19 november 2021
Besparen op de vermogensrendementsheffing?

 

Klakkeloos de vermogensrendementsheffing over je gespaarde en belegde vermogen (Box 3) betalen? Of zijn er mogelijkheden om hierop te besparen? Deze zijn er zeker! Of ze voor jou effect hebben is afhankelijk van je persoonlijke situatie.

 

Door de huidige rentestanden zal je over je spaargeld mogelijk meer belasting betalen dan je aan rente ontvangt. Daarnaast is het vraag of het overige vermogen voldoende rendeert om ten minste quitte te spelen met de verschuldigde belasting over dit vermogen.

 

Iedere belastingplichtige heeft in Box 3 een heffingsvrij vermogen van € 50.000. Dit bedrag is dus vrij van vermogensrendementsheffing. Daarboven wordt het vermogen belast via een schijvensysteem waarbij wordt uitgegaan van fictieve rendementen. Hoe meer vermogen, hoe meer je betaald.

 

Bij een vermogen van bijvoorbeeld € 500.000 is zoals hiervoor aangegeven de eerste € 50.000 onbelast. Voor de volgende  

€ 50.000 wordt uitgegaan van een rendement van afgrond 1,9%. Voor de overige € 400.000 wordt uitgegaan van een behaald rendement van 4,5%. Boven een bedrag van € 950.000 wordt zelfs uitgegaan van een behaald rendement van 5,69%.

 

Mogelijkheden

Welke mogelijkheden zijn er dan om eventueel te besparen op de vermogensrendementsheffing? Ben je van plan om binnenkort een dure aankoop te doen? Zoals bijvoorbeeld een auto of boot. Je zou kunnen overwegen om dat nog dit jaar te doen zodat het te belasten vermogen wordt verlaagd. 

Altijd de wens gehad om kunst aan te schaffen en te gaan verzamelen? Dan is nu misschien het juiste moment aangebroken.

Toch liever het beschikbare vermogen beleggen? Ook hier zijn mogelijkheden voor. Als je gaat beleggen in groene beleggingen, geldt hiervoor dit jaar in Box 3 een vrijstelling tot een bedrag van € 60.429 (per belastingplichtige). Deze vrijstelling komt bovenop de eerder genoemde vrijstelling van € 50.000.

De hiervoor aangehaalde voorbeelden zijn mogelijkheden om het aanwezige vermogen te gebruiken of het een ander karakter te geven waardoor het voordeliger belast wordt.

 

Spaar-B.V.

Tevens bestaat er een mogelijkheid om het vermogen voor de heffing te laten vallen in Box 2 in plaats van in Box 3. Dit kan door het vermogen dat boven de vrijstelling(en) valt onder te brengen in een B.V. Dit kan uiteraard in een bestaande B.V. of in een speciaal hiervoor op te richten B.V.      

Indien deze B.V. hiervoor speciaal wordt opgericht wordt dit vaak een Spaar-B.V. genoemd.

In de B.V. worden de rendementen namelijk belast rekening houdend met de daadwerkelijke opbrengsten en niet tegen fictieve rendementen.Dit geeft een reëlere belastingdruk. In de B.V. zal er sprake zijn van vennootschapsbelasting en bij uitkering van dividendbelasting. Het daadwerkelijke effect is uiteraard afhankelijk van het daadwerkelijke bedrag en de behaalde rendementen.

 

Maar hoe werkt dat dan in de B.V.

Je zal eerst via een notaris een B.V. moeten oprichten. Bij de oprichting van de B.V. zullen aan jouw als aandeelhouder aandelen worden uitgegeven. Het bedrag waarvoor aandelen worden uitgegeven dien je vol te storten. Dit doet je met het (overtollige) privé vermogen dat je uit de vermogensrendementsheffing van Box 3 wil halen. Het aandelenkapitaal wordt daarbij doorgaans gelijkgesteld aan het bedrag dat je vanuit privé wil overhevelen naar de B.V.

Vervolgens zal de B.V. worden ingeschreven in het Handelregister van de Kamer van Koophandel en kun je een bankrekening op naam van de B.V. openen. Let wel op! Het betreffende bedrag dient daadwerkelijk voor 1 januari te zijn overgeschreven van je privérekening(en) naar de B.V., anders zal het betreffende bedrag alsnog worden belast in Box 3.

 

Voorbeeld heffing/voordeel

Laten we uit gaan van een vermogen van € 600.000 (boven de vrijstelling van € 50.000) en een rendement van 2,5%. Wat blijft er dan netto over na een uitkering vanuit de B.V. en wat indien het wordt belast in de vermogensrendementsheffing?

Uitgaande van de huidige tarieven in Box 3 zou er over het vermogen een bedrag van € 7.967 aan belasting moeten worden voldaan. Van het behaalde rendement ter grootte van € 15.000 blijft dan een netto bedrag van € 7.033 over.

Over de winst (rendement) uit de B.V. dient aan vennootschapsbelasting en dividendbelasting (ieder 15%) een totaal bedrag van € 4.162,50 te worden voldaan. Er resteert dus een netto bedrag van  € 10.837,50.

In dit geval levert de B.V. dus een voordeel op van ca. € 3.800.

 

Naarmate de rendementen hoger worden komen de verhoudingen anders te liggen. Bij een rendement van 5% zou het verschil namelijk ca € 350 in het voordeel van privé uitvallen. Een en ander hangt zowel in de B.V. als ook privé af van de wijze van het gebruik/aanhouden van het vermogen. Worden slechts spaartegoeden aangehouden of wordt er (actief) mee belegd om voldoende rendement te behalen.

Daarnaast kan het aanhouden van vermogen in een B.V. nog een bijkomend voordeel hebben. Indien je op enig moment een eigen bijdrage in de ziektekosten zou moeten betalen (welke wordt gerelateerd aan je vermogen in Box 3) kan deze eigen bijdrage hierdoor lager uitvallen.

 

Nadelen

Heeft een Spaar-B.V. dan geen nadelen hoor ik je denken. Ja, ook de Spaar-B.V. heeft zijn keerzijde. Naast de eenmalige kosten voor de oprichting van de B.V. zijn er uiteraard ook jaarlijks terugkerende kosten in de B.V. Hierbij moet je denken aan de bijvoorbeeld de kosten van een boekhouder/accountant voor het eventueel verzorgen van de administratie, het doen van aangiftes en de jaarrekening. Ook met deze kosten moet je uiteraard rekening houden bij het te berekenen voordeel. Doordat een jaarrekening moet worden opgesteld, wordt het aanwezige vermogen in de B.V. ook zichtbaar voor derden.

Het gestorte bedrag aan aandelenkapitaal kun je in de toekomst wel weer belastingvrij uit de B.V. halen. Dit kan door het aandelenkapitaal terug te betalen. Om dit kunnen realiseren zal je echter wel  een kapitaalvermindering door een notaris moeten laten verzorgen. Ook hier zijn in de toekomst wel enige kosten mee gemoeid.

 

Boxhoppen

In de (fiscale) wetgeving zijn ook maatregelen getroffen om te voorkomen dat je maar kunt blijven schuiven van vermogen tussen privé en B.V. door bij voorbeeld het vermogen eind december in de B.V. te stoppen en dit begin januari er weer uit te halen omdat de belastingen worden berekend naar de situatie per 1 januari. Het zogenaamde "boxhoppen". Over het algemeen wordt er vanuit gegaan dat het vermogen dan eerste ten minste zes maanden in de B.V. moet hebben gezeten (of andersom).

 

Vragen?

Wil je meer informatie?  Of meer inzicht of bijvoorbeeld een Spaar-B.V. in jouw situatie voordelig zou kunnen zijn? Neem dan gerust contact op met onze afdeling ondernemingsrecht of raadpleeg jouw fiscalist (of accountant).

C. (Corstiaan) Noordijk

C. (Corstiaan) Noordijk

Corstiaan Noordijk studeerde Management, Economie en Recht (MER) aan de Hogeschool Brabant te Breda en is daar in 2002 afgestudeerd. Sindsdien is hij werkzaam in het ondernemingsrecht.

Vanaf 2008 is hij manager en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor team ondernemingsrecht. Hij houdt zich daarnaast ook vakinhoudelijk bezig, met name op het gebied van fusies, splitsingen, overnames, internationale samenwerkingen en het opzetten van ondernemingsstructuren.


Bekijk alle artikelen van deze auteur
Huijbregts Notarissen maakt gebruik van cookies
Huijbregts Notarissen gebruikt cookies en vergelijkbare technieken om de website goed te kunnen laten werken en om te analyseren hoe de website wordt gebruikt. Als u op de knop Accepteren klikt, worden er daarnaast cookies gebruikt voor advertentiedoeleinden. Dit maakt het mogelijk om van ons afkomstige advertenties buiten deze website relevanter voor u maken. Wilt u dit liever niet, dan kunt u uw instellingen wijzigen.

Accepteren Cookie instellingen