrentie tussen ondernemers die hier wel of geen gebruik van kunnen maken verstoren. Daarnaast leidt het mogelijk tot een toename van de vermogensongelijkheid binnen generaties. Daarbij wordt overwogen om de vrijstelling te laten vervallen en vervolgens de bestaande betalingsregeling te verruimen. Een ruime betalingsregeling zou mogelijk voldoende zijn om het doel van continuïteit te bereiken.

 

Lastig uitvoerbaar

De BOR is daarnaast soms lastig uitvoerbaar door zijn complexiteit en de voortdurende onzekerheid over de uitleg van de wet. Door de discussiegevoeligheid leidt dit tot veel verzoeken en procedures bij de Belastingdienst. Bijvoorbeeld bij de vraag of de exploitatie of ontwikkeling van vastgoed wel als ondernemingsvermogen kan worden gezien. De Belastingdienst moet vaststellen of aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit heeft tot gevolg dat er veel tijd en dus capaciteit van de Belastingdienst wordt opgeslokt. Wat voor de Belastingdienst veel kosten met zich meebrengt.

Een duidelijker of soberder regeling, dan wel afschaffing zou de Belastingdienst dus tijd en kosten besparen.  

 

Let's BOR

De boodschap voor nu: "Maak gebruik van de bestaande vrijstelling zolang het nog kan."

Ook een gedeeltelijke overdracht is een mogelijkheid als je de onderneming samen wenst voort te zetten. Je kunt het maar geregeld hebben!

 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van dit artikel vragen? Neem gerust contact op met onze sectie ondernemingsrecht.

C. (Corstiaan) Noordijk

C. (Corstiaan) Noordijk

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen